logo Facebook
i slova jsou činy

Změny v organizačním uspořádání České televize

01. prosince 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Od 1. ledna bude v České televizi platit nový organizační řád. „Změny navazují na můj kandidátský projekt,“ vysvětlil na středečním jednání rady generální ředitel Petr Dvořák. Vznikne nová divize Korporátní vztahy a komunikace. Do ní budou včleněny úseky, které jsou v současné době podřízeny přímo generálnímu řediteli. Jedná se mimo jiné o právní útvar, obchodní úsek a oddělení výzkumu a analýz. Ředitelem divize se stane Vít Kolář.

V divizi technika a provoz vznikne samostatný úsek techniky, jeho výkonným ředitelem se stane Michal Kratochvíl. Celou divizi od listopadu řídí Milan Cimirot. Od ledna zanikne úsek lidských zdrojů a útvary, které do něho patřily, budou zařazeny pod finančního ředitele Davida Břinčila. Do divize zpravodajství, kterou i nadále řídí Zdeněk Šámal, se vrátí kompletní výroba a vysílání ČT sport. Výkonným ředitelem zůstává Jiří Ponikelský.

S novým organizačním řádem zaniká pozice výkonných ředitelů lidských zdrojů a právního úseku. Televizi tak na konci roku, podle vyjádření generálního ředitele, opouští Bára Smutná a Tomáš Gawron. „Česká televize bude mít osm hlavních divizních ředitelů a dva ředitele televizních studií, pro které se nic nemění“ upřesnil radním Petr Dvořák.