logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

Číňané Jaromíra Soukupa. V jeho médiích stále drží podíl a k CEFC se už nehlásí

16. ledna 2019 / Robert Břešťan
Mluvit o TV Barrandov, která čerstvě oslavila deset let své existence, jako o čínské televizi, může znít jako zlomyslnost, ale jen do určité míry – konkrétně do výše 49 %. Právě takový je podíl, který v Empresa Media nyní drží čínská společnost China International Group Corporation Limited. Třicet procent akcií má pak stejná firma i v druhé hlavní společnosti Jaromíra Soukupa, firmě Médea. Kolem toho, zda se Číňané ze Soukupových mediálních společností stáhli, či v ní zůstali, panovaly opakovaně nejasnosti. Aktuální stav plyne z dat obchodního rejstříku a aplikace Cribis. Celý článek

Propouštění v rozhlase: odchodné vyšlo na 20 milionů, roční úspora má být ale třikrát vyšší

09. ledna 2019 / Vojtěch Berger
Český rozhlas oslavil loňské 95. narozeniny turbulentně, několika spory mezi ředitelem Zavoralem a zaměstnanci i veřejností. Ať už kvůli reportážím investigativce Janka Kroupy o Agrofertu nebo kvůli odchodu Petra Fischera z čela stanice Vltava. Emotivní debata se vedla i o takzvané optimalizaci, v rámci níž rozhlas propustil desítky zaměstnanců.  Záměr propustit až 120 lidí oznámil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral loni začátkem června. S odstupem několika měsíců už má ČRo vyčíslenou cenu, kterou za optimalizaci zaplatil. „U zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr k 30.9.2018, činily náklady na odstupné a odchodné necelých 20 milionů Kč,“ říká mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna. Celý článek

Odbornost Petra Fischera tkví v jiné oblasti, než je manažerské vedení stanice (odpověď na dopis rektora Univerzity Palackého Olomouc Jaroslava Millera)

05. ledna 2019 / René Zavoral
Vážený pane rektore, rád bych tímto reagoval na Váš otevřený dopis ze dne 17. prosince 2018. V první řadě bych Vás chtěl ubezpečit, že stanice Vltava zde byla, je a bude pro své posluchače i nadále. Pro Český rozhlas je jedním z pilířů jeho vysílání a prvkem, který výraznou měrou přispívá k šíření kulturního dědictví i sledování trendů a prohlubování myšlení české společnosti. Vltava je zkrátka „artovou“ stanicí podílející se na formování kulturního paradigmatu a důležitým prvkem veřejné služby, kterou Český rozhlas svým posluchačům nabízí. Tak, jako Český rozhlas nepadá s osobou generálního ředitele, nepadá s osobou šéfredaktora ani stanice ČRo Vltava. Ta byla kvalitní a respektovanou kulturní stanicí před prosincem 2016, kdy se pozice šéfredaktora ujal Petr Fischer, a bude takovou i v roce příštím. Do něj vstupuje se schváleným rozpočtem, programovým schématem a programovými prioritami. I nadále půjde o stanici stavějící na třech rovnocenných pilířích: kvalitní kulturní publicistice, kvalitní hudební dramaturgii a kvalitní literárně-dramatické tvorbě. Celý článek

Jaroslav Miller: Doufám, že další vývoj v Českém rozhlase nepřinutí univerzitu přehodnotit své partnerství v rámci festivalu Prix Bohemia Radio

04. ledna 2019 / Monitor
Vážený pane generální řediteli, s rozčarováním a pochybnostmi sleduji dění posledních měsíců a dnů v Českém rozhlase. Jakožto rektor vysoké školy, kterou pojí s Českým rozhlasem partnerství a která hostí a spoluorganizuje prestižní rozhlasový festival Prix Bohemia Radio, Vás žádám o racionální a důstojné vysvětlení odvolání šéfredaktora stanice Vltava pana Petra Fischera. Celý článek

Ľubomír Zeman: ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA (odborný posudek vypracovaný na základě požadavku Rady ČRo)

03. ledna 2019 / Monitor
Český rozhlas má aj v európskom kontexte mimoriadne široké portfólio rozhlasových služieb. Táto veľkorysá ponuka na jednej strane akcentuje verejnoprávnosť a mnohovrstevnosť všetkých oblastí ľudského života, na strane druhej je oveľa dôležitejšie precízne formátovanie jednotlivých vysielacích okruhov. Technický pokrok a digitálny spôsob vysielania to možno ešte viac skomplikovali, lebo segmentovali poslucháčske zázemie a vytvorili čiastočne generačnú a čiastočne technicky gramotnú skupinu poslucháčov digitálnych služieb. Celý článek

Vyjádření Rady Českého rozhlasu ve věci současného dění kolem stanice ČRo Vltava

02. ledna 2019 / Monitor
Rada Českého rozhlasu (dále jen Rada ČRo) tímto reaguje na dotazy a apely posluchačů směřující na adresu Rady ČRo, a na vyjádření v médiích ve věci současného dění na stanici ČRo Vltava, která se dotýkají Rady ČRo. Rada ČRo dlouhodobě sleduje všechny stanice ČRo, více se pak při svých jednáních zajímá o ty, které se častěji objevují v dotazech, stížnostech a podnětech od posluchačů, a o ty, které při pravidelných ukazatelích poslechovosti nevykazují dlouhodobě dobré výsledky. V déletrvajícím období (měsíců a let) se mezi takto sledované stanice na předních místech řadí ČRo Dvojka a ČRo Vltava. Celý článek

Otevřený dopis generálnímu řediteli Českého rozhlasu za otevřenou Vltavu

14. prosince 2018 / Monitor
Vážený pane generální řediteli, oslovujeme Vás dnes jako ti, kteří před časem s napětím sledovali výběr nového šéfredaktora stanice Vltava a debatu o směřování této stanice, jež celou proceduru provázela. Po roce práce nového vedení Vltavy s neskrývanou radostí konstatujeme, že volba šéfredaktora Petra Fischera byla správná a odstartovala významnou proměnu Vltavy v jednu z nejprestižnějších kulturních a uměleckých platforem v naší zemi. Vltava se před očima mění v citlivý kompas současného kulturního dění, a přitom se nevzdává svých tradic a zkušeností. Současné vedení stanice zjevně formuluje vysílání Vltavy jako otevřenou mezinárodní, mezioborovou, mezigenerační atd. debatu, která není nikomu uzavřena, která se soustřeďuje na nápadité otevírání prostoru všeho druhu. Neignoruje žádný typ náročného posluchače, pečlivě se snaží oslovit všechny – propojit je, posunout. Dává všem uměleckým oborům rovnocenné šance. A zakládá si také na hledačství, na myšlenkách, které dosud nikomu nešly hlavou – ovšem nikoli za každou cenu: současné vedení Vltavy ví, že dobrá laboratoř nikdy není pouhým řetězcem nápadů! Šéfredaktoru Petru Fischerovi a jeho týmu se tím podařilo přitáhnout mladší posluchačskou generaci, která v předchozím období dávala přednost alternativnějším stanicím nebo vůbec jiným médiím – to je, domníváme se, naprosto zásadní posun. A oceňujeme, že se tak nestalo např. tematickým podbízením – důvody toho, že mladí posluchači považují Vltavu za „cool stanici“ mnohem víc než dřív, jsou: otevřenost, kritičnost, názorová pluralita, přirozenost, chuť objevovat. Stanice k sobě přitáhla mnohem těsněji také samotné umělce a jejich publikum, posluchače, čtenáře, návštěvníky. Nové vysílací schéma tak zastavilo za pouhý rok dlouholetý trend úbytku vltavských posluchačů a jejich, obrazně i fakticky řečeno, stárnutí. Rádi bychom také zdůraznili, že Vltava se v posledních měsících stala nepostradatelným partnerem mnoha kulturním institucím, partnerem, kterému se daří současným jazykem komunikovat i složité kulturně-společenské otázky. Stanice tak lépe naplňuje poslání veřejnoprávního média a upevňuje jeho kredit. Vážený pane generální řediteli, věříme, že moderní, otevřená stanice, kterou začal se svým týmem budovat šéfredaktor Petr Fischer, bude moci na základě Vaší trvající důvěry pokračovat ve své práci. Kdo dopis podepsal? Podrobnosti zde:
https://www.zaotevrenouvltavu.cz/otevreny-dopis
Celý článek

Prohlášení Českého rozhlasu k personální změně na Vltavě

13. prosince 2018 / Jiří Hošna

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral se na návrh ředitele Programu Českého rozhlasu Ondřeje Nováčka rozhodl neprodloužit smlouvu s šéfredaktorem Vltavy Petrem Fischerem. Jméno jeho nástupce, který se ujme vedení stanice od 1. ledna 2019, bude oznámeno na veřejném zasedání Rady Českého rozhlasu dne 19. prosince 2018. Důvodem neprodloužení smlouvy je kombinace nesplnění úkolů, které Petr Fischer dostal před rokem a půl a které akceptoval, pokračující stagnace stanice, která provedla jen dílčí programové změny a nedokázala naplnit svůj potenciál mezi posluchači, a také ztráta důvěry. Celý článek

Vydavatelé v České republice naléhají na přiznání autorských práv vydavatelům k digitálnímu obsahu

11. prosince 2018 / Monitor
V Radě EU a dalších evropských institucích v těchto dnech vrcholí jednání o podobě navržené směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Směrnice je součástí prosazování širší politiky Evropské unie na digitálním trhu, a tím i širší legislativní iniciativy obsahující další právní normy, jejichž cílem je vytvořit na evropském digitálním trhu férová a nediskriminační pravidla, která by umožnila evropským vydavatelským subjektům maximálně využívat digitální trh jako prostor pro svou expanzi a tím zajistit konkurenceschopnost evropské ekonomiky v globálním rámci. Na druhé straně si klade za cíl zajistit širokou přístupnost všech typů digitálních médií pro evropské občany a zajištění jejich široké, pluralitní, rozmanité ale také kvalitní a odpovědné informovanosti. Celý článek

Piráti zabránili silnému omezení práva na informace

05. prosince 2018 / Monitor
Komentář poslance Ondřeje Profanta (Piráti): "Sněmovna dnes schválila pirátský kompromisní návrh k novele zákona o svobodném přístupu k informacím. Díky tomu budou mít lidé i nadále k dispozici informace o probíhajících trestních řízeních, což chtěla vládní novela zaříznout. Mimoto nedojde k tak zásadnímu omezení poskytování informací o osobách s bezpečnostní prověrkou. Celý článek