logo Facebook
i slova jsou činy

Razítko na pravdu

14. února 2017 10:27 / autor: Zdeněk Duspiva

Poslední měsíce se stalo mediálním i společenským fenoménem bojovat na všech úrovních za pravdu, resp. proti lžím a dezinformacím. Ty jsou přitom součástí médií od samého počátku, možná dříve v menší míře a s menším dopadem na konzumenty. V našich podmínkách vše vyznívá spíše jako zjednodušený boj proti jedinému nepříteli, byť se nepravdy a mediální manipulace objevují v různých formách na všech stranách.
Tato „vlna“ se tak nevyhnula ani našim institucím, neziskovkám i médiím. Poslední dobou vzniklo zejména v elektronických médiích mnoho „odhalovačů a vyvracečů“ nepravd. Objektivní měřítko je přitom velmi složité, neboť přirozeně neexistuje žádné 100% kritérium pro pravdu – zejména, jde-li o kombinace pravdivých faktů s manipulativními nebo i podprahovými sděleními a informacemi… Někdy hranice mezi pravdou a lží je velmi tenká až pouhým okem neviditelná. Diskuze o tom, kdo má nakonec pravdu, je velmi široká a bezbřehá. V našem systému regulace elektronických médií o tom ve finále nakonec rozhoduje soud, pokud je rozhodnutí regulačního orgánu (RRTV ad.) odmítáno dotčenými stranami. K tomu je už k dispozici poměrně dost precendentů. Je otázkou, jakou váhu budou mít aktuální rozhodnutí jiných státních a exekutivních orgánů nebo vůbec výsledky vzájemné módní „samoregulace“ médií.
Trend se rozbíhá mnohdy až děsivým směrem, možná podobně jako extendují výstřelky některých genderových i jiných aktivistů. Kdo si osvojí právo mít tu jedinou konečnou pravdu v médiích, který osvícený orgán bude bez chyby a jaká budou měřítka pravdy? A jaká bude možnost regulérní obrany?
Tak jako před časem řada komerčních korporací zaváděla nadbytečný institut firemního ombudsmana, tak i nyní nastává ještě větší „inflace“ systémů na odhalování lží anebo pravdy. Přitom mnoho mediálních domů a institucí, které za účelem kontroly ostatních médií a zdrojů vytváří speciální divize a týmy, tak trochu zapomínají samy na sebe – tedy primárně dohlížet, aby samy nebyly šiřiteli hoaxů a podobných nepravd.
My pamětníci minulého století pamatujeme historicky jednoduché pravdy společenských a mediálních systémů na východě i na západě, často v podobě někdy až primitivní reciproční polarizace. Přitom i v předchozí éře si většina z nás svůj názor dokázala vytvořit i bez ohledu na „propagandu“. Některé případy byly spíše groteskní. Namátkou třeba pojem NATO – v domácí komunistické propagandě bylo mediální rozdělení na pohodovou „Varšavskou smlouvu“ a podvědomě pejorativní označování „Severoatlantický pakt“. Na „štvavých vysílačkách“ to ale zase bylo naopak – „Varšavský pakt“ vs. „Severoatlantická smlouva“….
Honba za pravdou ale navíc dál přesahuje hranice mediální sféry. Například švýcarští ochránci přírody chtějí aktuálně zavést možnost zrušit referendum, pokud se ukáže, že se v kampani používaly lživé informace. Bojem se lží/pravdou se nevyhnou ani webové encyklopedie. Editoři Wikipedie nedávno pro změnu odhlasovali zákaz používání Daily Mailu jako zdroje pro Wikipedii ve všech kromě „výjimečných situací“. Stalo se to poté, co označili zpravodajskou skupinu za „obecně nespolehlivou“. Tento krok je pro online encyklopedii, která jen málokdy zavádí plošný zákaz zpravodajských skupin, velmi neobvyklý. Obzvlášť v situaci, kdy třeba zase povoluje zdroje jako Kremlem podporovanou zpravodajskou organizaci Russia Today nebo Fox News, které mezi novináři dlouhodobě vzbuzují obavy.

V současných podmínkách, kdy elektronická média umožňují téměř komukoliv velkou rychlost šíření informací a zejména pak masivní propojení lidí přes sociální sítě, se mění způsob komunikace i mediálního a vlivového působení. Žádná instituce nikdy nebude dostatečnou a plně respektovanou autoritou, aby „napravilo“ media a natož pak lidstvo… Primárně jistě bohulibý boj za mediální pravdu (resp. proti lžím a nepřesnostem …) a zejména pak činnost některých jeho aktivistických protagonistů se tak postupně v některých případech blíží „honu na čarodějnice“. I taková je současná společnost a její elektronický digitální odraz….