logo Facebook
i slova jsou činy

Má smysl dělat kampaně zpravodajství České televize?

18. listopadu 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Rada České televize se ve středu zabývala činností úseku marketingu. Zpravodaj René Kuhn připomněl trend zapojování sociálních sítí do selfpromotion a zdůraznil, že drtivá potřeba grafiky a designu vysílání je pokryta vlastními kapacitami České televize. Poté se radní věnovali činnosti úseku komunikace a vnějších vztahů. Zpravodajem byl opět René Kuhn. Svůj padesátiminutový monolog zakončil dotazem, „Vzhledem k pochybnostem určité části veřejnosti o tom, jestli je zpravodajství České televize v pořádku, bych se chtěl zeptat – nemohla by Česká televize víc prezentovat co dělá? Speciálně bych chtěl zdůraznit zpravodajství.“

Ředitel komunikace a vnějších vztahů Vít Kolář, který na zasedání zastupoval generálního ředitele Petra Dvořáka, reagoval, „Pokud vím, žádná televize v Evropě nevede žádnou kampaň, která by měla za cíl zvýšení důvěry ve zpravodajství. Vedou se pouze kampaně o tom, co je veřejná služba a jaká je její role ve společnosti.“

Do diskuse se zapojil tradičně Zdeněk Šaraptka, nejprve s nadsázkou, “Pokud ČT nechce přejít na rétoriku Parlamentních listů - třeba My jediní mluvíme pravdu, tak je to velmi obtížné,“ poté vysvětloval rozpor mezi médii a politikou, „Sami politici a nejvyšší ústavní činitelé v zemi dehonestují Českou televizi, hlavně zpravodajství. Politici totiž oslovují svoji cílovou skupinu, která je tak manipulována. Oni sami k tomu mají tři zásadní důvody. Eliminovat nepříznivé zprávy o vlastních činech, vyvíjet tlak na to, aby byli co nejvíce v médiích a dnes do těchto zájmů vstupují i zájmy zahraniční. Máme tady dvě skupiny diváků. Jedna je přesvědčena, že zpravodajství televize je dobré a prestižní, ta druhá je přesvědčena už předem o opaku.“ Zdeněk Šarapatka odmítl nápad kolegy Kuhna dělat kampaně veřejnoprávnímu zpravodajství.

Příští jednání rady bude 29. listopadu.