logo Facebook
i slova jsou činy

Tlak Evropské komise na stahování nenávistného obsahu

20. ledna 2018 06:00 / autor: Jan Mrzena

Tlak Evropské komise na regulaci internetu pokračuje. Má k tomu zřízenou i speciální komisi, která pracuje už třetí rok. Zatím je její práce založena především na tlaku na on-line média, kodexu a monitoringu. Podle komise jde o potřebu stahovat nenávistný obsah z internetu. Není však zřetelné, co je nenávistným obsahem míněno a kdo je se vší vážností schopen zodpovědně rozhodnout, co je nenávistný obsah a co už je omezením svobody projevu. Zatím jde o formu autoregulace, ale Evropská komise i poslanci Europarlametnu vedou zcela vážnou debatu o regulaci internetu. Přinášíme proto z Bruselu aktuální informace o činnosti Komise v boji proti nenávistným projevům on-line, které vychází z dalšího monitoringu internetových platforem.


  • Třetí kolo monitoringu Komise ukazuje, že tlak na stahování nenávistného obsahu na internetu nese ovoce

  • Platformy už stáhly 70 % nahlášených projevů. 2017 to bylo 59 % a 2016 jen 28 %

  • Většinu se daří odstranit do 24 hodin

  • Třetina oznamovatelů však stále nemá zpětnou vazbu, jestli to platforma splní

  • Ke kodexu chování pro potírání nenávistných projevů se přidal i Instagram


Třetí hodnocení uplatňování kodexu chování proti nezákonným nenávistným projevům online provedly nevládní organizace a veřejnými orgány. V květnu 2016 se Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft prostřednictvím kodexu chování zavázaly potírat šíření takového obsahu po Evropě. Z třetího kola monitorování vyplývá, že uvedené společnosti nyní lépe plní svůj závazek odstraňovat většinu nezákonných nenávistných projevů do 24 hodin. Určité problémy však přetrvávají, uživatelé zejména nemají systematickou zpětnou vazbu. Ke kodexu se aktuálně připojí také Instagram a Google+.

Místopředseda Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip tlačí na weby ještě více: „Aktuální výsledky jasně dokládají, že online platformy berou vážně svůj závazek vyhodnocovat oznámení a odstraňovat nezákonné nenávistné projevy do 24 hodin. Důrazně vyzývám společnosti působící v oblasti informačních technologií, aby v souladu s pokyny Komise z loňského roku zlepšily transparentnost a zpětnou vazbu pro uživatele.Je rovněž důležité, aby existovaly záruky, které zabrání nadměrnému odstraňování obsahu a ochrání základní práva, jako je svoboda projevu.“

Česká eurokomisařka Věra Jourová (ANO) doplnila: „Internet musí být bezpečným místem bez nezákonných projevů nenávisti a bez xenofobního a rasistického obsahu. Kodex chování nyní prokazuje, že se stal hodnotným nástrojem k rychlému a efektivnímu odstraňování nezákonného obsahu. To dokládá, že úzká spolupráce technologických společností, občanské společnosti a politiků může přinést výsledky, a to při současném zachování svobody projevu. Věřím, že společnosti z odvětví informačních technologií projeví podobné odhodlání i při řešení dalších důležitých otázek, jako je boj proti terorismu nebo zlepšení nepříznivých podmínek pro uživatele.“

Komise tlačí i na další zlepšení. Jde hlavně o stejný přístup IT společností a transparentnost procesu. Kodex chování doplňuje právní předpisy pro boj proti rasismu a xenofobii. Ty stanoví, že pachatelé trestných činů spočívajících v nenávistných projevech, ať už spáchaných online nebo offline, musí být účinně stíháni. Průměrně pětinu případů nahlášených IT společnostem nevládní organizace nahlásily také policii nebo státnímu zastupitelství. Toto číslo se od poslední monitorovací zprávy téměř zdvojnásobilo. Takové případy musí podle komise urychleně vyšetřit i policie. Komise nabízí národním úřadům, občanské společnosti a zúčastněným firmám síť pro spolupráci a pro výměnu osvědčených postupů, jakož i cílenou finanční a provozní podporu. Přibližně dvě třetiny členských států již mají národní kontaktní místo, které se nenávistnými projevy na internetu zabývá. Na jaře 2018 se plánuje zvláštní dialog mezi příslušnými orgány členských států a IT společnostmi.

Komise chce ve spolupráci s organizacemi občanské společnosti nadále pravidelně monitorovat, jak IT společnosti kodex plní, a bude pracovat na tom, aby se k jeho dodržování zavázaly i další internetové platformy. Pokud nebude vyvíjeno úsilí nebo dojde ke zpomalení, zváží Komise další opatření.

Všechno začalo v květnu 2016. Tehdy v reakci na nárůst rasistických a xenofobních nenávistných projevů online představila Evropská komise spolu se čtyřmi největšími společnostmi působícími v oblasti informačních technologií (Facebookem, Microsoftem, Twitterem a YouTube) kodex chování proti nezákonným nenávistným projevům online. Třetí hodnocení provedly nevládní organizace a veřejné orgány, které podávaly oznámení, v 27 členských státech. V prosinci 2016 Komise představila výsledky prvního monitoringu, jehož cílem bylo zhodnotit používání kodexu chování. V červnu 2017 byly zveřejněny výsledky druhého monitoringu.