logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

Dnešní projednávání politizace médií považuji za omyl

01. června 2017 / Evžen Tošenovský
To, že dnes zde v Evropském Parlamentu projednáváme tento zvláštní bod považuji za obrovský omyl těch, kteří to prosadili do programu pléna. Předesílám, že jsem z opoziční strany a měl bych se tedy spíše radovat nad problémy soupeře. Jsem však hluboce přesvědčen, že tento problém si musí vyřešit Česká republika sama - a to hlavně voliči v naší zemi. Ke zneužití a ovlivňování médií v Česku ze strany pana exministra Babiše, který je zároveň předsedou politické strany a do nedávna ještě ministrem financí a místopředsedou vlády pravděpodobně docházelo a dochází. Což je odporným a nepřijatelným faktem. Samozřejmě je obrovským problémem, když druhý nejbohatší člověk v Česku, tedy český oligarcha, používá své prostředky v politické soutěži, a to v prvé řadě na mediální scéně. Evropský parlament je politické těleso, které si nemá hrát na moudrého, vrcholného Evropského kádrováka. Pana exministra Babiše má trhat na domácí scéně politická opozice a skutečně nezávislí novináři. Odezvou musí být účtování voličů v nejbližších volbách. Přece nemůžeme, z pozice Evropského Parlamentu, rozvážet na dvoukoláku po Evropě tu pravou demokracii. Jsem hluboce přesvědčen, že Česká republika je dostatečně vyspělá, demokratická země, která se s tímto nebezpečným excesem, vyrovná sama. Možná, to bude trvat trochu déle. Ale o to důležitější zkušenost pro voliče do budoucna to bude. autor je europoslancem za ODS   Celý článek

Svoboda médií je v pořádku, oligarchu musíme porazit ve volbách

01. června 2017 / Jan Zahradil
Téma svobody médií v České republice na půdu Evropského parlamentu nepatří. Na mediálním trhu stále převládá konkurence a pluralita, neexistuje cenzura a dobře fungují i veřejnoprávní média. Ano, vyšlo najevo, že pan Babiš, český oligarcha a předseda hnutí ANO, ovlivňoval obsah svých médií. Je to nepřijatelné, ale umíme si to vyřešit sami. Na mediální scéně existuje řada negativních jevů - provázanost politiků a novinářů nebo ovlivňování obsahu ze strany vlastníků - to se ale zdaleka netýká jen České republiky. Mám pocit, že v poslední době je tady z nejrůznějších důvodů grilována jedna středoevropská země za druhou - Maďarsko, Polsko, nyní Česká republika. Rád bych věřil tomu, že to není jakási odveta za to, že tyto země poslední dobou ‚zlobí‘, že třeba odmítly kvóty nebo že se nijak nehrnou do eurozóny. My, kdo jsme v opozici vůči panu Babišovi, se s ním brzy utkáme ve volbách. To je jediný prostředek, jak politicky tuto věc vyřešit. Špinavé prádlo se má prát doma a já vás ujišťuji, že my si ho doma také vypereme. autor je europoslancem za ODS   Celý článek

Riziko politického zneužívání sdělovacích prostředků v České republice

01. června 2017 / Michaela Šojdrová
Debata o rizicích politického zneužívání médií v ČR se už během úterní diskuse ve výboru LIBE přetransformovala na debatu o médiích v Evropě a přesně vystihla situaci: svoboda médií je zákony zaručena, přesto je neustále v ohrožení. Takto chápu tuto debatu i zde na plénu. Tato mapa Reportérů bez hranic ukazuje svobodu médií v České republice v porovnání s ostatními zeměmi a vidíme, že na tom nejsme nijak špatně. Nám politikům musí jít o právo občanů na pravdivé informace. Pokud je ohrožena nezávislost a pluralita médií, je ohrožena demokracie. To platí všude na světě, v ČR i jinde. Fakta ukazují, že v ČR je zvýšení riziko koncentrací vlastnictví médií. To je systémový problém, který by bylo také řešit zákony. Ale vážným politickým problémem se to stalo ve chvíli, kdy jeden oligarcha vstoupil do politiky, koupil vlivná média a ovlivňuje je ve svůj prospěch. To je ten důvod, proč dnes zde o tom hovoří. Proto rozumím znepokojení svých kolegů zde v Evropském parlamentu, kteří nás upozorňují na to, abychom tuto situaci nepodcenili. Česká vláda reagovala - sice pozdě, ale přece, zákonem, který zakazuje vrcholnému politiku vlastnit média. Považuji to důležité symbolické vyjádření toho, co je podstatou, tj. že vrcholný politik by neměl vlastnit média a neměl by je manipulovat. Zákony nevyřeší vše, hodně je záležitostí etiky a politické kultury. V tomto bych chtěla zdůraznit zásadní roli veřejnoprávních médií, která v situaci kumulace vlastnictví a politického vlivu na soukromá média sehrávají roli zásadní pojistky. Jejich nezávislost je třeba hájit, v národním i v evropském kontextu. Poselstvím této debaty je pro mne shoda na tom, že je potřeba hájit pluralitu a nezávislost médií a uvědomit si nezastupitelnost veřejnoprávních médií.   Celý článek

Jsou média v České republice skutečně politicky zneužívána?

01. června 2017 / Pavel Poc
Hodně lidí se mně v souvislosti s tímto projednávaným bodem ptalo zda jsou tedy  v České republice skutečně politicky zneužívána média. Na tuto závažnou otázku je nutno odpovědět jasně a kategoricky: ne, v České republice nedochází k žádnému systematickému zneužívání médií vládou nebo jinou státní mocí, prostřednictvím zákona či mediálních rad. Došlo ale k tomu, že jeden konkrétní politik a bohužel zároveň místopředseda vlády neodolal pokušení využít své impérium k posílení vlastní moci. Dovolím si zde citovat usnesení přijaté na mimořádném zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 10. května 2017, kde se konstatuje, že: “místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš ve svých veřejných vystoupeních opakovaně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických soupeřů.”. Druhou důležitou otázkou je, zda v České republice je zachována vláda práva. Ano, je. Zmíněný Ministr financí byl na návrh předsedy vlády odvolán a nahrazen ministrem ze stejné strany. Pan premiér Bohuslav Sobotka v čele vlády celou krizi zvládl zcela v rámci ústavního pořádku České republiky a díky jeho práci vláda pokračuje v činnosti až do řádných voleb v říjnu tohoto roku. Je v této souvislosti také vhodné říci, že bylo navrženo zřízení parlamentního vyšetřovacího výboru k vyšetření nahrávek, v důsleku kterých skandál vyšel najevo, že věc řeší Policie České republiky a že se jí zabývala bezpečnostní rada státu. Ke zvládnutí podobných případů v budoucnu by měl přispět zákon o střetu zájmů přijatý Českým parlamentem. Třetí otázka je, zda je riziko ohrožení demokratické soutěže a svobody tisku v České republice definitivně zažehnáno. Bohužel NE. Normální politik tradiční strany bypotakovéto kauze zmizel by z politiky jako pára nad hrncem. Jenže v České republice se dostal do vysoké politiky člověk, který ve svých rukou shromáždil obrovskou ekonomickou, politickou a mediální moc a neváhá sílu svého impéria kdykoli použít. V kombinaci s jeho extrémními ambicemi a zjevnou nechutí k demokratickým institucím to představuje riziko ohrožení demokratické soutěže, demokracie a v konečném důsledku i svobody. Bohužel proti zdivočelým miliardářům a zároveň mediálním magnátům  nemá ani ta nejvyspělejší demokracie dostatečnou obranu, protože zpočátu bývají velmi roztomilí a vystřízlivění přicházívá pozdě. Jistou naději do budoucna však dává to, že tolik lidí nebylo v ulicích a na náměstích od sametové revoluce v roce 89, kolik jich vyšlo letos v květnu zastavit Andreje Babiše. autor je europoslancem za ČSSD Celý článek

Riziko politického zneužívání sdělovacích prostředků v ČR

01. června 2017 / Jaromír Kohlíček
Devadesátá léta jsou spojena v zemích střední a východní Evropy s obrovským majetkovým převratem. Výsledkem výprodeje sdělovacích prostředků bylo dominantní postavení německých a švýcarských skupin na trhu médií prakticky ve všech státech.Tato, v západních zemích EU a Spojených státech naprosto nepředstavitelná situace se začíná měnit. K horšímu. V České republice postupně nakupují sdělovací prostředky multimilionáři, a protože neexistuje v této oblasti žádná regulace vlastnictví, mimochodem běžná v USA či Velké Británii, riziko přímého ovlivnění veřejného mínění novými majiteli, je naprosto reálné. Tento stav se výrazně neliší od jiných států v naší oblasti, ale demokratická tradice v České republice způsobuje, že jej obyvatelé oprávněně kritizují. Z pohledu EU se nejedná ovšem o nic neobvyklého a je s podivem, že podobná diskuse o svobodě sdělovacích prostředků v dalších státech oblasti střední a východní Evropy se již dávno neuskutečnila. Zjevně se jedná o dvojí standardy, a to je hodno výrazné kritiky. autor je europoslancem za KSČM   Celý článek

Přinese „vysokorychlostní zákon“ rychlý internet pro všechny?

31. května 2017 / Renata Chmelová
Komise pro sdělovací prostředky včera projednala návrh nového zákona, který přináší opatření ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Tento návrh konečně transponuje do českého právního řádu směrnici EU, která má za cíl stanovit určitá minimální pravidla a povinnosti platné v celé EU se záměrem usnadnit zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a meziodvětvovou koordinaci. Tohle vše zní docela složitě, ale o co tedy v jádru jde? Jednoduše jde o nastavení pravidel pro koordinaci stavebních prací, aby se mezi sebou jednotlivé subjekty dohodly, že když se někde provádí výkopy (například pro vodovod nebo elektrický kabel), tak aby se k tomu mohlo přidat také vedení vysokorychlostního internetu nebo aspoň přípravné chrániče pro budoucí využití. Dále má zákon pomoci především soukromému sektoru zlevnit budování vysokorychlostního internetu tím, protože je totiž málo investorů, kteří budou budovat rychlý internet v oblasti málo obydlených vesnic či v pohraničí, že jim umožní čerpat až 14 miliard z evropských dotací. Česká republika se zavázala *), že do roku 2020 budou mít všichni obyvatelé připojení na internet 30 Mbit/s a minimálně polovina domácnosti by měla mít 100 Mbit/s. Sice už nyní je jasné, že tento cíl splnit nestihneme, ale aspoň cestu k němu usnadníme přijetím tohoto zákona. Jako zpravodajka tohoto zákona musím ale upozornit i na jeden nedostatek, který vnímám. V Poslanecké sněmovně byl do změny zákona o elektronických komunikacích přidán pozměňovacím návrhem paragraf 16b), který upravuje využívání rádiových kmitočtů. Nejde ani tak o obsah tohoto pozměňovacího návrhu, ale spíše o způsob, jak se do zákona dostal: nijak nesouvisí s transpozicí směrnice, chybí k němu důvodová zpráva, neprošel řádným připomínkovým řízením a dalo by se říct, že jde o tzv. „přílepek“. Je ale opravdu nejvyšší čas, aby byl tento zákon přijat – Evropská komise už zahájila vůči ČR řízení o porušení smlouvy z důvodu zpožděné transpozice. V současné situaci se jedná o poslední krok před zahájením řízení před Evropským soudním dvorem, po kterém již dochází k uložení sankcí. *) Ke splnění cílů týkajících se vysokorychlostního přístupu k internetu stanovených v Digitální agendě, když schválila materiál nazvaný „Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice“. Celý článek

Digitální rozhlasové bezvládí

29. května 2017 / Zdeněk Duspiva
Proces české rozhlasové digitalizace se formálním avšak nedostatečným a neúplným splněním vládního úkolu dostal do slepé uličky. Pravidla, předvídatelnost podmínek ani elementární principy pro digitální éru rozhlasového vysílání a jeho dalšího rozvoje neexistují a už se o nich ani nikdo ze zainteresovaných politiků a státních úředníků vlastně ani moc bavit nechce. Poslední týdny a zřejmě i další před i povolební měsíce se ve veřejném prostoru zúžily na téma snížení cen služeb mobilních operátorů prostřednictvím „několika spásných paragrafů“, přidaných do digitální novely původně doplňující podmínky pro přechod na televizní přechod na systém DVB-T2. Toto digitální téma se pak stalo předmětem mediálních přestřelek, arbitrážních hrozeb a souboje PR agentur, vedených ne zrovna korektní formou. Téma digitálního rozhlasu bylo i součástí programu tradiční květnové konference DIGIMEDIA 2017, letos upořádané již jako 12. ročník. V panelu akce bylo poměrně bohaté zastoupení broadcasterů, ale chyběli zástupci vládních a normotvorných orgánů a institucí. Jak v kuloárech zaznělo, i v případě jejich účasti by s velkou pravděpodobností „nic nového a jasného nezaznělo, když se tomu tak nestalo ani v předchozích měsících, resp. letech…“.  Diskutující se na setkání v prostorách ČT vlastně nahlas smiřovali (a někteří uklidňovali)  tím, že analog v FM pásmu neskončí, podmínky se nezmění a licence budou administrativně vyřešeny i pro další desetiletí… Podobně se pak ukázalo, že mnozí vidí řešení v masivně se rozvíjející broadbandové distribuci mediálního i audio obsahu, byť s možná většími riziky pro tradiční rozhlasové vysílání než si někteří dokáží uvědomit. V pohledu na dlouho odloženou rozhlasovou digitalizace zůstávají zástupci komerční rozhlasové scény na svých obecně spíše negativních stanoviscích, i když ještě před lety vše znělo i z jejich strany příznivěji a naděje na všestrannou spolupráci a společný postup všech zainteresovaných byla výrazně větší. Parlamentní orgány s vlivem na mediální sféru prakticky nefungují a většina dříve ambiciózních protagonistů se věnuje jiným tématům a agendám, anebo vlastní osobní perspektivě. Státní i regulační orgány postrádají přiměřené politické zadání a strategii a tím i aktualizaci pravidel a podmínek pro praktické řešení dalších kroků. Aktivní je nadále veřejnoprávní rozhlas, který před lety připravil vlastní koncepci digitálního rozvoje, ale musí se vypořádat s omezeními, které loňská vládní strategie pro další reálné kroky zavedla. V nadcházejícím týdnu tak bude po experimentální fázi zahájeno ostré vysílání multiplexu ČRo v systému DAB. Na vše další si budou provozovatelé i posluchači muset počkat…       Celý článek

Sobotka na summitu o dezinformačních operacích: Podporujeme ruskojazyčná nezávislá média

26. května 2017 / Monitor
Think-tank Evropské hodnoty organizoval minulý týden mezinárodní konferenci STARTCOM SUMMIT 2017.  Konference se zaměřila na boj proti nepřátelským dezinformačním operacím. Experti diskutovali o strategiích a opatřeních proti těmto cizím vlivovým aktivitám a o reakci NATO i Evropské unie v oblasti čelení hybridním hrozbám. Na summitu bylo 330 účastníků z 29 zemí, na uzavřené části pro vládní specialisty pak 140 hostů ze 14 zemí. Think-tank podporuje návrh premiéra České republiky Bohuslava Sobotky na posílení dezinformačního týmu Evropské služby pro vnější akci a navýšení podpory pro nezávislá ruskojazyčná média. Celý článek

Ministerstvo průmyslu a obchodu se důrazně ohrazuje vůči inzerátu České asociace satelitních operátorů

24. května 2017 / Monitor
Ministerstvo průmyslu a obchodu se důrazně ohrazuje vůči inzerátu České asociace satelitních operátorů, který byl uveřejněn v pátečním tisku. Uváděné argumenty jsou silně zavádějící, manipulativní a lživé. Je to přesně naopak: přijetím novely mohou všichni jen získat. Moderní televizní vysílání, rychlý mobilní internet a lepší ochranu zákazníků proti mobilním operátorům.
Zemské televizní vysílání přijímá až 60 procent obyvatel České republiky, je tak nejvýznamnější platformou pro šíření televizních programů, které mohou občané přijímat bezplatně, na rozdíl od ostatních platforem. Platforma satelitního vysílání je konkurenční platformou k zemskému televiznímu vysílání, přičemž obchodní model má zpravidla nastavený tak, že se platí měsíční poplatek za příjem programů. Je tudíž jejím obchodním zájmem narušit rovnováhu na trhu distribuce televizního vysílání ve svůj prospěch. Naopak povinností MPO a státu je zajistit řízený proces přechodu, který nebude zneužit jednou podnikatelskou skupinou. Česká republika musí reagovat na rozhodnutí Světové telekomunikační unie, která che využít pásmo 700 MHz pro rychlý mobilní internet na celém světě. Evropská komise chce, aby uvolnění pásma proběhlo do poloviny roku 2020. Pro české zákazníky to bude výhodné, ale poskytovatelé zemského vysílání budou mít značné náklady přechodem na jinou technologii. Na úhradu těchto nákladů myslí už současná právní úprava. Již nyní existuje možnost úhrady efektivně a transparentně vynaložených nákladů vzniklých operátorům například z harmonizačních změn prostřednictvím tzv. radiokomunikačního účtu. Návrh zákona pouze blíže upravuje specifické aspekty týkající se přechodu z DVB-T na moderní standard DVB-T2. Tento model není ničím novým, neboť obdobně se postupovalo v rámci přechodu z analogového na digitální vysílání, který skončil v roce 2011. Znovu zdůrazňujeme, že změna v pozemním televizním vysílání je vyvolána mezinárodními dohodami a aby lidé nepřišli o bezplatný příjem svých oblíbených programů, přejde se na spektrálně efektivnější moderní formát televizního vysílání. Jednoznačným cílem vlády je omezit dopady z hlediska kapacity volně šířených televizních programů pro české diváky na nejnižší míru. Jinými slovy jde o to, aby diváci v některých českých regionech, především v jižních a západních Čechách, nepřišli o možnost přijímat bezplatné televizní vysílání. Změna vysílací technologie vyžaduje výměnu některých starých televizních přijímačů nebo dokoupení tzv. set-top-boxů. Domácnostem tak vzniknou náklady v řádu stovek, maximálně tisíců korun při koupi nové televize, ty však budou rozloženy v čase, v němž bude zároveň šířeno zemské televizní vysílání ve formátu DVB-T a DVB-T2. Tím se zohlední pravidelná obnova televizních přijímačů a minimalizují se mimořádné náklady občanů. Částka za vysílací frekvence „11 mld. Kč“ je naprosto lživá, neboť z důvodu veřejného zájmu byly kmitočty pro zemské televizní vysílání udělovány bezplatně. Přijetí novely představuje stanovení právního rámce, což naopak eliminuje možnosti soudních sporů. Nepřijetím by se významně zvýšilo riziko arbitráží. Celý článek

Česká asociace satelitních operátorů: Počkejme s diginovelou na Evropskou komisi!

24. května 2017 / Monitor
Není třeba schvalovat diginovelu (novelu zákona o elektronických komunikacích) v podobě, kdy hrozí zbytečné výdaje domácností, nedovolená veřejná podpora soukromým společnostem nebo arbitráže proti České republice. Stát by se neměl unáhlit, ale počkat na rozhodnutí Evropské komise. Diginovelu bude ve 3. čtení projednávat Poslanecká sněmovna tento týden ve středu. Poslanci budou ve středu projednávat diginovelu, která je podle České asociace satelitních operátorů toxická. Satelitní operátoři dlouhodobě kritizují její část upravující přechod na nový formát pozemního televizního vysílání DVB-T2. „My upozorňujeme na slabá místa a hrozby stávající podoby diginovely. Chceme předejít další prohrané televizní arbitráži nebo zbytečnému vydání nemalých částek ze strany občanů,“ říká sekretář ČASO Patrik Brom. Satelitní operátoři se domnívají, že situace řešení má. Stát má totiž každopádně počkat na vyjádření Evropské komise ohledně související veřejné podpory. „My nechceme nic jiného, než aby se stát řídil pravidly Evropské unie, což se v tomto případě prostě neděje,“ doplnil Brom, který dodává: „Otázku DVB-T2 lze ze zákona vyjmout nebo účinnost příslušných ustanovení podmínit kladným rozhodnutím Evropské komise.“ ČASO své argumenty vyjádřilo přes média či sociální sítě. Nyní bude na poslancích, aby nedopustili přijetí toxické diginovely.   Celý článek