logo Facebook
i slova jsou činy

Rada schválila rozpočet České televize na rok 2018

15. prosince 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Na posledním letošním zasedání zahájila rada práce na Výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2017. Podle zákona má zprávu rada předložit Poslanecké sněmovně do konce března příštího roku. Generální ředitel Petr Dvořák radní informoval mimo jiné o aktuálním postupu veřejnoprávní televize v druhé vlně digitalizace, „Vlivem legislativního zpoždění bylo třeba upravit časový harmonogram přechodu, kdy bude současně nutné v předstihu uvolnit některé kmitočty aktuálního multiplexu veřejné služby.“ Podrobnosti k tématu Česká média přinesla v úterý.

Rada schválila rozpočet České televize na rok 2018. Televize bude hospodařit s příjmy a výdaji 6,96 miliardy a plán investic počítá s částkou 416 milionu Kč. Na mzdy počítá televize s částkou 1,995 miliardy. Struktura rozpočtu je podobná předchozím rokům a vychází z dlouhodobých plánů na léta 2017 – 21, které rada schválila v září 2016.

Radní se také zabývali činností klíčové divize výroby. Divize zahrnuje všechna realizační centra (produkce) vyjma zpravodajství a sportu, ale také scénický provoz, oddělení pro smyslově postižené diváky a produkční služby. Ředitelem výroby je Václav Myslík. Radní Luboš Beniak glosoval některé publikované nepravdy, „Řada novinářů opakuje naprostou hloupost, kterou pravidelně říkal bývalý předseda mediálního výboru sněmovny Martin Komárek. A sice to, že česká televize dává neprůhledným externím produkcím každý rok více než dvě miliardy korun. Ve skutečnosti je to kolem 400 milionů ročně. Martin Komárek vůbec nerozuměl elementární terminologii. Těžiště výroby České televize je v České televizi.“ Radní Samek podpořil kolegu, „Jen bych doplnil, že jde o 18% výroby v roce 2016.“ „Jsem extrémně podrážděný, když slyším něco o neprůhledné výrobě externích producentů. Bez nich bychom se vůbec nedostali k některým látkám. Jinak by to ani nešlo a je to role, kterou nám ukládá zákon,“ poznamenal ředitel Václav Myslík.

Příští jednání rady je naplánováno na 10. leden.