logo Facebook
i slova jsou činy

Česká televize spustí přechodové multiplexy DVB-T2

12. prosince 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Česká televize dokončila první kolo jednání o přechodu na televizní vysílání v novém standardu pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2.  Díky zpoždění novely zákona o elektronických komunikacích, která podmínky přechodu na DVB-T2 upravuje, bylo nutné změnit časový harmonogram přechodu. Po komerčních multiplexech tak bude spuštěn i veřejnoprávní multiplex. Dojde ovšem ke zkrácení souběhu s původním DVBT, protože Česká televize musí v předstihu uvolnit některé kmitočty svého současného multiplexu.

Novela zákona o elektronických komunikacích vstoupila v platnost až 2. září letošního roku. Současně s tím se, v rámci zahájení přípravy technického plánu přechodu (TPP) ukázalo, že Česká televize musí uvolnit některé kmitočty multiplexu veřejné služby už ve druhé polovině roku 2019, namísto v polovině roku 2020, protože jinak by nebylo možné spustit ostatní finální sítě a dosáhnout ukončení vysílání ve stávajícím standardu ke konci června roku 2020.

Přechod na DVB-T2 je nutný kvůli tomu, že Česko musí na základě mezinárodních dohod i rozhodnutí Evropského parlamentu a Evropské Rady uvolnit nynější pásmo 700 MHz pro novou generaci rychlého mobilního internetu. Generální ředitel Petr Dvořák věří, že veřejnoprávní televize proces zvládne hladce: „Česká televize udělá maximum proto, aby přechod na standard DVB-T2 proběhl podle plánu v termínu do konce června roku 2020, a co nejšetrněji ke stávajícím uživatelům volného terestrického vysílání České televize.“

Upravený harmonogram přechodu veřejnoprávního multiplexu na DVB-T2 předpokládá technickou přípravu, a to v období od ledna do března 2018. Poté dojde ke spuštění přechodového multiplexu, který bude převážně postaven na cílovém kanálu 26. Přechodový multiplex bude v provozu až do června roku 2020. Zákonem stanoveného pokrytí, tj. 95 % obyvatelstva ČR, by měla ČT dosáhnout na konci června 2018. Finální multiplex veřejné služby vznikne přeladěním oblasti jižních Čech a Ústeckého kraje. Přesný harmonogram postupného ukončování DVB-T vysílání v ČR bude stanoven v TPP nejpozději do 30.6.2018.

Vysílače současného multiplexu veřejné služby se budou postupně vypínat od poloviny roku 2019, a to podle TPP, který pro Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje Český telekomunikační úřad.

Česká televize měla rozhodující podíl už na přechodu od analogového k digitálnímu pozemnímu vysílání. Standard DVB-T2 umožní vysílat více programů ve vyšší kvalitě na nižším množství frekvencí. Díky zvětšení kapacity multiplexu v rámci druhé vlny digitalizace bude moci Česká televize ke třem programům, které už nyní ve volném šíření nabízí ve vysokém rozlišení, přidat v HD i kanály ČT24, ČT :D a ČT art.