logo Facebook
i slova jsou činy

Rada udělovala pokuty za reklamy na léky

26. ledna 2018 06:00 / autor: Jan Mrzena

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila pokutu 600 tisíc Kč společnosti SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC za reklamu s motivem Enzycol DNA, kterou odvysílala TV Barrandov. Reklama informovala o možných účincích léku, což je v rozporu se zákonem i nařízením EP - informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat. Za podobný prohřešek dostala pokutu 50 tisíc Kč také společnost SVUS Pharma, který odvysílal reklamu s motivem Preventan na TV Prima. Rada také rozhodla, že společnost GREPA Networks neoprávněně provozuje převzaté vysílání a uložila jí pokutu 100 tisíc Kč. Napomenutí za reklamu odvysílanou na TV Barrandov s motivem Happy pills udělila rada společnosti Vertisol. V obchodním sdělení chybí zřetelné označení, že jde o doplněk stravy. Pokud společnost poruší zákon opakovaně, hrozí mu poluta až do výše 2 milionů Kč.

Rada také projednala s TV Nova porušení zákazu vysílání reklamních spotů na produkty, které podporují sexuální výkonnost v době od 6 do 22hodin. TV Nova odvysílala před desátou reklamu na Arginmax. Pokutu, ani jinou sankci však rada neuložila.

Rada na svém 2. zasedání projednala 55 bodů programu. Vyhodnotila 42 stížností diváků a posluchačů, vydala 12 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení třech správních řízení. Uložila také tři pokuty a zaevidovala dva nové poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (celkem jich k dnešnímu dni eviduje 129).

Příští zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bude 6. a 7. února.