logo Facebook
i slova jsou činy

Stížnost posluchače Romana Doležala ohledně zaměstnanců ČRo, kteří se angažují v hnutí „Klinika“

09. listopadu 2017 16:01 / autor: Jan Mrzena

V práci českých novinářů se projevoval aktivismus snad už od vydání prvních českých novin. Motivy i cíle aktivistů byly různé. Třeba emancipace českého jazyka a národa za císaře pána. Nebo budování nové demokratické republiky po první světové válce. Nebo budování socialismu po komunistickém puči, ale třeba i volání po normalizačním klidu na práci. Je evidentní, že aktivismus může pomáhat porodit věci pozitivní, ale umí přinést i tmu a mráz.

V naší žhavé současnosti se u novinářů setkáváme i s aktivismem zcela jiné kategorie. Aktivismem adorujícím porušování zákonů, tedy aktivismem, který lidem nepřináší nic dobrého, ale vytváří spíš blbou náladu a pocit, že musíme změnit tu naši zatuchlou demokracii. A třeba i za každou cenu, hlavně ať za nás osvícený velký vládce vše vyřeší.

Média periodicky zahlcuje kauza Autonomního sociálního centra Klinika. Skupina aktivistů i přes soudní rozhodnutí zůstává v budově státu a majitel (Správa železniční a dopravní cesty) tahá za kratší konec.  Chtějí aktivisté dokázat, že moc českých zákonů není všemocná a zákony neplatí pro všechny?  Kam až celá kauza na českém rybníce dopluje? Kauza má charakter jakési tvůrčí revolty proti zavedeným pořádkům, a tak je novinářský aktivismus logicky na světě. Nevyhýbá se ani veřejnoprávním médiím. Pokud o kauze informují, je to správné. Ale když se ukáže, že zaměstnanci (či spolupracovníci) veřejnoprávního média jsou součástí Autonomního sociálního centra Klinika, je velký problém na světě. V minulých týdnech ho řešili v Českém rozhlasu.

Připojuji plně znění stížnosti posluchače Romana Doležala, odpověď rady i vyjádření vedení Českého rozhlasu (konkrétně šéfredaktorky Rádia Wawe Ivy Jonášové a ředitelky programu Evy Hazdrové Kopecké). Názor si čtenář může udělat sám, ale je evidentní, že každý dopis mluví o něčem jiném. A jádro pudla se vytrácí.

Text stížnosti:
Dobrý den,
jak je možné, že zaměstanci ČR Jakub Ort (http://www.rozhlas.cz/lide/radiowave/_osoba/3814) a Martina Malinová (http://www.rozhlas.cz/radiowave/prescaru), kteří jsou placeni z mojich daní a koncesionářských polatků, se angažují v krajně levicovém uskupení "Klinika" (https://klinika.451.cz/) a odmítají respektovat opakované soudní nařízení na vyklizení nelegálně zabraného a obývaného objektu?
http://praha.idnes.cz/klinika-vyklizeni-soud-0vk-/praha-zpravy.aspx?c=A170905_103457_praha-zpravy_zuf
http://praha.idnes.cz/zastupitelstvo-bude-jednat-o-petici-squateru-z-kliniky-pj7-/praha-zpravy.aspx?c=A160330_104710_praha-zpravy_nub
https://klinika.451.cz/2016/02/autonomni-socialni-centrum-klinika-zada-o-zmenu-ucelu-v-uzivani-stavby/
Některé levicové "aktivisty" zastávající víceméně stejné myšlenky jako lidé angažující se v uskupení "Klinika" označila FBI za "domáci teroristy".

Jak výše uvedené skutečnosti hodláte řešit?
Děkuji
Roman Doležal

Odpověď Rady ČRo :

Vážený pane Doležale,

děkujeme za Váš podnět, o vyjádření jsme prostřednictvím generálního ředitele požádali příslušného člena vedení Českého rozhlasu. Poskytla ho ředitelka Programu Českého rozhlasu Eva Hazdrová Kopecká.
Rada Českého rozhlasu se s jejím vyjádřením, které k naší odpovědi přikládáme, seznámila a považuje ho za vyčerpávající.
Rada Českého rozhlasu si nechává pravidelně zpracovávat nezávislé odborné analýzy na vybraná témata. Z nedávné diskuze radních vyplývá, že jedním z nich by v blízké době mohlo být právě vysílání stanice Radio Wave. Zmíněné analýzy pak přinášejí zpětnou vazbu, jak Český rozhlas plní svoji veřejnoprávní funkci, dodržuje Zákon o Českém rozhlase a jeho Kodex.
Ještě jednou děkujeme za Váš zájem o Český rozhlas, věříme, že zůstanete jeho posluchačem.

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně

Vyjádření vedení ČRo:

Vážený pane Doležale,

děkuji Vám za dotaz, který nevnímám jako negativní reflexi našeho vysílání, ale protože souvisí s našimi externími spolupracovníky, požádala jsem o vyjádření šéfredaktorku stanice ČRo Radio Wave, Mgr. Ivu Jonášovou, do jejíž gesce redaktorská činnost zmíněných externistů patří, resp. patřila. Zde její reakce:

Martina Malinová ani Jakub Ort nejsou zaměstnanci Českého rozhlasu, ani v minulosti v Českém rozhlase zaměstnáni nebyli. Martina Malinová externě přispívala do magazínu Přes čáru a Radio Wave již tuto spolupráci ukončilo. V současnosti pořad připravují Hana Kuncová a Dalibor Zíta.

Jakub Ort je jedním z externích autorů a moderátorů pořadu o náboženství a spiritualitě Hergot!, který připravuje společně s Petrem Wagnerem, Dominikem Čejkou, Janem Škrobem a Fatimou Rahimi. Příležitostně rovněž přispívá do komentářové rubriky Prolomit vlny, v níž Radio Wave uveřejňuje názory externích komentátorů, příležitostně Radio Wave publikuje jeho příspěvky na náboženská a sociální témata. Ve zmiňovaných formátech se nevěnuje tématu autonomního sociálního centra Klinika. Dění okolo Kliniky patří k tématům, jimiž se stanice pro mladé a mladě smýšlející posluchače zabývá, informuje o něm a reflektuje jej však prostřednictvím příspěvků jiných externích a interních redaktorů.

Mgr. Iva Jonášová
šéfredaktorka Radia Wave

Dodávám, vážený pane Doležale, že interní zaměstnanci i externí spolupracovníci Českého rozhlasu jsou povinni řídit se pravidly vyplývajícími z pro ČRo základních dokumentů (Zákon o ČRo, Kodex ČRo, v případě zpravodajské oblasti Žurnalistickými zásadami ČRo Radiožurnálu), a jejich významné porušení je pro nás důvodem k různým formám sankcí, v nejzazším případě i k ukončení spolupráce s ČRo.

Věřím, že profesionalita a objektivita rozhlasových žurnalistů je prokazována dnes a denně na všech 22 stanicích Českého rozhlasu, a přála bych si, aby našla ocenění i u Vás.

Mgr. Eva Hazdrová Kopecká
ředitelka Programu