logo Facebook
i slova jsou činy

RRTV: Upozornění na porušení zákona není sankcí

30. ledna 2018 06:00 / autor: Jan Mrzena

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vydala 7.listopadu 2017 České televizi upozornění na porušení zákona. Konkrétně šlo o druhou část Otázek Václava Moravce (22. 10. od 13 hod na ČT24), kdy tématem diskuse byla problematika přijetí Eura. Do diskuse byli pozváni jako hosté Tomáš Sedláček a Jan Švejnar, tedy dva hosté, kteří na danou problematiku sdílejí totožný názor. Naopak nebyl pozván žádný respondent, který by zastupoval významnou, v odborné i laické veřejnosti i v politické sféře existující názorovou protistranu, čímž došlo (podle rady) k jednostranné prezentaci závažného tématu. Česká televize zaslala radě dopis moderátora Václava Moravce. Jeho plné znění uveřejnila Česká média v sekci „názory“.

Na podrobnosti postupu při rozhodování jsme se zeptali Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, její předseda Ivan Krejčí proto upřesnil: „Rada se pořadem zabývala z podnětu diváckých stížností, které k němu obdržela. Ve věci rozhodovala na základě analýzy pořadu, záznamu pořadu a obsahu diváckých stížností. Rada vydala provozovateli upozornění na porušení zákona. Upozornění ovšem není sankcí, nýbrž opatřením k nápravě.“

Jedná se o standartní postup rady v takových případech?

„A ano je standardním postupem, že upozornění je vydáváno přímo, aniž by bylo vedeno správní řízení. O podání vysvětlení Rada žádá pouze v případech, kdy ke svému rozhodnutí potřebuje získat další, doplňující informace. Taková potřeba v daném případě nebyla.“

Reagovala rada na dopis České televize?

„Rada odpověděla panu Moravcovi s dotazem, zda jím podepsaný dopis je oficiálním stanoviskem České televize, či vyjádřením jeho subjektivního názoru. Do dnešního dne Rada neobdržela odpověď.“

Může rada přistoupit k přehodnocení svého stanoviska v obdobných případech?  

„Rada teoreticky může přijmout usnesení, kterým konstatuje, že k vydanému upozornění nebude napříště přihlížet. To je však zcela ojedinělý postup v případech, kdy je po vydání upozornění zjištěno, že upozornění bylo vydáno nesprávně. To však není tento případ.“