logo Facebook
i slova jsou činy

Základní mzda se v Českém rozhlasu zvýší o 9%

04. listopadu 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Na konci října podepsali generální ředitel Českého rozhlasu a předseda rozhlasových odborů kolektivní smlouvu na příští rok a současně i smlouvu dlouhodobou, která pokrývá období 2018 – 2022. S některými důležitými body výsledků kolektivního vyjednávání seznámil René Zavoral Radu Českého rozhlasu. Podnik upouští od dosavadní praxe plošného vyplácení variabilní části mzdy. „Od Nového roku dostanou téměř všichni zaměstnanci základní mzdu o 9% navýšenou. Vedle základní mzdy se budou vyplácet klasické odměny, které budou plně podléhat hodnotícím pohovorům,“ popsal základní změnu na jednání Rady Českého rozhlasu René Zavoral. Vedle toho bude fungovat i systém mimořádných odměn z fondu generálního ředitele. „Trend v podnicích teď tkví v omezování motivační složky mzdy, protože se ukazuje, že až tak motivační vlastně není,“ zdůraznil generální ředitel, „považuji za potřebné zvýšit zaměstnancům v době konjunktury základní mzdy.“

Od příštího roku zavádí Český rozhlas institut výslužného. Jeho prostřednictvím dostanou nabídku všichni zaměstnanci, kteří dosáhli důchodového věku. Při odchodu do důchodu mohou dostat jednorázovou odměnu. Výše výsluhy bude dvojnásobek až sedminásobek průměrných výdělků a bude záviset na počtu v rozhlase odpracovaných let. „Tím jsme započali program postupné obměny elit v rozhlasu,“ upřesnil René Zavoral, „záleží na tom, jak se kdo do programu zapojí. Úspěšnost motivačního programu pro důchodce budeme schopni posoudit na konci příštího roku.“

Dopad nové kolektivní smlouvy do personálních nákladů Českého rozhlasu se bude v příštím roce pohybovat mezi 26 – 30 miliony. Osobní náklady se v posledních letech ve veřejnoprávním rozhlasu pohybují těsně pod hranicí jedné miliardy. V rozhlasu pracuje necelých 1500 zaměstnanců a jejich průměrná měsíční mzda v roce 2016 byla 37 436 Kč. Jde o nejnižší hodnotu v porovnání s Českou televizí i Českou tiskovou kanceláří.