logo Facebook
i slova jsou činy

Vítězslav Jandák: Já se ptám, kdo je pan Kroupa?

02. února 2018 06:00 / autor: Jan Mrzena

Jak informoval radu na jejím prvním letošním zasedání generální ředitel René Zavoral, Český rozhlas od prosince využívá pro oblast mediálního práva služeb Martina Elgra. Uzavřel také agenturní smlouvy s ČTK a Dilií. K dohodě zatím nedošlo s Ochranným svazem autorským, „Pokud se nedohodneme, bude to muset řešit soud. Nebudeme schopni a ochotni platit cifru, kterou po nás OSA požaduje,“ dodal René Zavoral. Generální ředitel pověřil vedením ČRo Plus dosavadní vedoucí programu stanice Patricii Polanskou. „Nového šéfredaktora chci představit na příštím zasedání rady v Plzni 28. února. Dosavadní šéfredaktor Ondřej Nováček postoupil na post ředitele programu ČRo,“ vysvětlil.

Rada se také podrobně věnovala kauze Janka Kroupy - prezentaci tématu „hospodaření společnosti Agrofert na pozemcích neznámých vlastníků“. Vyslechla podrobnou informaci generálního ředitele, který k problému nechal zpracovat hned tři analýzy. Sám pak připravil písemné stanovisko. „Dospěl jsem na základě názorů nezávislých odborníků i na základě vlastního zhodnocení k závěru, že kvalita veřejné služby v oblasti ve zprávě, v reportážích, komentářích a rozhovorech o hospodaření na pozemcích s nejasným vlastnictvím, byla nedostatečná. Forma zpracování nebyla kvalitní, redaktor Janek Kroupa a kolegové, kteří s ním na tématu spolupracovali, neodvedli dobrou práci a nectili při ní důležité závazné standardy a normy média veřejné služby,“ shrnul René Zavoral a vyjádřil se i k veřejným vystoupením redaktora, „Medializace případu redaktorem Jankem Kroupou, která následovala po mé výtce, vyřčené na zasedání Rady ČRo v listopadu loňského roku, šla daleko za rámec obhajoby kvality práce zaměstnance. Měla naprosto neoprávněně skandalizační charakter vůči Českému rozhlasu jako nezávislému médiu veřejné služby. Dehonestovala bezdůvodně dobré jméno ČRo a způsob, jakým plní veřejnou službu. Redaktor při komunikaci s médii nehájil zásady Kodexu ani zákona. Choval se dle mého názoru egoisticky, bez špetky sebereflexe a tolik důležité objektivity.“ Radní poté diskutovali o svém stanovisku. Vypjatost diskuse glosoval Vítězslav Jandák, „Já nerozumím té atmosféře hrůzy a strachu. Já se ptám - Kdo je pan Kroupa? To vypadá, jak když sestřelujete prezidenta. My jsme tady od toho, abychom chránili Český rozhlas, a proto tlačíme na pana generálního.“ Rada nakonec vyzvala vedení rozhlasu, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech zajistilo dodržování zásad objektivity a vyváženosti dle platných zákonných norem a Kodexu ČRo. V popsané kauze tomu tak, podle rady, zcela nebylo.

Analýzy pro Český rozhlas zpracovali Karel Hvížďala, společnost Newton a Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Všechny jsou zveřejněny na webu rady společně s plným zněním stanoviska generálního ředitele René Zavorala.