logo Facebook
i slova jsou činy

Jiří Majstr hledá šéfredaktora ČTK

20. prosince 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Na prosincovém jednání schválila rada rozpočet České tiskové kanceláře na rok 2018. Rozpočet je konzervativní a vychází z hospodaření agentury v posledních letech. Počet zaměstnanců se bude asi 240. S ohledem na zákon o ČTK však rada konkrétní plánovaná čísla nezveřejnila. Ekonomický ředitel agentury Radim Novák také informoval o hospodaření ČTK na první tři čtvrtletí letošního roku. V porovnání s loňským rokem se daří snižovat náklady, avšak dochází také ke snižování příjmů. V roce 2016 se celkové výnosy vyšplhaly na necelých 250 milionů, hospodářský výsledek (po zdanění) dosáhl 4,1 milionu. Průměrná mzda byla ten rok nejvyšší mezi veřejnoprávními médii v České republice – 41 383 Kč. V posledních měsících má agentura problém s nárůstem pohledávek, které nají více jak 50 dnů po splatnosti.

Generální ředitel Jiří Majstr radu informoval mimo jiné o jednání s klienty o uzavírání smluv na nové období. Pro ekonomickou stabilitu ČTK jde o klíčové období, protože veškeré zdroje pro vlastní činnost získává výhradně z vlastních příjmů. Agentura se připravuje na oslavy 100. výročí svého založení. Dominantní bude putovní výstava fotografií o dějinách Československa a České republiky nazvaná Okamžiky století. Výstava procestuje všechna bývalá krajská města. Oslava k výročí je naplánována na 11. říjen 2018 v Praze na Žofíně.

Jiří Majstr připravuje v České tiskové kanceláři obnovení stěžejní pozice šéfredaktora. V současné době probíhá výběrové řízení. Generální ředitel radním sdělil, že se rozhoduje mezi dvěma kandidátkami. Termín obsazení postu však neupřesnil.

Příští zasedání Rady ČTK je plánováno na 24. leden.