logo Facebook
i slova jsou činy

Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec požádal radu o dodání starších výročních zpráv

01. února 2018 06:00 / autor: Jan Mrzena

Rada obdržela dopis od předsedy volebního výboru Poslanecké sněmovny Stanislava Berkovce, kterým ji požádal, aby výboru dodala Výroční zprávy o činnosti České televize a Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2016. Obě zprávy rada staré sněmovně odevzdala v termínech stanovených zákonem. Vzhledem k ustálené praxi, že se po volbách nová sněmovna již nevrací k materiálům a legislativním návrhům starých sněmoven, se jedná o nóvum. Předseda rady Jan Bednář spolu se zprávami pošle volebnímu výboru i průvodní dopis. Zdeněk Šarapatka vyjádřil obavy z tlaku, který se tím na radu může vyvinout a může vést až k jejímu odvolání, „Nevěřím některým členům volebního výboru a jejich čestným úmyslům.“ Jan Bednář však zdůraznil, „Nejvhodnější je vstřícný přístup,“ předpokládá že pravděpodobně dojde k projednání zpráv. Jaroslav Dědič pak doplnil, „Zvážili jsme všechny varianty. V odpovědi zdůrazňujeme, že jsme všechny zákonné povinnosti splnili, a dokonce starý volební výbor zprávu o činnosti projednal a schválil.“

Rada na svém včerejším zasedání schválila harmonogram zpracování a osnova Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2017. Pracovní verzi chce mít hotovou do 26. února. Poté se uskuteční dvě pracovní setkání rady a konečnou verzi schválí 28. března. Podle zákona má zprávu do Poslanecké sněmovny doručit do 31. března.