logo Facebook
i slova jsou činy

Martin Kolovratník: Práci Rady Českého rozhlasu pod vedením Hany Dohnálkové vnímám velmi kladně

17. února 2018 06:00 / autor: Jan Mrzena

Volební výbor se ve čtvrtek věnoval Českému rozhlasu. Na programu měl (kromě aktuální vzedmuté emoční hladině kvůli reportážím Janka Kroupy) hned tři výroční zprávy, které rada předložila Poslanecké sněmovně v termínech stanovených zákonem. Tedy v předchozím volebním období. Nová sněmovna se oproti všem zvyklostem vrátila ke zprávě o hospodaření za roky 2015 a 2016, také ke zprávě o činnosti Českého rozhlasu v roce 2016. Poslanec Martin Kolovratník (ANO) vysvětlil, proč se výbor rozhodl zprávy znovu projednat a předložit plénu ke schválení a připomněl, že podobně se věnuje i starším zprávám České televize, „Není to žádná schválnost, je to procesní záležitost. Nejde o žádnou chybu rad Českého rozhlasu a České televize. Je to vina předchozí sněmovny, že zprávy neprojednala.“

Zprávy postupně představila předsedkyně Rady Českého rozhlasu Hana Dohnálková. Zpravodajka zprávy o hospodaření za rok 2015 Miroslava Němcová (ODS) řekla, „Moje role je spíše formální, protože schvalujeme zprávu za rok 15 a jsme na začátku roku 18.“ Zpravodajka zprávy o hospodaření za rok 2016 Barbora Kořánová (ANO) ocitovala základní údaje o hospodaření rozhlasu. Martin Kolovratník se zeptal, „Co bude rozhlas dělat s navýšenými výnosy, které plynou z nového uplatňování odpočtu DPH?“ Každý rok díky změně, která začala platit v létě minulého roku bude mít veřejnoprávní rozhlas k dispozici asi 120 milionu ročně. Generální ředitel René Zavoral reagoval, „Kvůli sporu s Finanční správou jsme museli vytvořit rezervu kvůli doměrkám. Finanční správa řeší daně zpětně a spor trvá už od roku 2006. Soudíme se a v horizontu 3 - 5 let nemáme šanci dosáhnout výsledku. Rozvíjíme DAB a digitalizací řešíme nedostatek VKV kmitočtů. Ale chceme být na všech vysílacích platformách.“ Český rozhlas potřebuje peníze především na digitalizaci a na investice do programu.

„Výroční práva o činnosti je na informace zajímavější,“ uvedla Hana Dohnálková, „V roce 2016 byl zvolen nový generální ředitel, v dubnu bylo zvoleno i nové předsednictvo rady, které pracuje beze změn dodnes. René Zavoralovi se daří dobře plnit jeho kandidátský projekt.“ Zpravodaj Martin Kolovratník vnímá práci rady pod vedením Hany Dohnálkové velmi kladně. „Velmi chválím otevřenost rady. To je pro mě vizitka, jak má fungovat orgán, který je volen námi – sněmovnou – a především zastupuje zájmy posluchačů.“ Poté se vrátil k tématu, který bez hmatatelného výsledku řešila celé funkční období minulá sněmovna. „Několikrát jsme diskutovali o sloučení zpráv. Byla na tom shoda, ale neproběhla žádná legislativní iniciativa. Také jsme řešili, že rady nemají právní subjektivitu. Když si chtějí zadat analýzu, musí požádat generálního ředitele, aby uvolnil částku z rozpočtu.“ Jestli dojde k otevření zákonů veřejnoprávních médií však není jasné. Kolovratník se také podivil na skutečností, že s investicemi do nových technologií neklesá i počet zaměstnanců Českého rozhlasu. René Zavoral souhlasil, „Ale my jsme spustili spoustu nových projektů. Pokud by se však změnila pravidla DPH a zůstal zachován poplatek, tak už v roce 2018 by muselo dojít k propouštění. Museli bychom zrušit asi 5 % systemizovaných pracovních míst,“ konstatoval generální ředitel.

Volební výbor pak přijal ke každé zprávě usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně zprávy schválit.