logo Facebook
i slova jsou činy

Petr Dvořák: Chystaná novela zákona o DPH ohrozí druhou vlnu digitalizace

15. února 2018 06:00 / autor: Jan Mrzena

„Ministerstvo kultury vyzvalo Českou televizi, aby zpracovala připomínky k návrhům zákona o NKÚ a zákona o DPH,“ informoval na včerejším zasedání rady generální ředitel Petr Dvořák. Ohledně novely zákona o DPH se veřejnoprávní televize obrátila na předsedu vlády, ministerstvo kultury a ministerstvo financí, které je autorem návrhu, aby vláda zvážila dopady chystaných změn. „Zamýšlená změna v uplatňování DPH v případě rozhlasového a televizního vysílání totiž povede k výpadkům finančních zdrojů určených na již probíhající druhou vlnu digitalizace. Její průběh tak bude zásadně ohrožen,“ dodal Petr Dvořák.

Rada se poté věnovala především měření veřejné hodnoty vysílání za rok 2017. Hlavním zdrojem metodiky monitorování sledovanosti, spokojenosti, originality, zaujetí a dalších parametrů, kterou Česká televize uplatňuje od roku 2012, byly britská BBC a nizozemská veřejnoprávní televize NPO. Vzhledem k tomu, že některé parametry zaznamenaly v roce 2017 citelný pokles, diskuse byla nervózní. Nervozitu umocňoval i fakt, že řadu informací z analýzy používají radní při zpracování výročních zpráv, které předkládají Poslanecké sněmovně. Zdeněk Šarapatka diskusi shrnul, „Měření té hodnoty je problematické a může vykazovat různé stupně subjektivity. Ale materiál je přesný. Podstatné je, komu bude interpretován. A to je největší tragédií každého dobře míněného materiálu. Nedělejme si iluze - nepřesvědčíme již přesvědčené. Pokud má být interpretován třeba na volebním výboru, tak to je marnost nad marnost a nic než marnost. Řada členů výboru je přesvědčena o škodlivosti České televize.“

Členství v radě ukončil místopředseda, bývalý rektor pražské VŠE, profesor Richard Hindls. Svou rezignaci vysvětlil, „Na přelomu ledna a února jsem byl Poslaneckou sněmovnou zvolen za člena Národní rozpočtové rady. To je orgán, který podle zvyklostí Evropské unie dbá na dodržování pravidel rozpočtu, a především na zdravé finance při tvorbě rozpočtu." Ze zákona je členství v obou radách neslučitelné. Richard Hindls byl do Rady ČT zvolen na jaře 2014. „Chtěl bych poděkovat za nádhernou spolupráci a krásné čtyři roky, které jsem tady strávil. Musím říct, že to pro mě byla nová životní zkušenost. Budu na to vzpomínat velmi dobře,“ rozloučil se s kolegy. Za práci v radě mu poděkoval předseda Jan Bednář, „Moc dobře se nám spolupracovalo. Nevím, jestli nám sněmovna dovolí člena, který se Richardu Hindlsovi vyrovná.“

Příští jednání rady se uskuteční 28. února.