logo Facebook
i slova jsou činy

Kdo za to může?

17. února 2017 09:40 / autor: Zdeněk Duspiva

V rámci rozbíhajícího se předvolebního boje došlo i na problematiku mobilního volání a využívání datových telekomunikačních  služeb.  Stává se to tak již tradičně po dlouhém období nezájmu politiků - v době, kdy se toho už moc systémově a hlavně smysluplně upravit nestihne.

Předvolební politizace tématu mobilního volání, resp. cen datových služeb, není nic nového – jen se občas strany barikád obměňují, ale rétorika („v zájmu obyvatel“) zůstává podobná.  Součástí jsou návštěvy v příslušných institucích, koordinační schůzky, rychlá a snadná řešení, mediální zájem i svalování viny na předchůdce nebo raději i na před-předchůdce …..

Nakonec i letos se poměrně rychle našel viník – ČTÚ, a někteří současní radní….  Není to přitom tak dávno, co dnes většinově některými politiky i médii chválený dřívější šéf ČTÚ byl rovněž na pranýři někdejšího ministra Martina Kuby - ministra průmyslu a obchodu za ODS, který mimochodem v rámci personálních změn v Radě ČTÚ vládě neúspěšně navrhl a prosazoval tehdejšího advokáta Roberta Pelikána (dnešního ministra spravedlnosti).

Tehdy byla média „plná“ telekomunikačního regulátora, hlavně pak v souvislosti s drahými cenami za volání a připravovanou a později zrušenou první velkou aukcí volných kmitočtů. Velká očekávání byla samozřejmě nenaplněna. Jedním z mediálně vděčných milníků tehdejší atmosféry  bylo vystoupení zástupce ČTÚ na ČT v Hyde Parku s rekordním počtem negativních reakcí diváků… Letos se role proměnily a z kritizovaných jsou chválení a naopak…

Faktem je, že dlouhá léta se segmentu, který je pro průmysl i občany důležitý, nikdo z politické sféry strategicky a koncepčně příliš nevěnoval. Ve Sněmovně sice před lety vznikl například podvýbor pro ICT, ale jeho činnost byla velmi sporadická a odborně znalých poslanců podobně málo. Ani státní správa a vládní resorty, až na výjimky, neměly nějaký zásadní „tah na branku“ a vlastně ani silného lídra.  Možná až v loni i v souvislosti se silnou evropskou finanční podporou rozvoje digitálních sítí a broadbandu vznikla pozice digitálního koordinátora při Úřadu vlády  - zatím ale také bez viditelných a obecně srozumitelných kroků…. K dispozici jsou už ale aktualizované koncepční materiály.

Prapůvodní zárodky projektu digitalizace a elektronizace systému státní správy vč. e-governmentu přišly na vládní a politické úrovni s Vladimírem Mlynářem a ministerstvem informatiky po roce 2002. Později, po sloučení s ministerstvem vnitra a rozdělením části agendy na MPO, pod ministrováním Ivana Langera, resp. náměstka MV Zdeňka Zajíčka. Přechodné vládnutí pak digitalizační proces zpomalilo.  Další kroky se sice možná podařily, včetně vzniku státního podniku ad., ale odpovídající výsledky se nedaří dostatečně prezentovat.

Poslední roky se legislativa sice průběžně mění a aktualizuje, ale většinou transponuje evropské předpisy. Jde o dynamický obor a je objektivně těžké předvídat a vhodně nastavovat efektivní pravidla a podmínky. V současnosti, kdy je obecná společenská a politická tendence vidět a říkat věci jednoduše a pohlížet na řešení problémů spíše populisticky, není v krátké době příliš zřejmě naděje na zlepšení přístupu k této problematice.

Faktem ale každopádně je, že vliv i na mediální sféru již dávno a v ještě větší míře získal telekomunikační regulátor, zejména v technicko - kapacitní roli a v regulaci prostředků a cest pro digitální šíření multimediálního obsahu.  Činnost ČTÚ se přímo i nepřímo dotýká prakticky všech obyvatel. Není proto divu, že zájem o tuto oblast roste i na politické scéně. Jestli donedávna platilo, že na televizi se dívá každý, o to více to v dnes platí pro mobilní telefonii a hlavně pro broadband.  A také to, že všichni rádi, když už musíme, platíme co nejméně….