logo Facebook
i slova jsou činy
Očekávané události
Chcete se zúčastnit odborné konference, zasedání nebo jednání společností, spolků, orgánů? Sledujte naše OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI.

Zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - sídlo rady

22. ledna 2019 10:00

Jednání Rady České televize – Kavčí hory

23. ledna 2019 13:00

Volba člena RRTV - Poslanecká sněmovna

30. ledna 2019 12:30

Jednání Rady Českého rozhlasu - Galerie Vinohradská

30. ledna 2019 14:00

51. Setkání rozhlasové odborné veřejnosti – RADIOPROJEKT, Galerie Vinohradská

06. února 2019 10:00

prezentací výsledků poslechovosti za období 3. Q – 4. Q  2018

Zasedání Rady České tiskové kanceláře - sídlo rady

18. února 2019 15:00