logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

Státní miliardy pro nezávislá média. Pouze zdánlivý paradox

23. září 2019 / Ondřej Neumann
Napadlo by vás podezírat ze závislosti na státu režiséra Václava Marhoula, který od Státního fondu kinematografie dostal na film Nabarvené ptáče přes 25 milionů korun, tedy sedminu jeho celkového rozpočtu? Pochybuji. Proč tedy nepoložit na stůl možnost státní podpory nezávislým médiím?! Má, nebo nemá stát podporovat nezávislá média? Pravicové duši to zní jako nejtemnější mesaliance, levicově založený člověk má pro podobné úvahy pochopení. Celý článek

Vy jste od médií? Proboha! Kde?

22. září 2019 / Pavel Foltán
Na nepopsaný ubrus od stolu štamgastů Na růžku tuhle kápla informace, že kdosi kdesi prý měl číst, že někde někdo někam prý měl napsat, že: „Když se zaváděly koncesionářské poplatky pro ČT a ČR, tak jsem byl jediný poslanec za ČSSD, který se proti tomu postavil. Důvodem bylo převedení zisku z reklam na soukromé televize a zbytečné finanční zatížení občanů. Nehledě na obsazení Rady, která není vůbec nezávislá a moc nedohlíží na objektivitu a vyváženost vysílání.“ Ač nejde o mě (já nikdy poslancem ČSSD nebyl), tak co prý já na to, coby ten člověk od médií. Takhle formulované výzvy mám rád. Mimoděk mi připomínají tu známou okřídlenou repliku z jedné forbíny moudrých klaunů Wericha a Horníčka, kdy v jedné pasáži o interwiev pro jakousi tiskovinu se pan Werich ptá: „Vy jste od novin?“ a pan Horníček zděšeně reaguje: „Proboha! Kde?“ (Ohlížeje si při tom oděv, kdeže to má potřísněné šosy od těch novin.) Velmi živá vzpomínka, na nesmrtelně přiléhavou scénku. Samá pravda. Celý článek

Vítejte v Dezimatrixu. Český projekt jde vědou proti falešným zprávám i informačním bublinám

19. září 2019 / Robert Břešťan
Informace není bod v prostoru, má nějaký začátek, směr a dá se měřit. „Mám teorii, že by to mohlo pomoc překlenout problém informačních bublin,“ vysvětluje Petr Ulrich, když představuje nový projekt globálního boje proti stále přesvědčivějším dezinformacím a deep fakes. Sám pracuje právě na teorii vektoru informace. Není však nutné zacházet do detailu, co to vlastně je, podstatné je jiné sdělení: že je to jen jeden střípek v mozaice toho, jak dezinformacím účinně vzdorovat. Celý článek

Vydavatelé podporují pozici České republiky k polské žalobě na autorskoprávní směrnici

18. září 2019 / Monitor
Polsko podalo k Soudnímu dvoru EU žalobu, která směřuje ke zrušení platnosti na jaře přijaté evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Hlavním důvodem je paragraf 17, který se týká odpovědnosti platforem za bránění šíření nelegálního obsahu umisťovaného na nich uživateli bez ohledu na dodržování autorského práva. Celý článek

Ministr kultury nehodlá ochránit ČR před cenzurou internetu

13. září 2019 / Monitor
Ministr kultury Lubomír Zaorálek se nechce připojit k polské žalobě podané k Soudnímu dvoru EU ohledně směrnice o copyrightu. Uvedl to po interpelaci poslance Pirátů Ondřeje Profanta, který se dnes dotazoval jak ministra kultury Zaorálka, tak premiéra Andreje Babiše, který ovšem na jednání nedorazil. „Pokud se na přijaté směrnici nic nezmění, vydá se Evropa cestou cenzury internetu. Očekávám, že kromě ministra Zaorálka vyjádří své stanovisko i premiér Babiš, jehož europoslanci se v minulosti vyjadřovali k cenzorním prvkům směrnice kriticky. Vláda má čas do pondělí 23. září,“ varuje Profant. Celý článek

Piráti navrhují do Rady ČTK Angeliku Bazalovou

12. září 2019 / Monitor
Poslanecký klub Pirátů navrhl v pořadí již třetího nezávislého odborníka pro volbu člena Rady ČTK. Po Jiřím Táborském a Josefu Šlerkovi Piráti nominují nezávislou expertku v oblasti médií a managementu Angeliku Bazalovou. Volba člena rady má proběhnout v týdnu od 23. září 2019. Celý článek

Piráti: Směrnice o copyrightu je protiústavní. Piráti apelují na premiéra, aby se ČR připojila k polské žalobě k Soudnímu dvoru EU

06. září 2019 / Monitor
Piráti žádají dopisem premiéra, ministra zahraničí a ministra kultury, aby se ČR připojila k polské žalobě k Soudnímu dvoru EU ohledně směrnice o copyrightu. Svou žádost staví na nezávislém právním posudku, který stejně jako v případě Polska shledává tzv. automatické filtry, které směrnice zavádí, za protiústavní a tedy zasahující do práva na svobodu projevu a práva na informace garantované Ústavou ČR. V Evropském parlamentu přitom pro směrnici nehlasoval ani jeden z vládních europoslanců. Směrnice prošla až díky její podpoře v Radě EU ze strany bývalého ministra kultury Antonína Staňka.  Celý článek

Petr Žantovský: Požádám Radu ČTK, aby vyzvala Český výbor IPI, aby své formulace doložil důkazy

05. září 2019 / Petr Žantovský
Odpověď na prohlášení českého výboru IPI:
1. Český výbor IPI je soukromá společnost, má právo vydávat stanoviska k čemu chce, ale nemá žádnou pravomoc cokoli vynucovat nebo být v jakékoli věci arbitrem.
2. Rada ČTK se nevměšuje do práce agentury, a naopak já požádám Radu ČTK na nejbližším zasedání, aby vyzvala Český výbor IPI, aby tyto formulace buď doložil důkazy, nebo dále nešířil, neboť se nezakládají na pravdě.
3. Návrh na zřízení služby podobné službě Protext (kterou ČTK poskytuje pro placená oficiální sdělení firmám) padl z jediného důvodu: poskytnout občanům stanoviska (samozřejmě přísně limitovaná rozsahem i periodicitou) parlamenentních a europarlamentních stran. Zda tyto strany takovou službu, v případě, že bude zřízena,  využijí, je  pouze na nich.
4. Návrh v žádném případě neporušuje zákon o ČTK a nelze jej interpretovat jako činnost "ve prospěch politických stran a hnutí." Je motivován snahou umožnit stranám, které uspěly ve volbách a zastupují občany v našem nebo Evropském parlamentu, sdělovat jim svá stanoviska k aktuálním záležitostem.  Je tedy spíše službou veřejnosti. která se takto může dozvědět stanoviska stran a hnutí v originále, bez zkreslujících či interpretujících úprav.
5. V žádném případě nejde o ohrožení svobody slova a redakční práce ČTK, už proto, že služba by měla být označena jako servis, sdělující oficiální stanoviska. Naopak to umožní redakcím ČTK k těmto stanoviskům podávat ve zpravodajství další související informace.
6. Český výbor IPI spoluzakládala společnost, v jejímž čele stojí Josef Šlerka, jeden z dosud neúspěšných uchazečů o členství v Radě ČTK. Dovoluji si upozornit na tento jeho flagrantní střet zájmů.
7. Na srpnovém zasedání Rady ČTK bylo zcela jasně (mj. i mnou), a to opakovaně, řečeno, že předmětný návrh je jen námětem pro případnou úvahu o rozvoji služeb ČTK pro její vedení. Taktéž bylo opakovaně řečeno, že rozhodnutí o takové organizační změně je zcela a plně v rukou generálního ředitele. Rada ČTK nemá ani si neosobuje právo jej v jakékoli exekutivní kompetenci suplovat. To teprve by odporovalo zákonu o ČTK.
Závěrem:
Celá věc je uměle vytvořená kauza s politickým pozadím. Podle toho, co píše Český výbor IPI, by - důsledně vzato - Rada ČTK nesměla vedení agentury nic navrhovat. Podle zákona o ČTK je úkolem Rady dohlížet na to, aby agentura plnila veřejnoprávní službu veřejnosti. Co vše je obsahem této služby, o tom může být vedena diskuse. Podle někoho to může být i servis statementů stran a hnutí, zákon není v tomto smyslu detailně konkrétní.
Předám samozřejmě podnět Českého výboru IPI na záříjovém zasedání Rady ČTK. Na tomtéž zasedání nám má k celé věci sdělit své stanovisko generální ředitel ČTK JIří Majstr. Do té doby nemá smysl se k čemukoli dalšímu vyjadřovat.
doc. mgr. Petr Žantovský, Ph.D. - místopředseda Rady ČTK
Celý článek

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu vyzývá Radu České tiskové kanceláře, aby se nevměšovala do práce redakce ČTK

03. září 2019 / Monitor
Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI) se znepokojením zaznamenal návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby ČTK povinně zařazovala do svého servisu needitované texty dodávané politickými stranami. Upozorňujeme na to, že návrh je v přímém rozporu se Zákonem o České tiskové kanceláři, který v § 5 výslovně říká, že členové rady nesmějí působit ve prospěch politických stran a hnutí. Zákon také v § 8 v sedmi bodech vymezuje působnost Rady. V žádném případě do působnosti Rady nepatří jakýmkoliv způsobem ovlivňovat natož měnit skladbu zpravodajství ČTK. Celý článek

Televize na prahu proměny?

29. srpna 2019 / Monitor
Televizi čeká v blízké budoucnosti hned několik výzev, které patrně povedou k její značné proměně. Během června to potvrdilo hned několik desítek odborníků na konferenci Evropské asociace televizní a rádiové reklamy (EGTA), která sdružuje desítky společností nejen z evropských států. Konference se zúčastnilo více než 100 CEO a vedoucích pracovníků televizních společností, kteří si kladli otázku budoucího vývoje televize v kontextu stále sílícího online prostředí. Nyní se lze s odstupem podívat nejenom na přínos konference, ale také na televizní trh v nových souvislostech. Na co se tedy připravit?    Celý článek