logo Facebook
i slova jsou činy

Rozpočet České televize počítá v roce 2018 s necelými sedmi miliardami

16. prosince 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Česká televize má schválený rozpočet na příští rok. Struktura rozpočtu je podobná předchozím rokům a vychází z dlouhodobých plánů na léta 2017 – 21, které rada schválila v září 2016. Celkové výnosy a výdaje budou vyrovnané, a to ve výši 6,96 miliardy Kč. Rozpočet na letošní rok počítal s částkou o 85 milionu nižší. Plán investic počítá s částkou 416 milionu Kč. Vyšší náklady půjdou do výrobního úkolu a mezd, ale peníze potečou i na vrub druhé vlny digitalizace. Porovnání nákladů s předchozími roky je ovlivněno dopadem novely zákona o DPH, která platí od letošního léta. Ta umožňuje televizi snížit DPH bez nároku na odpočet o cca 400 milionu.

Na mzdy počítá Česká televize v příští roce s částkou 1,995 miliardy. Oproti letošnímu roku jde o navýšení o 146 milionu. Je plánována úprava mezd u vybraných profesí tak, aby mzdy odpovídaly současné situaci na trhu práce v audiovizi. V porovnání s růstem průměrné mzdy v ČR (za poslední dva roky se zvýšila o téměř 11 %) nebyly platy v České televizi (krom plošného navýšení o 2% v roce 2017) v posledních pěti letech výrazně upraveny. Průměrná mzda se tak srovnala s Českým rozhlasem a je nižší než v České tiskové kanceláři. V České televizi bude i v příštím roce asi 2950 zaměstnanců a průměrná mzda poroste pomaleji než ve veřejnoprávním rozhlase.

Výrobní úkol naroste na 2,59 miliardy oproti letošním 2,21 miliardy. Částka zahrnuje i nakoupená vysílací práva ke sportovním přenosům (například zimní olympiáda, hokejové a fotbalové mistrovství světa), filmům, seriálům a zpravodajským agenturám. Výrobní úkol obsahuje také přímé náklady na tvorbu programu (platby režisérům, hercům, scénáristům apod.), náklady na zakázkovou a koprodukční výrobu. Vlastní televizní tvorba tvoří 65 % odvysílaných pořadů na všech programech ČT, u komerčních televizí vlastní tvorba obnáší asi 15 % vysílání.

V příští roce bude reálně zahájena druhá vlna digitalizace. Televize proto počítá s necelými 300miliony. Přičemž na investice z této částky připadne 84 milionu. Celkové investice plánuje ČT ve výši 416 milionu, přičemž odpisy majetku budou 500 milionů.

Příjmy má České televize především z televizních poplatků. Poplatek ve výši 135 Kč měsíčně je stejný od roku 2008. V příštím roce je v rozpočtu plánován podobný příjem jako v posledních letech, konkrétně 5,66 miliardy. Televize je dlouhodobě shromažďuje ve fondu, ze kterého pak postupně čerpá peníze. V příštím roce bude čerpat více, než do fondu z výběru poplatků přijde, v plánu je použití 6,127 miliardy. Další výnosy budou z podnikatelské činnosti.

Česká televize bude mít podle údajů dozorčí komise v letošním a příštím roce pravděpodobně neplánované výdaje v objemu až 133 miliónů Kč. Ty vyplývají z rozhodnutí finanční správy a týkají se daňových doplatků z let 2012 až 2015. Finanční úřad a následně i finanční ředitelství změnili svůj názor na metodiku stanovení koeficientu DPH a zpětně daň televizi doměřili. Česká televize spolu s daňovými poradci s postupem finanční správy nesouhlasí a proti rozhodnutím podala odvolání a následně i žalobu o neplatnost.