logo Facebook
i slova jsou činy

Votum separatum Petra Žantovského

26. května 2018 13:00 / autor: Monitor

Já, člen Rady ČTK Petr Žantovský, vyslovuji votum separatum (nesouhlasné stanovisko) s výsledkem hlasování Rady ČTK ve věci stížnosti V.Koksy ze dne 5.3.201, kde tento vytýká pracovníkům ČTK užívání (citace V.Koksy) "tendenčního nálepkování", které vede k výsledným "nepravdivým/neobjektivním informacím". Spolu se stěžovatelem jsem přesvědčen, že servis ČTK má poskytovat výhradně nestranné, emočně a stranicky nezabarvené informace, nikoli názorově podložená hodnotící adjektiva, která - bez příslušné argumentace - kategorizují konkrétní jevy společenské a politické praxe podle měřítek, která nejsou ani ozřejměna, natož aby na nich byl vysloven celospolečenský či aspoň akademický konsensus.

Konkrétně: označení typu "populistická strana", "antisystémová strana" atd. nemají jednoznačný a konsensuálně přijatý obsah, proto jsou jen nálepkou ze strany příslušného redaktora, editora a dalších osob odpovědných za tuto část zpravodajství ČTK. Označení (například) politického subjektu nějakým hodnotícím přívlastkem je v nestranném zpravodajství přípustné jen tehdy. když je podloženo jednoznačnými argumenty (např. přesnými a z kontextu nevytrženými citacemi z programu daného subjektu či jiných jeho veřejných vystoupení, z něhož jednoznačně plyne zdůvodnění onoho novinářského zkratkovitého označení. Pokud tato argumentace fakty chybí, jde jen o projev pohodlnosti nebo zaujatosti autora / editora atd. a nemá v servisu tiskové agentury místo.

V návaznosti na to vyslovuji podivení, jak je možné, že ČTK nemá údajně žádné obranné mechanismy, když je naopak její objektivní zpravodajství zneužíváno jinými mediálními subjekty, kdy je zcela významově převrácen obsah a vyznění původního textu ze servisu ČTK, dodán k článku zavádějící a nepravdivý titulek, a pod tím celým je pouze podpis "autora": ČTK. Jako markantní příklad za všechny jsem uvedl článek ČTK a jeho účelového zkreslení serverem Forum 24.

 

Vyslovuji podivení, že se Rada ČTK tímto flagrantním případem nezabývala do hloubky a přijala pouhé konstatování generálního ředitele ČTK J.Majstra, že "se s tím nedá nic dělat". Podle stejné logiky když si jeden subjekt koupí automobil a přetře ho malbou s hákovými kříži, a pak tvrdí, že to je přece ten automobil, jejž koupil od původního majitele - také se "nedá nic dělat"? Považuji tyto své podněty a stanoviska jako důsledné a svědomité naplňování zákona o ČTK, především pak § 8 : (1) Do působnosti Rady náleží: a) dbát na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře...