logo Facebook
i slova jsou činy

Místopředsedy Rady České televize byli zvoleni René Kühn a Tomáš Samek.

30. dubna 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Na posledním jednání informoval Radu České televize generální ředitel Petr Dvořák mimo jiné o čilých zahraničních aktivitách, „Zúčastnil jsem se konference Media Summit 2018, na které jsme pod záštitou EBU řešili propojení s publikem se zaměřením na mladší diváky, digitální transformace ve veřejnoprávních médiích a nové způsoby distribuce obsahu. Mezi hlavními řečníky byl generální ředitel EBU Noel Curran,“ řekl Petr Dvořák. „Za Českou televizi se zúčastnil dále ředitel programu Milan Fridrich, který je současně viceprezidentem Televizní komise EBU, a ředitelka marketingu a nových médií Denisa Kollárová, která se stala členkou nově vytvořené Digitální komise.“ Česká televize získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy akreditaci k provádění programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. „První tři akreditované semináře plánujeme na podzim a budou zaměřeny na oblast - principy a fungování médií veřejné služby, zpravodajství a možnosti využití původní tvorby ve výuce. Lektory seminářů se stanou zaměstnanci České televize, kteří mají pedagogickou zkušenost,“ vysvětlil Petr Dvořák.

Radní poté diskutovali o programu ČT Art a schválili harmonogram zpracování výroční zprávy o hospodaření v roce 2017. Pracovní verzi předá radě generální ředitel do 16. května a konečnou verzi zprávy schválí rada na jednání 20. června. Podle zákona má rada předložit tuto zprávu do konce srpna.

Předsedou Rady České televize je Jan Bednář a místopředsedou Jaroslav Dědič. Dva posty místopředsedů nebyly obsazeny, a proto došlo na schůzi i na jejich volbu. Ta neproběhla úplně hladce. Na dva místopředsedy kandidovali Luboš Beniak, René Kühn a Tomáš Samek. V několikakolové volbě nakonec uspěli René Kühn a Tomáš Samek.

Zakladatel, spolumajitel a jednatel ostravské marketingové a komunikační agentury IanDerson PR & Advertising René Kühn je členem rady od roku 2011. V letech 2002 – 06 býval poradcem předsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka. Pedagog a antropolog médií Tomáš Staněk je členem rady od roku 2017. Působí na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice.

Příští jednání rady je plánováno na 16. květen.