logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

Zbyněk Stanjura: Je naše vysvědčení, že s tak dlouhým odstupem debatujeme události roku 2016

07. února 2019 / Monitor
Poslanecká sněmovna si dala na čas, než se dostala k projednání Výročních zpráv České televize za rok 2016. K hlasování o zprávách se nedostala, protože hned u té první se rozjela dlouhá diskuse a jednání pak bylo přerušeno. Na Českých médiích přinášíme výběr z toho, co ve sněmovně 31. ledna zaznělo. Zbyněk Stanjura (ODS), člen volebního výboru: "Já bych chtěl poukázat na kalendář. On je z ledna 2019, my debatujeme zprávu za rok 2016. To je naše vysvědčení. Naše vysvědčení nás jako celku, že s tak dlouhým odstupem debatujeme události roku 2016. To za prvé. Celý článek

Všichni zainteresovaní se shodli, že formulace evropské směrnice o autorských právech mají být co nejpřesnější

06. února 2019 / Monitor
V Poslanecké sněmovně uspořádal dne 5. února 2019 poslanec ODS Martin Kupka seminář na téma Budoucnost ochrany autorských práv v Evropské unii a České republice věnovaný především dosud stále otevřeným článkům 11 a 13 projednávané evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Jednání, které mělo ukázat určité směry budoucí transpozice směrnice do české legislativy, termínem svého konání spadlo do napjatého období před rozhodujícím zasedáním výboru zástupců členských zemí Coreper a jednáním trialogu zástupců Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU o sporných bodech směrnice, kdy se zainteresované strany snaží jednající přesvědčit o svých argumentech. Celý článek

Radim Fiala: Nikdo přece nechce zvyšovat koncesionářské poplatky

06. února 2019 / Monitor
Poslanecká sněmovna si dala na čas, než se dostala k projednání Výročních zpráv České televize za rok 2016. K hlasování o zprávách se nedostala, protože hned u té první se rozjela dlouhá diskuse a jednání pak bylo přerušeno. Na Českých médiích přinášíme výběr z toho, co ve sněmovně 31. ledna zaznělo. Radim Fiala (SPD), není členem volebního výboru: "Mám jenom technickou připomínku k panu ministrovi kultury, který zde vystoupil, a který řekl, že vlastně neschválení této zprávy znamená politický tlak na veřejnoprávní televizi. Já to musím odmítnout. Spíš mi to připadá jako legrační, protože přece tady bychom o tom měli diskutovat. Tady bychom si měli říct, co je dobře, co je špatně. Celý článek

Antonín Staněk: Neschválení výročních zpráv by bylo politickým tlakem, který by mohl znamenat odvolání Rady České televize a nutnost volby rady nové

05. února 2019 / Monitor

Poslanecká sněmovna si dala na čas, než se dostala k projednání Výročních zpráv České televize za rok 2016. K hlasování o zprávách se nedostala, protože hned u té první se rozjela dlouhá diskuse a jednání bylo přerušeno. Na Českých médiích přinášíme výběr z toho, co ve sněmovně 31. ledna zaznělo.

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD): "Já bych chtěl úvodně jasně deklarovat a vyzvat všechny kolegy a kolegyně v Poslanecké sněmovně, aby tyto zprávy byly schváleny. Je totiž zřejmé, že neschválení výročních zpráv by bylo politickým tlakem, který by mohl znamenat odvolání Rady České televize a nutnost volby rady nové. A pro tento krok opravdu nevidím žádný důvod. Dle mého názoru Česká televize funguje dobře, plní svoji úlohu a hospodaří transparentně, což dokládají právě výroční zprávy, o kterých se dnes jedná. Celý článek

Vít Rakušan: Nehrajme si na to, že my bychom měli být soudci toho, zda Česká televize je objektivní, není objektivní, líbí se nám její vysílání, nelíbí se nám její vysílání

04. února 2019 / Jan Mrzena
Poslanecká sněmovna si dala na čas, než se dostala k projednání Výročních zpráv České televize za rok 2016. K hlasování o zprávách se nedostala, protože hned u té první se rozjela dlouhá diskuse a jednání pak bylo přerušeno. Na Českých médiích přinášíme výběr z toho, co ve sněmovně 31. ledna zaznělo. Vít Rakušan (STAN), není členem volebního výboru: "Chtěl bych jenom na začátku říct, že je dobře, že se konečně dostáváme k projednávání zpráv České televize, protože všichni víme, co by neprojednání zpráv za dva roky za sebou vlastně znamenalo, a už bychom se vlastně v tom celém kontextu mohli ptát na to, zda to neprojednání a neschválení zpráv není nějakým dalším úmyslem, protože prostě tato Rada České televize se nám z nějakého našeho politického pohledu třeba nezamlouvá a nelíbí. Celý článek

Petr Gazdík: KSČM by ráda organizovala to, jak má vypadat televizní zpravodajství

03. února 2019 / Monitor
Poslanecká sněmovna si dala na čas, než se dostala k projednání Výročních zpráv České televize za rok 2016. K hlasování o zprávách se nedostala, protože hned u té první se rozjela dlouhá diskuse a jednání pak bylo přerušeno. Na Českých médiích přinášíme výběr z toho, co ve sněmovně 31. ledna zaznělo. Petr Gazdík (STAN), člen volebního výboru: "Já chápu, že KSČM by se strašně ráda vrátila do doby, kdy mocná strana vláda řídila všelicos, i organizovala to, jak má vypadat třeba televizní zpravodajství. Ale v jednom se, pane kolego Valento, prostřednictvím pana předsedajícího, hluboce mýlíte a já prosím, abyste si přečetl zákon o České televizi, kde je to jasné. My skutečně nejsme ti, kdo má řešit, kdo bude v managementu České televize. Česká televize je zákona o České televizi nezávislá a my skutečně nemáme rozhodovat, kdo bude v managementu. Naším úkolem je pouze volit radu, případně schvalovat zprávu a dbát důsledně na nezávislost České televize. Chápu, že soudruzi by chtěli něco úplně jiného." Celý článek

Lubomír Španěl: Pořad 168 je odstrašujícím případem

02. února 2019 / Monitor
Poslanecká sněmovna si dala na čas, než se dostala k projednání Výročních zpráv České televize za rok 2016. K hlasování o zprávách se nedostala, protože hned u té první se rozjela dlouhá diskuse a jednání pak bylo přerušeno. Na Českých médiích přinášíme výběr z toho, co ve sněmovně 31. ledna zaznělo. Lubomír Španěl (SPD), člen volebního výboru: "Činnost České televize nepřipomíná nezávislé médium ani vzdáleně. Zpravodajství České televize je dlouhodobě zmanipulované a zcela neobjektivní. Komentáře politologů jsou jednostranné a zcela v kontextu s požadavky tzv. úhlu pohledu České televize na právě komentované téma bez přítomnosti a prostoru pro opačný názor. Česká televize mnohdy manipuluje a překrucuje fakta. Odstrašujícím příkladem je například pořad 168 hodin, který využívá nebo spíše zneužívá umění střihu, vytržení věci z kontextu a skryté natáčení osob, které používá následně k cílené dehonestaci či zesměšnění politicky nepohodlných lidí. Nebudu daleko od pravdy, když označím některé pořady ČT za vymývání mozků, obzvláště těm nejmenším divákům, a to například na natolik vychvalovaném dětském programu Déčko. Kritiky na činnost rádoby nezávislé veřejnoprávní televize by byly na dlouhý výčet a bylo by to jen opakováním mnohokrát řečeného. Předvolební výbory na hony vzdálené realitě jsou jen vrcholem tohoto ledovce. Nebudeme v SPD proto hlasovat pro žádnou zprávu o činnosti ČT ani za rok 2016, ani za rok 2017" Celý článek

Jiří Valenta: Nespokojenost s činností České televize vyjadřují nejen takzvaní řadoví koncesionáři, běžní občané, ale i někteří jejich političtí představitelé

01. února 2019 / Monitor

Poslanecká sněmovna si dala na čas, než se dostala k projednání Výročních zpráv České televize za rok 2016. K hlasování o zprávách se nedostala, protože hned u té první se rozjela dlouhá diskuse a jednání pak bylo přerušeno. Na Českých médiích přinášíme výběr z toho, co ve sněmovně 31. ledna zaznělo. Bylo znát, že některým poslancům diskuse o České televizi na plénu už léta chyběla.

Jiří Valenta (KSČM), jediný poslanec dlouho předem písemně do diskuse přihlášený (není členem volebního výboru): "V samotném úvodu svého vystoupení musím předeslat, že se mně nikterak nejedná o to, abych odsud nesmyslně a také naivně útočil na samotnou podstatu existence veřejnoprávního média jako takového, v tomto případě České televize. Jsem naopak toho názoru, že její existence je naprosto oprávněná a společensky zcela zásadně potřebná. To však současně ale neznamená, že nám musí být realizovaný, podotýkám silně neprůhledný, způsob jejího financování a zejména společnost poškozující styl zpravodajství a publicistiky, lhostejný. Jde mně na tomto místě skutečně o efektivní poslanecký pokus o nápravu stavu, který považuji nejen v souvislosti se zmíněným hospodařením České televize, ale zejména s její projednávanou činností za problematický. Rada České televize je totiž v některých ohledech ze zákona zcela bezzubá a dokonce nekoná ani v případech, kdy by konat mohla či měla. Podotýkám že na rozdíl od některých zřejmých populistů či ublížených politických egoistů, vždy se angažujících podle společenské poptávky, přitom současně ideologicky sycených stranickými sekretariáty, se již dlouhodobě snažím objektivně přispívat k narovnání značně pokřivených rádoby profesionálních poměrů v České televizi, přičemž moje prakticky každoroční vystupování ke zprávám o činnosti či hospodaření České televize jsou toho jednoduše ověřitelným důkazem. Bývám bohužel ale takto jeden z mála, který se poctivě snaží změnu dosáhnout zde u řečnického pultu, a nikoliv pouze jen a v rámci nezávazných privátních debat ve sněmovních kuloárech. Celý článek

Petr Dolínek: Rok 2016 byl pro Českou televizi velmi úspěšný

31. ledna 2019 / Monitor

Poslanecká sněmovna si dala na čas, než se dostala k projednání Výročních zpráv České televize za rok 2016. K hlasování o zprávách se nedostala, protože hned u té první se rozjela dlouhá diskuse a jednání pak bylo přerušeno. Na Českých médiích přinášíme výběr z toho, co ve sněmovně 31. ledna zaznělo.

Dnes zpravodaj Petr Dolínek (ČSSD): "Předkládám vám touto cestou Výroční zprávu o činnosti České televize za rok 2016 jakožto zpravodaj pověřený výborem. Tato zpráva komplexně hodnotí fungování České televize, dokumentuje a hodnotí naplňování zákonem definované služby veřejnosti, tvorbu a šíření televizních programů na území České republiky, především v tom roce 2016. Chtěl bych zdůraznit to, co říkám zde na počátku, uvědomit si, jaké je poslání té zprávy. Ona se opravdu snaží odpovědět na to, co jí zákon dává, že má sdělit, a snaží se vyhodnotit svoji činnost.

Česká televize zaznamenala v roce 2016 velmi úspěšný rok - samozřejmě z pohledu roku 2018, kdo známe již nějaká čísla, víme, že rok 2018 byl ještě lepší, ale musíme se na to, prosím, dívat v tom kontextu, že ta zpráva byla pro rok 2016 - tak z tehdejšího pohledu to byl velmi úspěšný rok. Podíl České televize na sledovanosti byl v roce 2016 nejlepší od roku 2008 v hlavním vysílacím čase. Česká televize jako celek dosáhla ve skupině 15+ v daném roce podíl sledovanosti takřka 31 %.

Potěšující je především to, že ČT 1 dokázala v daném roce v tom primetimu, což je od 19 do 22 hodin, získat sledovanost takřka 19,5 %, což si myslím, že v ostré konkurenci s jinými komerčními kanály, které dávají násobné prostředky do tvorby směřované do tohoto primetimu, je velmi dobrý výkon. Samozřejmě se sluší pohovořit zde a vyzdvihnout to, co ve zprávě je velmi potěšující, a to je ČT :D, kanál pro děti, kde v porovnání s veřejnoprávními televizemi jiných evropských států vykazujeme nejvyšší sledovanost a ČT 24 z hlediska podílu na publiku v Evropě je nejúspěšnější zpravodajský kanál, stejně jako ČT Sport. To znamená, tyto produkty se České televizi dlouhodobě daří a tyto produkty opravdu i v evropském srovnání mají prim.

Česká televize rovněž splnila zákonné povinnosti. V roce 2016 Česká televize měla pořady, které byly opatřeny znakovým jazykem podle požadovaných procent, tzn. minimálně 10 % napříč všemi kanály, stejně jako se podařily i jiné parametry, které jsou požadovány. Také bych chtěl zmínit, že Česká televize, aniž by jí to zákon ukládal, již třetím rokem v roce 2016 pokračovala v tzv. labelingu pořadů, což je pro řadu českých spoluobčanů velmi důležité.

Já věřím, že zpráva v sobě nemá nic relevantního, co by zpochybňovalo závěry Rady České televize. Rád bych zde připomněl, že ten proces je takový, že zpráva je nejprve projednána Radou České televize, následně až poté jde na výbor a výbor potom přichází sem na plénum s doporučením. Rada to tedy projednala, podle diskuse na výboru tam nebylo nic, co by bylo relevantní na zpochybnění obsahu zprávy.

Veřejnoprávní televize plní úkoly vyplývající ze zákona o České televizi, a proto já ji doporučuji ke schválení. A dovolil bych si říct, že volební výbor v tomto volebním období - ta zpráva byla projednávána již minulou Sněmovnou, ale pro nás jsou aktuální závěry tohoto volebního období - tak volební výbor se sněmovním tiskem 113 zabýval na své 5. schůzi 27. března 2018 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2016 dle sněmovního tisku 113.

A jenom bych si dovolil zde připojit, abych se nemusel znovu hlásit do diskuse ihned, ještě dodatek, že taktéž stanovisko klubu sociální demokracie v tuto chvíli je podpůrné pro tuto zprávu a sociální demokracie, naši poslanci, budou hlasovat pro tuto výroční zprávu."

Celý článek

Senát navrhl zásadní zhoršení přístupu občanů a novinářů k informacím

30. ledna 2019 / Monitor
Dnešní rozhodnutí Senátu zásadně zhorší ochranu práva občanů na informace, které jim mají poskytovat státní úřady. Senátoři totiž přijali návrh senátorů ODS na vypuštění informačního příkazu z návrhu novely zavádějící GDPR. To znamená, že bude dál trvat stav, kdy se občan žádající o informace nedomůže účinné nápravy obstrukcí, ačkoliv právo na informace je zaručeno ústavou. Celý článek