logo Facebook
i slova jsou činy

Všichni (politici, novináři, občané na sociálních sítích apod.) neseme odpovědnost za úroveň celospolečenské debaty

22. května 2018 13:00 / autor: Kateřina Konečná

Česká média se v souvislosti s diskusí v Evropském parlamentu o nutnosti přijmout opatření k ochraně novinářů obrátila na naše europoslance. Zde přinášíme názory Kateřiny Konečné (KSČM):

Jaká opatření lze na úrovni EU a jednotlivých členských států přijmout k ochraně novinářů?

Osobně se domnívám, že nejvyšší míra ochrany investigativních novinářů a oznamovatelů je klíčovým zájmem společnosti jako celku a jsem ráda, že se EU tomuto tématu dosti věnuje. Evropský parlament minulý měsíc v rezoluci vybídl Komisi a členské státy, aby předložily legislativní i nelegislativní návrhy na ochranu novinářů v EU, kteří jsou pravidelně vystavováni trestnímu stíhání s cílem cenzurovat jejich práci nebo je zastrašit. Komise v této souvislosti např. stanovuje politický rámec k posílení ochrany oznamovatelů na úrovni EU a navrhuje „směrnici o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie", jež stanoví zásady, jimiž se mají státy řídit při zavádění nebo revizi pravidel týkajících se oznamovatelů, kteří oznámí nebo zveřejní informace o ohrožení nebo poškození veřejného zájmu. Tyto zásady zahrnují nezbytné prvky pro účinná a vyvážená pravidla, která chrání skutečné oznamovatele, přičemž osobám poškozeným nepřesnými či zlovolnými oznámeními poskytují záruky a nápravná opatření.

Lze uvažovat o právní úpravě, která povolání novináře stavěla například do podobné pozice a ochrany, jakou mají úředníci či policisté?

Přiznám se, že jsem o tom nikdy neuvažovala, ale byla bych ochotná, se o této možnosti bavit. Domnívám se, že by si politici měli umět přiznat, že nejsou experti na všechno a měli bychom si primárně vyslechnout členy žurnalistické obce a zjistit jejich názor na věc.

Jaká opatření lze v členských státech přijmout k ochraně novinářů, kteří jsou pravidelně vystavováni trestnému stíhání s cílem cenzurovat jejich práci?

V této souvislosti bych chtěla poukázat na projekt, který spolufinancuje EU a jmenuje se Evropské středisko pro svobodu tisku a sdělovacích prostředků. Tento projekt poskytuje ohroženým novinářům praktickou a právní pomoc a zajišťuje pro novináře odbornou přípravu v oblasti digitální sebeobrany. EU taktéž financuje nástroj pro sledování plurality sdělovacích prostředků – Media Pluralism Monitor, což je projekt, který měří ohrožení plurality sdělovacích prostředků v EU pomocí různých ukazatelů (např. ochrana svobody projevu, normy novinářské práce, ochrana novinářů). Považuji za zásadní, aby v každé zemi EU, bylo dostupné bezplatné poradenství a přiměřená nápravná opatření, například předběžná opatření k zastavení existujících odvetných opatření.

Jaký je Váš osobní pohled na urážlivé poznámky některých politiků v EU na adresu novinářů?

Osobně považuji takovéto urážky za hloupé. Domnívám se, že všichni (politici, novináři, občané na sociálních sítích apod.) neseme odpovědnost za úroveň celospolečenské (případně i celoevropské) debaty a měli bychom se podle toho chovat a argumentovat věcně a důstojně. Měli bychom v těchto věcech postupovat velmi obezřetně a podle kategorického imperativu.