logo Facebook
i slova jsou činy

Směrnice o audiovizuálních službách

27. listopadu 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Minulý týden se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro kulturu Evropské unie. Českou republiku reprezentoval ministr kultury Daniel Herman a jeho náměstkyně Petra Smolíková, Evropskou komisi zastupoval komisař Tibor Navarcsics. Na program se dostala i směrnice o audiovizuálních mediálních službách. „Předsednictví informovalo o průběhu vyjednávání k návrhu revize směrnice,“ uvedla pro Česká média Petra Smolíková.

Návrh revidované směrnice byl předložen Evropskou komisí už v květnu loňského roku. Jeho cílem bylo reagovat na změny technologií v oblasti médií a evropského audiovizuálního trhu. Návrh byl detailně projednáván a poté Rada EYCS schválila obecný přístup 23. 5. 2017. Údajně bylo dosaženo shody na některých významných částech, vyjednávání je ale časově náročné. Komisař Navracsics uvedl, že jednání pokračují pomalu. Vyzval členské státy k maximální flexibilitě. Což ovšem některé státy kritizují, neboť směrnice bude dlouhodobě oblast audiovize v Evropě determinovat. Čeští zástupci požadovali zpracování hodnocení dopadů revidované směrnice. Zástupci pobaltských států aktuálně kladou důraz na důležitost nástrojů proti zneužívání médií k šíření dezinformací.

Projednávání revidované směrnice trvá již déle než půl druhého roku. S ohledem na množství řešených témat a různost názorů členských států se nedá předpokládat její brzké schválení.