logo Facebook
i slova jsou činy

Kauza reportáží Janka Kroupy o Agrofertu na půdě Poslanecké sněmovny

16. února 2018 06:00 / autor: Jan Mrzena

Díky místopředsedovi Tomáši Martínkovi (Pirátská strana) se včera přesunula diskuse o kauze Janka Kroupy do výsostně politického prostoru. „Zneklidňuje nás dění kolem generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala a investigativního novináře Janka Kroupy,“ uvedl Martínek. Na zasedání výboru pak otevřel diskusi, „Je pro nás důležitá nezávislost veřejnoprávních médií. Jsem rád, že se situace v posledním týdnu vyjasňuje. Jsem rád, že pan generální ředitel korigoval svá původní vyjádření.“ Poté se obrátil na předsedkyni rady, „Je běžné, že se rada zabývá obsahem zpravodajství?“ Hana Dohnálková přisvědčila a upřesnila, že jde o povinnost, kterou radě ukládá zákon. Diskuse se poté soustředila na komentování reportáže Janka Kroupy o Agrofertu místopředsedou rady Tomášem Kňourkem na Parlamentních listech. Tomáš Martínek pochyboval o jeho nestrannosti, „Nevidíte jako problém, že soukromě komentuje reportáž na Parlamentních listech reportáž, kterou projednáváte na radě?“ Hana Dohnálková přiznala, „To asi v pořádku není.“ Problém je v tom, jak radní veřejně používají informace, které získávají při výkonu své funkce.

Tomáše Kňourka se důrazně zastal bývalý rozhlasový radní a mediální odborník Štěpán Kotrba, „Do rady mě tehdy zvolila Poslanecká sněmovna a nikdo si nedovolil říkat mi, kam smím nebo nesmím psát. Nedej bože, aby mi nějaký poslanec říkal, co mám nebo nemám psát. Veškeré informace rady jsou veřejné, to vyplývá ze zákona!“ Martin Kolovratník (ANO) však zdůraznil, „Pokud se zpochybňuje nezávislost nebo nestrannost člena rady, tak na to se máme my poslanci právo ptát. Problém se netýká jenom Tomáše Kňourka, podobně se chová třeba televizní radní Zdeněk Šaraptka.“

Poslanci se vrátili k podstatě projednávaného tématu. Generální ředitel René Zavoral potvrdil, že je běžné, že se věcí zabývala rada. „Nezažil jsem schůzi rady, kdy by se někdo nezeptal ex post na cokoliv. A to je v pořádku. Doporučení, jak máme nebo nemáme uvádět nějaké téma jsem za poslední roky slyšel od radního Šafaříka dost.“ Poté shrnul, „Kdyby se to netýkalo Agrofertu, tak to tady vůbec nebudeme řešit. O podobných věcech při jiných reportážích se přeme v rozhlase permanentně.“ René Zavoral připomněl, „Korigoval jsem některé své výroky ze zasedání rady v Českých Budějovicích. Tu expresivnost jsem si mohl nechat od cesty.“ Poslancům vysvětlil, že redaktoři musí ctít Kodex Českého rozhlasu. Ten byl podle něj byl v případě reportáží o Agrofertu porušen. Dodal, „Kroupu a jeho kolegy jsem nabíral já. Nic se jim nestane. V reportáži ale Kroupa nectil presumpci neviny, jsou tam i pochybné zdroje. O tom, že se ta kauza bude vysílat, jsem věděl dopředu od pana Pokorného. Do ničeho jsem nezasahoval. Poté jsem ale o chybách Pokorného informoval.“ Na poradách vedení rozhlasu se aktuálně řeší, jak podobným kauzám předcházet. René Zavoral shrnul, „Chci zdůraznit, že Český rozhlas teď vysílá 24 hodin denně na 20 stanicích. Všichni jsou v práci, nikdo nerevoltuje, nikdo není ve spacácích a plníme to, co ze zákona plnit máme.“

Miroslava Němcová (ODS) posunula debatu k tématu nezávislosti veřejnoprávních médií. „My ve volebním výboru se máme starat o nezávislost Českého rozhlasu. Dovolím si nesouhlasit panem Zavoralem, že rozbuškou bylo to, že reportáž byla o Agrofertu. Pro mě byla rozbuškou reakce pana ředitele. Úplně vyděšená jsem byla ze slov, že vybraní novináři budou školení tak, aby se něco podobného neopakovalo. To je jako za normalizace!“ Dodala, že role veřejnoprávních médií je nyní kvůli vlastnictví soukromých médií u nás pro svobodu slova klíčová.

Situace v Českém rozhlasu je stále neklidná. Na radu dochází dopisy, které podporují postup jak generálního ředitele, tak i práci Janka Kroupy a postup více jak dvou set redaktorů, kteří se jej dopisem generálnímu řediteli zastali. Několik radních vysvětlovalo poslancům situaci. Většinou stáli za generálním ředitelem. Předsedkyně Hana Dohnálková mimo jiné uvedla: „Výroky Janka Kroupy se mi nelíbí, poškozují instituci. Pan redaktor nepřizná žádné pochybení. Neustále trvá na svém, že nic špatně neudělal.“

Volební výbor se snažil především obhájit legitimitu projednávání kauzy Českého rozhlasu na půdě sněmovny. Snaha poslanců, byť někdy dobře míněná, může vytvořit další destrukci prostředí, které má v první řadě přinášet všem občanům vyvážené informace tak, aby si sami mohli svobodně vytvářet názor na to, co se kolem nás děje. Nakonec výbor vzal na vědomí informace o aktuální situaci v Českém rozhlasu a ocenil věcný přístup rady a snahu vedení o zklidnění situace. Požádal také radu (tu sněmovna nejen volí, ale rada je ze své činnosti sněmovně podle zákona odpovědná), aby ve spolupráci s vedením rozhlasu zajistila efektivnější posuzování souladu zpravodajských          a publicistických příspěvků se zákonem a s kodexem, ovšem při současném zachování co nejvyšší nezávislosti novinářů veřejnoprávního média.