logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

Vybudování infrastruktury na vysokorychlostní internet bude stát 120 až 150 miliard korun

13. října 2017 / Hospodářská komora České republiky
Pro dostatečné pokrytí ČR ideálně optickými sítěmi a splnění cílů dostupnosti a rychlosti internetového připojení domácností do roku 2020 je nezbytné v České republice vybudovat infrastrukturu za 120 až 150 miliard korun. Náklady odhadl ICT sektor na speciální předvolební diskusi podnikatelů s politiky konané na půdě Hospodářské komory na téma digitální ekonomiky pod názvem Gigabitové Česko – Bude ČR montovna nebo digitální hub Evropy? Podle Hospodářské komory je základem fungující digitální ekonomiky kvalitní datová infrastruktura, tedy dostupné gigabitové připojení pro všechny firmy a občany. Stát ale nemá v oblasti budování digitální infrastruktury strategickou vizi, případně ji ztrácí. „Bez spolupráce státu a soukromého sektoru se neposuneme dál. Nevidím jediný důvod, proč bychom se měli bát být nejlepšími v pokrytí vysokorychlostním internetem v Evropě. Ano, zaspali jsme a okolní státy nás předběhly, ale to neznamená, že nemáme potenciál se před ně dostat. Chce to vůli dohodnout se napříč politickým spektrem a odvahu překonávat překážky,“ apeloval prezident ICT unie Zdeněk Zajíček na politiky i podnikatele. Ti během diskuse mimo jiné potvrdili v otázce 14mld. dotací na výstavbu vysokorychlostního internetu zájem prostředky čerpat. Dosavadní jednání nad EU dotacemi ale vyhodnotili za neúspěšné. ICT sektor provedl také kvalifikovaný odhad nákladů na budování infrastruktury, které vyčíslil na 120 až 150 mld. Kč, které stát musí umožnit efektivně investovat ze soukromých zdrojů a všemi prostředky podpořit konkurenční rozvoj vysokorychlostní sítí. Podle Hospodářské komory digitální ekonomika se bude podílet na tom, jak se Česká republika hospodářsky rozvíjet, přičemž předpokladem je kvalitní datová infrastruktura. Prioritou státu by přitom ale měla být komunikace s experty z průmyslu a ochota nechat si od podnikatelské sféry poradit. Zároveň je potřeba klíčovou digitální legislativu přijmout hned v prvním roce fungování nové Sněmovny. V panelu se včera uskutečněné diskuse zúčastnili Martin Plíšek, poslanec za TOP 09, Martin Kupka, místopředseda ODS, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák za ANO, Jakub Malačka za ČSSD, Jan Waraus, tajemník ICT komise KDU-ČSL, a Zdeněk Štefek za KSČM. V auditoriu zasedli zástupci průmyslu a podnikatelské obce. Miroslav Diro - odbor vnější komunikace Hospodářské komory Celý článek

Výklad Pirátů je zavádějící a účelový

12. října 2017 / Ivan Krejčí
Výklad ustanovení § 61 správního řádu ze strany Ivana Bartoše (Pirátů) je zavádějící a účelový. Zákon jasně říká, že „správní orgán může z moci úřední nebo na požádání účastníka před skončením řízení rozhodnutím nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce.“ Žádná „úprava poměrů“ účastníků řízení není přitom ve hře, protože ani žádné řízení vedeno není. Podle představy Pirátů by snad Rada měla zahájit s TV Nova správní řízení jen na základě okolnosti, že TV Nova veřejně avizovala budoucí odvysílání určitého pořadu, o němž se někdo domnívá, že může porušit zákon. Jinými slovy: podle Pirátů Rada nemá monitorovat a analyzovat odvysílané pořady, ale vybírat si dopředu (například z televizního programu všech provozovatelů vysílání) a „preventivně“ zahajovat správní řízení. Pro takový absurdní postup samozřejmě Rada nemá žádnou oporu v zákoně, ostatně jednalo by se o svého druhu nepřípustnou cenzuru, přičemž osobně považuji za velmi smutné, že po cenzuře volá demokratická politická strana… Na okraj dodávám, že porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání nepatří mezi přestupky trestné ve fázi pokusu. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Celý článek

Piráti požádali soud o předběžné opatření. Trvají na tom, že předvolební duel na Nově je nezákonný

12. října 2017 / Monitor
Česká pirátská strana podala žalobu na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání jakožto regulující orgán. Piráti viní Radu z nečinnosti. V připojeném návrhu na předběžné opatření Piráti požadují, aby Nova poskytla prostor i jiným stranám než ANO a ČSSD. Nova dle Pirátů porušuje Zákon o televizním a rozhlasovém vysílání, který objektivitu a vyváženost médií vyžaduje. Předseda Rady Ivan Krejčí médiím sdělil, že Rada řeší pouze odvysílaný obsah. Přitom zákon jí umožňuje uložit předběžné opatření a řešit obsah, co teprve bude vysílán. V tomto případě je namístě nařídit předběžné opatření z moci úřední dle ust. § 61 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. „Novu i Radu jsme požádali nejprve napřímo. Až poté jsme věc zveřejnili. Nova však dál porušuje své zákonné povinnosti a regulující orgán nekoná,“ vysvětluje motivaci Pirátů předseda strany Ivan Bartoš. „Model duelu je sice na Západě běžný, ale funguje v systému dvou dominantních stran. Tvrdit, že ČSSD je dominantní, by dnes bylo hodně odvážné,“ opakuje Bartoš své stanovisko k vyjádření Novy. Televize musí podle zákona být objektivní
  • 31 odst. 3 Zákona o televizním a rozhlasovém vysílání říká, že Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.
Celý článek

Piráti upozornili Radu pro rozhlasové a televizní vysílání na pravomoc, kterou neví, že má

11. října 2017 / Monitor
Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dle Pirátů nezná zákony, podle kterých Rada funguje. Předseda Rady Ivan Krejčí médiím sdělil, že Rada řeší pouze odvysílaný obsah. Zákon jí přitom umožňuje uložit předběžné opatření a řešit i obsah, který teprve bude vysílán. Piráti tedy zopakovali výzvu Radě, aby Nova poskytla více vysílacího času ostatním stranám nebo rozšířila počet účastníků plánovaného duelu Andreje Babiše a Lubomíra Zaorálka. Rada má k dispozici zákonné prostředky, jak nastalou situaci řešit. V tomto případě je na místě nařídit předběžné opatření z moci úřední dle ust. § 61 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Piráti navrhují, buď přidat k Babišovi a Zaorálkovi další diskutující, nebo poskytnout v hlavním vysílacím čase prostor i dalším stranám. „Regulující orgán nezná předpisy, podle kterých má fungovat. To bohužel není v České republice výjimečný jev,“ vysvětluje předseda strany Ivan Bartoš. „Model duelu je sice na Západě běžný, ale funguje v systému dvou dominantních stran. Tvrdit, že ČSSD je dominantní, by dnes bylo hodně odvážné,“ reaguje na vyjádření Novy. Televize musí být podle zákona objektivní
  • 31 odst. 3 Zákona o televizním a rozhlasovém vysílání říká, že Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.
Reakce RRTV: „Z našeho pohledu není moc čím se zabývat, protože řešíme odvysílaný obsah,“ vysvětlil Krejčí. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/volby-2018-snemovna-debata-rrtv-piratska-strana-tv-nova-media-p4m-/domaci.aspx?c=A171009_111630_domaci_bja   Celý článek

Piráti kvůli předvolebnímu duelu Babiše se Zaorálkem podávají podnět RRTV

09. října 2017 / Monitor
Česká pirátská strana vyzvala TV Nova, aby poskytla více vysílacího času ostatním stranám nebo rozšířila počet účastníků plánovaného duelu Andreje Babiše a Lubomíra Zaorálka. Dle Pirátů Nova poruší Zákon o televizním a rozhlasovém vysílání, pokud poskytne prostor jen dvěma stranám. Piráti proto podali podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. „Pozvánku si tímto krokem vynutit nechceme. Ale více než polovina celého politického spektra by zůstala nezastoupena. Pereme se osm let za to, aby média informovala objektivně. To, že teď sami mediální prostor dostáváme, neznamená, že přestaneme po médiích objektivitu vyžadovat,“ vysvětluje předseda strany Ivan Bartoš. Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání Piráti Nově navrhují buď přidat k Babišovi a Zaorálkovi další diskutující nebo poskytnout v hlavním vysílacím čase prostor i dalším stranám. „Není možné, aby na největší televizi dostaly v předvolebním vysílání prostor jen ANO a ČSSD. Tyto volby nejsou o dvou stranách. Veřejnoprávní ČT i soukromá Prima prostor více stranám poskytují. Není důvod, proč by zásady objektivity neměla dodržovat i Nova,“ uzavírá Bartoš.
  • 31 odst. 3 Zákona o televizním a rozhlasovém vysílání říká, že Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.
  Celý článek

TV Nova - volební zpravodajství na televizních obrazovkách a internetu

05. října 2017 / Monitor
V pátek 20. října ve 14.00 začnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Skupina Nova nabídne ve svém vysílání i na zpravodajském portálu TN.cz nejrozsáhlejší volební vysílání ve své historii. Volební pokrytí ve zpravodajských a publicistických relacích TV Nova odstartuje už ve středu 4. října.  Plán volebního vysílání TV Nova se skládá ze série letních interview, plánovaných on-line rozhovorů a intenzivní komunikace politických témat v rámci denního zpravodajství a publicistických pořadů, kde bude poskytnut adekvátní prostor všem relevantním politickým stranám. Volební vysílání Televizní noviny nabídnou od 4. října každý den aktuální volební rubriku. V publicistickém pořadu Střepiny bude moderátorka Markéta Fialová každý týden diskutovat o nejpalčivějších problémech s voliči v regionech, magazín Víkend přinese  reportáže o tom, jak vznikají předvolební průzkumy a jak vypadá zákulisí voleb. Pořad Volejte Novu představí politické moderátory a ukáže, jak vznikalo unikátní volební studio. Volby na internetu Letošním volbám se TV Nova bude komplexně věnovat také na internetových portálech. Internetový portál TN.cz doplní volební zpravodajství o dvě exkluzivní živě vysílané debaty s lídry stran, které mají podle aktuálních průzkumů největší pravděpodobnost dostat se do poslanecké sněmovny. Ve středu 11. října od 17.45 se střetnou šéfové stran s preferencemi pod 5 %, o týden později, 18. října, pak lídři stran, které mají podle aktuálních průzkumů nad 5 %. Z hlavního zpravodajského studia bude moderovat Michaela Šmídová. Ve středu 18. října od 22.00 nabídne stanice Nova 2 záznam debaty všech politických stran, která ten den na TN.cz proběhne. Zpravodajský portál zprostředkuje také sérii online rozhovorů s lídry politických stran, kde budou mít diváci možnost pokládat dotazy přímo politikům. Nabídne i speciální volební rubriku s předvolebními průzkumy, zajímavostmi o kandidátech a volebních kampaních, stejně jako programové priority stran v nejdůležitějších oblastech. Nova Duel Volební vysílání vyvrcholí na TV Nova ve čtvrtek 19. října od 19:55 pořadem Nova Duel, ve kterém dojde k přímému střetu dvou nejpravděpodobnějších kandidátů na post premiéra, Lubomíra Zaorálka a Andreje Babiše.  „Nova Duel proběhne v úplně novém studiu, které za tímto účelem nyní budujeme. Moderátor Rey Koranteng se bude hostů ptát na témata, která lidi v Česku nejvíc trápí. A od lídrů politických stran bude chtít slyšet jasné odpovědi a sliby, které si voliči budou moci po volbách jednoduše zkontrolovat. Oba politici budou mít přitom na každou odpověď vždy shodný čas,“ říká Kamil Houska, ředitel zpravodajství skupiny Nova. Komplexní volební servis Rozsáhlé volební zpravodajství nabídne TV Nova i během pátečního dne. Vše odstartuje hned ráno ve Snídani s Novou. Pro diváky je připraven volební servis, který jim ještě před hlasováním umožní podrobně se seznámit s programem všech politických stran, které v průzkumech přesáhly 3 %, a s jejich lídry. Reportéři TV Nova navíc v živých vstupech přinesou exkluzivní pohled do zákulisí příprav volebních místností po celé republice. Moderovat budou politické moderátorky Michaela Šmídová a Markéta Fialová. Volební studio a systém volební projekce Bezmála osmihodinové živé vysílání z volebního studia odstartuje v sobotu 21. října ve 13.00 a skončí se závěrečnou znělkou Televizních novin po vyhlášení výsledků. Studiem provedou moderátoři Rey Koranteng, Michaela Šmídová a Markéta Fialová. Diváci se mohou těšit na rozhovory se zajímavými hosty a významnými politiky, přímé přenosy z volebních štábů i z volebních místností a originální reportáže. Novinkou bude speciální volební grafika a především tzv. systém volební projekce. „Volební projekce se běžně používají po celém světě. My tento systém použijeme jako první televize v České republice. Systém pro odhad výsledků připravujeme ve spolupráci s renomovaným ústavem STEM a firmou STEM/MARK,“ doplňuje Michal Kratochvíl, vedoucí publicistiky skupiny Nova. „Systém volební projekce umožní z průběžných výsledků velmi rychlý odhad konečného výsledku voleb. Díky odborným odhadům a příslušným datovým projekcím budeme schopni velmi rychle a přesně odhadnout konečný výsledek voleb, a to z velmi malého procenta sečtených volebních okrsků,“ říká Jan Hartl, zakladatel a předseda správní rady ústavu STEM a firmy STEM/MARK. Komplexní volební zpravodajství TV Nova v takovém rozsahu připravila poprvé ve své historii.   Celý článek

Budoucnost rádia

02. října 2017 / Zdeněk Duspiva
V současné době se rozhlasové vysílání ubírá více technologickými směry. Stejně jako v případě televizní digitalizace, ani zde není a asi ani nebude jasný vítěz (a zatím ani jasný poražený). Realitou je, že provozovatelé vysílání se nemohou upínat na jednu dosavadní starou technologii, ale jsou do značné míry nuceni nabízet své služby a vlastní obsah více cestami a distribučními technologiemi.  Provozovatelé vynakládají značné prostředky na vysílání prostřednictvím různých technologických platforem, ale i tak zasahují jen stejné resp. postupně se tenčící rozhlasové publikum… Rozhlasová digitalizace je složitý problém a všude k procesu přistupují jinak, i úměrně místním tradicím, podmínkám i možnostem. Neexistuje společný ideální postup, nejsou identické vstupní podmínky a není jednoznačně ideální cílové řešení… Ale je to nezbytný proces, při vědomí technologického vývoje a tlaku konkurenčních platforem i vývoje médií i jejich konzumentů. Digitalizace rádia běží dál a podle všeho zdárně v Norsku, když v jiných zemích se aktuálně formulují zásady dalšího postupu s využitím všech dosavadních zkušeností. Stěžejní otázkou je ekonomická rentabilita a složité rozhodování o volbě těch nejvhodnějších technologií - s cílem udržet své posluchače v tak divoce se vyvíjejícím segmentu. EBU připravila aktuální podobu srovnání technických i finančních parametrů nejperspektivnějších platforem. Jednou z prvních odborných studií k této otázce z roku 2014, která navazovala na Technický report č.7 evropské vysílací unie (EBU) nebo na tzv. Bílou knihu (švédský operátor Teracom), byl výzkum provedený Prof Dr. Guntherem Friedlem (TUM School of Management) pro Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) a Bayerischer Rundfunks (BR). Tehdy byl popsán provoz rádia šířeného výhradně prostřednictvím sítí LTE jako 40 krát dražší než vysílání v DAB +". Nová letní analýza EBU je založena na dostupných informacích o investičních nákladech spolu s výdaji na údržbu a další provoz. Samostatnou otázkou je provoz internetových rádií, a to nejen k problematice autorských práv.  Aktuální zjištění ukazují, že digitální rádio je ve srovnání s analogovým rozhlasem ekonomicky příznivé - a to i pro minoritní posluchačské skupiny i pro místní a regionální rozhlasové stanice. Studie využila data z relevantních trhů tzn. Francie, Německa, Itálie, Španělska a Spojeného království k provozování rozhlasového vysílání v systémech v pásmu FM, v digitálním DABu a využití širokopásmového připojení. Analogové vysílání v pásmu FM se, přes všechny nesporné výhody, stala podle výsledků nejdražší distribuční platformou.  Distribuce rádia prostřednictvím širokopásmového připojení má proměnlivou cenu, která závisí na době poslechu. Podle expertů je to zatím stále relativně drahá technologie pro distribuci a není zatím schopna soutěžit s digitálním systémem DAB+. Skutečné náklady na rozhlasové vysílání přes mobilní širokopásmové připojení jsou podle autorů (včele s Marcello Lombardo z EBU) sedmkrát vyšší než náklady na poslech prostřednictvím terestrického vysílání. Pokud by rozhlasové vysílání mělo být distribuováno pouze prostřednictvím broadbandu, náklady by i tak byly opět mnohem vyšší. Podobné údaje ukazuje například i jiná analýza. Do ekonomických porovnávání byly zahrnuty i náklady na straně posluchačů a dalších subjektů (vč. licenčních a distribučních poplatků, využívání datových služeb ad.). Dříve nebo později bude nutné cesty rozhlasového obsahu k posluchačům redukovat a zvolit jen ty nejefektivnější a perspektivní. Je zřejmé, že problém nemá ani po technické a ekonomické stránce jednoduché a jednoznačné řešení a bez společného přístupu se dále neobejde…   Celý článek

Televize Prima je 100% transparentní – výpady politických subjektů odmítá

26. září 2017 / Monitor
Televize Prima důrazně odmítá námitky politických subjektů proti složení hostů v předvolebním vysílání pořadu Partie. Transparentní klíč pro výběr hostů televize Prima zveřejnila, a zcela jasně tak definovala, podle jakých kritérií jsou hosté do Partie zvaní. Zváni jsou zástupci 9 stran s nejvyššími volebními preferencemi. Preference každé strany byly zprůměrovány z dat ze tří nezávislých zdrojů (detaily viz níže) a složení hostů v každém vydání Partie bylo zvoleno tak, aby zástupce nejsilnější a nejslabší strany doplnil vždy zástupce strany nejblíže středu preferencí. Klíčem k výběru hostů jsou data veřejně dostupná k 19. 9. 2017 ze tří nezávislých zdrojů. První je nezávislý volební model srpen 2017 pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR společnosti MEDIAN, druhý je průzkum volebního potenciálu září 2017 společnosti SANEP a třetí je výzkum volebního potenciálu září 2017 projektu Phoenix research on-line. Výběr 9 stran potvrdil právě zveřejněný průzkum CVVM. Je absolutně nepřípustné, aby se zástupci politických stran či hnutí snažili fakticky nepodloženými útoky vyvolat nepravdivý dojem, že si televize Prima nechává od kohokoli diktovat, které hosty zve do svého vysílání. Jako komerční televize máme jediný cíl, a tím je maximální sledovanost, a to je, předpokládám, cíl společný s politiky před volbami. Politické strany by se měly soustředit na srozumitelné představení svých zajisté atraktivních volebních programů než svádět na svobodná média neschopnost svých leaderů oslovit voliče. Celý článek

Zbyněk Stanjura: Andrej Babiš se vyhýbá konfrontaci s pravicovou opozicí. Soukromé televize mu bohužel jdou na ruku

22. září 2017 / Monitor
Závěr předvolební kampaně k říjnovým parlamentním volbám je poznamenán snahou předsedy hnutí ANO Andreje Babiše vyhnout se televizní konfrontaci s představiteli pravicové opozice. České soukromé televize NOVA a PRIMA mu bohužel jdou v tomto jeho záměru na ruku. TV NOVA nedala prostor opozičním stranám, aby mohly tváří v tvář hodnotit čtyřleté vládnutí ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Místo toho rozhodla vysílat den před začátkem voleb pouze duel současných koaličních partnerů ČSSD a ANO Lubomíra Zaorálka a Andreje Babiše. Toto rozhodnutí je plně v souladu se strategií ANO a ČSSD, které se po společném čtyřletém vládnutí tváří, jakoby byly i ve vládě, i v opozici, podle toho, co se jim hodí. Tento duel je jen předem připraveným divadlem, v němž sehraje roli užitečného idiota lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Předseda ODS Petr Fiala potvrdil již na začátku září účast v předvolební debatě na TV Prima s Andrejem Babišem a Ivanem Bartošem. Tato debata se měla uskutečnit v neděli 15. října. Až tento týden jsme se dozvěděli, že TV PRIMA účast Petra Fialy v debatě s Andrejem Babišem ruší. Účast předsedy ODS Petra Fialy byla z rozhodnutí TV PRIMA přeložena na 8. října, kde má být jeho soupeřem Lubomír Zaorálek. Andrej Babiš místo toho bude podle našich informací diskutovat v neděli 15. října se zástupcem Starostů a SPD. Považujeme takovéto ovlivňování předvolebních nálad voličů za skandální a vyzýváme soukromé televize k tomu, aby daly parlamentní pravicové opozici prostor k tomu, aby její zástupci mohli hodnotit uplynulé čtyři roky vládnutí koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL, a to v přímé konfrontaci s klíčovou figurou této vlády A. Babišem, který se jí vyhýbá. Zároveň vyzýváme Českou televizi, aby v superdebatě lídrů neobsazovala místa lídrů ANO a ČSSD, kteří se odmítli superdebaty účastnit. Celý článek

Mediální předvolební sliby jsou napsány

15. září 2017 / Irena Ryšánková
Předvolební programy letos hýří zejména bezpečností a mzdami. Nicméně se ve většině z nich, alespoň stručně, dostalo i na média. Tedy ta veřejnoprávní. Mediální komerční trh je stabilizovaný, a tak palčivým tématem je pouze digitalizace. To je ale natolik složitý problém, že jej nelze shluknout do jednoduchých hesel. Celý článek