logo Facebook
i slova jsou činy

Upoutávka na Prima COOL mohla u dětí vyvolat psychický otřes

24. listopadu 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání upozornila FTV Prima na porušení zákona. Sankci udělila kvůli odvysílání upoutávky na pořad Halloween na Prima COOL. Upoutávka byla vysílána po dvanácté hodině, tedy v době, kdy může ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí. Rada své rozhodnutí zdůvodnila tím, že obsahovala scény, které vyvolávají u dětského diváka pocity děsu a strachu a které svým obsahem mohou u dětí vyvolat psychický otřes. Závadný charakter měla upoutávka jako celek. Sestávala z klipovitého řazení hororových obrazů – děsivé nestvůry, děti a postavy, které vypadají jako oživlí mrtví ze záhrobí, osoby potýkající se s život ohrožujícím extrémním ohrožením – proudy tekoucí kapaliny, spoutaná vzpouzející se osoba, obnažená postava v křeči, osoby na útěku, v souboji s nestvůrami, záběry na vyděšené a lekající se tváře postav. Hrůzné obrazy sugestivně doprovází zneklidňující, řezavý jakoby vibrující zvuk spolu s lidskými děsivými a úpěnlivými výkřiky. Celé upoutávce silně dominuje strašidelná atmosféra ze záhrobí. Upoutávka záměrně a působivě pracuje s vyvoláním intenzivního pocitu strachu.

Rada na svém 20. zasedání měla na programu celkem 61 bodů. Vyhodnotila 21 stížností diváků a posluchačů, vydala celkem pět upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení třech správních řízení a dvou řízení o přestupku.  Udělila také licenci společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o. k provozování televizního vysílání programu SPEKTRUM HOME HUNGARY a zaevidovala nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (celkem jich aktuálně eviduje 140).

Příští zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bude 5. a 6. prosince 2017.