logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

DVB-T2 se nezastaví

26. června 2018 / Zdeněk Duspiva
Proces „vynuceného“ přechodu na vyšší technickou kvalitu terestrického televizního vysílání s sebou nese řadu nejasností a pro běžného obyvatele může být další vývoj i postup hodně nepřehledný. Dílčích zádrhelů v dosavadním průběhu, tradičně jako i v minulosti, mezitím využívají jiné konkurenční technologické platformy v rámci  PR aktivit s cílem přetáhnout tradiční televizní diváky. Ve skutečnosti jsou domácí diváci částečně informování (v drtivé většině případů prostřednictvím PR agentur a vlivových společností) a současně i dezorientování a tak většina nechává aktivní řešení přechodu až na samý konec lhůt. I přes postupující proces druhé vlny digitalizace zůstává mnoho nejasností – už jen například rozdíly mezi průzkumy a kolísajícími odhady počtu lidí v současnosti již přijímající „tédvojku“ (mezi 7 až 22% domácností). Většina Čechů má i tak čas na přechod na DVB-T2 do konce příštího roku, bude-li dále chtít sledovat volně šířenou televizi nebo alespoň základní programovou nabídku. Placené programy jsou stále více ve hře i v terestrice, aktuálně pak například umístění atraktivní domácí fotbalové ligy (až na jednu výjimku týdně) do placené TV nabídky. Celý článek

Stanovisko vedení Českého rozhlasu k plánované optimalizaci pracovních míst

23. června 2018 / Jiří Hošna
Považujeme za nutné vyjádřit se k plánované optimalizaci pracovních míst v Českém rozhlase. Zároveň chceme uvést na pravou míru údaje obsažené v otevřeném dopise Rady OZO z dne 20.června 2018, protože obsahuje řadu nepřesností.
  • Optimalizace počtu pracovních míst v Českém rozhlase je pečlivě naplánovaná, a to tak, aby nijak neohrozila služby, jež Český rozhlas poskytuje svým posluchačům. V Českém rozhlase pracuje 1583 lidí. Snížení počtu pracovních míst o 120 není ničím, co by mohlo ohrozit chod Českého rozhlasu jako instituce či jeho vysílání a program. Pro odcházející zaměstnance má Český rozhlas připraveny v případě dohody dvě průměrné mzdy navíc nad rámec Zákoníku práce a Kolektivní smlouvy. Nabídne jim i odbornou pomoc při hledání nového uplatnění na trhu práce.
  • Cílem optimalizace pracovních míst v Českém rozhlase je zvýšení efektivnosti práce a procesů. Zároveň si chceme vytvořit prostor pro zvýšení konkurenceschopnosti Českého rozhlasu na trhu práce a vytvořit si prostor pro valorizaci mezd zaměstnanců. Dalším důvodem optimalizace pracovních míst je pak návrh novely zákona o DPH, která v případě schválení Parlamentem ČR zruší výjimku pro Český rozhlas již v roce 2019. Dojde-li k tomu, Českému rozhlasu bude příští rok v rozpočtu chybět zhruba 120 milionů korun. Na tuto situaci musí být Český rozhlas jako řádný hospodář připraven.
  • Ekonomika Českého rozhlasu je stabilizovaná a rozhlas hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Byl to právě stávající management ČRo, který vymohl výjimku v zákoně o DPH, díky níž měl rozhlas letos ve svém rozpočtu k dispozici o desítky milionů korun navíc.
  • Vedení Českého rozhlasu bude usilovat o to, aby byla nad novelou zákona o DPH v Parlamentu ČR vyvolána diskuse s cílem tuto výjimku zachovat. Stejně tak bude vedení ČRo usilovat o navýšení rozhlasového poplatku.
  • Než bude Český rozhlas chtít zatížit českou veřejnost navýšením poplatku, chce jako řádný hospodář nejdříve hledat úspory uvnitř instituce v personálním i provozním rozpočtu. Debata o zvýšení rozhlasového poplatku však bude záležitostí minimálně měsíců a její výsledek je nejistý, což dokládá dlouhodobě chybějící politická vůle pro tento krok.
  • Vedení Českého rozhlasu předkládá každý rok Radě ČRo Rámcový plán činnosti ČRo pro daný rok, který je veřejně dostupný. Stejně tak má ČRo připravený Strategický plán činnosti do roku 2022. Činnost Českého rozhlasu je dána Zákonem o ČRo, Statutem ČRo, Kodexem ČRo a Zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání.
Cílem vedení Českého rozhlasu je, aby Český rozhlas naplňoval svůj dlouhodobý cíl: být moderním a sebevědomým médiem veřejné služby, které se může srovnávat s vyspělými západoevropskými vysílateli. Pod stanovisko se podepsalo celé vedení Českého rozhlasu (až na ředitele rozhlasových studií, kteří byli v době vydání stanoviska z podstaty své funkce v regionech) – tedy generální ředitel René Zavoral, ředitel Regionálního vysílání Jan Menger, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu Jiří Hošna, ředitel Zpravodajství Jan Pokorný, ředitel Programu Ondřej Nováček, ředitel Nových médií Jiří Malina, ředitel Techniky a správy Karel Zýka, ředitel Ekonomiky Martin Vojslavský, ředitelka Výroby Kateřina Konopásková, ředitel Kanceláře generálního ředitele Josef Havel, ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek, vedoucí Personalistiky a vzdělávání Renáta Klabíková a vedoucí Právního oddělení Petr Šmelhaus. Celý článek

Otevřený dopis proti nesystémovému propouštění v Českém rozhlase

22. června 2018 / Monitor
Odborová organizace Českého rozhlasu a další pracovníci Českého rozhlasu jasně odmítli chystané hromadné propouštění. Členové odborů i neorganizovaní pracovníci na dnešní mimořádné schůzi představili Otevřený dopis proti nesystémovému propouštění zaměstnanců ČRo v tomto znění: Celý článek

Vydavatelé tisku uvítali výsledky hlasování Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu

21. června 2018 / Monitor
Vydavatelé uvítali výsledky včerejšího hlasování Výboru pro právní záležitosti JURI Evropského parlamentu o návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Součástí výborem schváleného návrhu je také článek 11, který se týká práv vydavatelů k jimi vytvářenému obsahu. Výbor nejen těsnou nadpoloviční většinou 13 hlasů proti 12 schválil zařazení článku do konečné podoby návrhu, o kterém bude jednat plénum Evropského parlamentu. Přijal ale také finální podobu textu, která vychází vstříc řadě připomínek vydavatelů, jež k návrhu uplatnili. Zejména se jedná o to, že schválený návrh neobsahuje výjimku z dosahu autorského práva vydavatelů pro krátké výňatky, ale vůbec o nich nehovoří. Právě krátké výňatky byly předmětem diskuse, protože ve výjimce pro jejich publikování spatřovali vydavatelé výrazné oslabení svého práva. Jeho aplikování by mohlo komplikovat případné vymáhání práva, zejména v případech komerčního využívání obsahu vytvořeného vydavateli. Celý článek

Otevřený dopis evropských vydavatelů

20. června 2018 / Monitor
Vážení poslanci Evropského parlamentu, evropský tisk a evropští novináři ještě nikdy nečelili tak zásadnímu momentu, jako teď, a vy jste ti, kdo to může změnit. Brzy budete požádáni, abyste hlasovali o směrnici, jejímž cílem je poskytnout novinářům v online světě silnější ochranu autorských práv. Jejich práva jsou v současné době neustále porušována, a to většinou společnostmi, jako je Google a Facebook. Domníváme se, že novináři si zaslouží podobnou ochranu, jako mají například hudebníci. A také si stejně zaslouží náhradu za porušení jejich práv. Celý článek

Piráti apelují na europoslance, aby zítra hlasovali proti návrhu na zavedení cenzury internetu

19. června 2018 / Monitor
Piráti varují před hrozící cenzurou internetu a požadují, aby se proti návrhu postavili europoslanci při zítřejším hlasování. Už zítra totiž bude Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu jednat o směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Za problematické Piráti považují zavádění licence pro citování textu (článek 11) a povinnost provozovatelů monitorovat a filtrovat uživateli nahraný obsah (článek 13). Pirátskou kritiku potvrzují také právníci z nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe). Celý článek

Naší snahou nyní bude zaměřit se na zvýšení rozhlasového poplatku

17. června 2018 / Jiří Hošna
Vláda schválila tzv. daňový balíček, který kromě jiného mění způsob výpočtu DPH pro Český rozhlas a Českou televizi. Ročně tato změna připraví Český rozhlas o 120 miliónů korun a Českou televizi o 350 – 400 milionů korun. Český rozhlas na tento problém dlouhodobě upozorňoval. Propad v rozpočtu o 120 milionů korun je znatelný. Český rozhlas nechce v žádném případě omezovat služby pro posluchače, půjde proto cestou úspor napříč rozpočtem -  jednou z nich je i aktuální plánovaná optimalizace pracovních míst. Usnesení vlády zatím bereme jako první krok. Věříme, že v Poslanecké sněmovně bude prostor k další diskusi o novele zákona a k případným úpravám. Naší snahou nyní bude zaměřit se na zvýšení rozhlasového poplatku, který od roku 2005 činí pouhých 45 korun.   Celý článek

Vláda zastavila financování druhé vlny digitalizace. Ohrozila tak dostupnost volného televizního vysílání pro většinu domácností

15. června 2018 / Karolína Blinková
Česká televize varuje před vládními změnami zákona o DPH pro veřejnoprávní média. Ohrožují dostupnost volně šířeného televizního vysílání a zároveň znamenají porušení vládního závazku z roku 2016. Vláda schválila tzv. daňový balíček, který kromě jiného mění způsob výpočtu DPH pro Český rozhlas a Českou televizi. Ročně tato změna připraví Český rozhlas o 120 miliónů korun a Českou televizi o 350 – 400 milionů korun. Peníze přitom byly u České televize určeny k financování procesu druhé vlny digitalizace televizního vysílání, který televizi v roce 2016 nařídila vláda s tím, že jí bude garantovat legislativní a ekonomické podmínky k tomuto kroku. Česká televize v loňském roce v dobré víře zahájila investice do digitalizace a podepsala také smlouvy na provozování nových sítí. Celý článek

Piráti vyzvali europoslance, aby se postavili proti cenzuře internetu

13. června 2018 / Monitor
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, za kterou stojí Evropský parlament a Evropská rada, zavádí do zatím svobodného prostředí internetu cenzuru. Piráti upozorňují na zavádění licence pro citování textu, de facto daň z odkazů, a také povinnost provozovatelů monitorovat a filtrovat jakýkoliv obsah, který uživatelé nahrávají. 20. a 21. června proběhne o směrnici hlasování ve Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu. Piráti proto připravili přehledný informační web, na němž zájemci najdou vzorový dopis, kterým můžou apelovat na své europoslance. Celý článek

Poprask týdne? Propouštění v Českém rozhlasu

10. června 2018 / Jan Mrzena
Tento týden se událo několik očekávaných momentů, které mají dopad do budoucnosti médií. Jednak tradiční konference DIGIMÉDIA (pokračování druhé vlny digitalizace a diskuse o placených kanálech velkých televizí, plány ČRo na masivní rozšíření DAB+), příprava Zákona o zpracování osobních údajů (se specifiky pro novináře), ale třeba i volba finalistů budoucích radních ČRo a ČT (letošní členové určitě budou u příští volby generálních ředitelů), první převody konkrétních rádií z Lagardere do impéria Daniela Křetínského a požehnání k přípravě zpravodajské televizi Jaromíra Soukupa. Všechno však přebilo ohlášení hromadného propouštění v Českém rozhlasu. Způsobilo doslova poprask a okamžitě prostoupilo mediální i politický prostor. Proč? Možná nepřipravenost, možná argumentační nouze, určitě však i „správné“ načasování. Celý článek