logo Facebook
i slova jsou činy

Podle České televize analytici Úřadu RRTV používají manipulativní praktiky

23. ledna 2018 00:54 / autor: Jan Mrzena

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vydala 7.listopadu 2017 a 11. ledna 2018 České televizi upozornění na porušení zákona. V obou případech rada rozhodla na nejbližším zasedání po odvysílání pořadů, v obou případech se na zasedáních teprve seznámila s podáním a obratem o sankci rozhodla – bez požádání vysilatele o stanovisko. Sankce „upozornění na porušení zákona“ nedává ani možnost domáhat se korekce rozhodnutí regulátora soudní cestou, jak bývá zvykem například při udělení pokuty. Česká televize na upozornění reagovala různě.

V prvním případě šlo o druhou část Otázek Václava Moravce (22. 10. od 13 hod na ČT24), kdy tématem diskuse byla problematika přijetí Eura. Do diskuse byli pozváni jako hosté Tomáš Sedláček a Jan Švejnar, tedy dva hosté, kteří na danou problematiku sdílejí totožný názor. Dostali v rámci pořadu značný prostor. Naopak nebyl pozván žádný respondent, který by zastupoval významnou, v odborné i laické veřejnosti i v politické sféře existující názorovou protistranu, čímž došlo (podle rady) k jednostranné prezentaci závažného tématu.

Česká televize zaslala radě dopis moderátora Václava Moravce. Jeho plné znění přinesou Česká média dnes odpoledne v sekci „názory“. Václav Moravec vyzdvihuje kredibilitu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Považuje za zásadní, že je ohrožena nekvalitní prací analytického odboru Úřadu rady. Podrobně rozebírá konkrétní tvrzení analýzy a upozorňuje na manipulativní praktiky analytiků. „Úřad Rady jako zázemí ústředního orgánu státní správy není s to garantovat základní principy, jež si osvojují studenti prvního ročníku bakalářského studia žurnalistiky či mediálních studií, což mohu vzhledem ke své dlouholeté pedagogické praxi na FSV UK konstatovat,“ uvádí Václav Moravec v dopisu, který vnímá jako oficiální podnět k přehodnocení stanoviska rady.

Ve druhém případě šlo o odvysílání ruského dokumentární cyklus Zapomenutí vůdci. Ve dvou dílech se cyklus věnoval Lavrentiji Berijovi (na ČT2 10. a 17.12). RRTV spatřuje porušení zákona v tom, že v obou dokumentech se vyzdvihují Berijovy „manažerské“ úspěchy i charakter, ve světle čehož dochází k bagatelizaci zejména jeho účasti na zatýkání, popravách a stranických čistkách během tzv. Velkého teroru. Tím de facto (podle rady) dochází k omlouvání Berijových činů, které lze z historického hlediska považovat za kruté jednání a na jejichž základě byla zamítnuta jeho rehabilitace.

Česká televize pro Česká média uvedla, že respektuje názor RRTV a cyklus Zapomenutí vůdci už vysílat nebude. „Cyklus byl odvysílán v rámci připomínky sta let od Říjnové revoluce v Rusku a nebyl jediným pořadem vztahujícím se k Říjnové revoluci. Ani v nejmenším neobhajujeme a nezastíráme činy dané doby, celková koncepce vysílání měla divákovi nabídnout co nejobsáhlejší pohled, nikoliv něco zamlčovat nebo překrucovat. Kromě zmiňovaného odvysílala ČT v hlavním vysílacím čase rovněž dokument BBC "Ruská cesta k revoluci", dokument ARTE "1917: Jak se dělá revoluce”, "Lenin: Cesta k moci (Doc & Film), "Stalin versus Trockij, soudruzi na život a na smrt" (ZED) nebo třídílnou série od France TV "Apokalypsa Stalin”. Česká televize rovněž vysílala filmovou trilogii Nikity Michalkova “Unaveni sluncem”, filmy “Mikuláš a Alexandra” nebo “Admirál” - vše se vztahovalo k ruské revoluci a následným událostem,“ upřesnila tisková mluvčí České televize Karolína Blinková.