logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

Ladislav Faktor: Braňme svobodu slova, nejenom ve veřejnoprávních médiích

07. července 2019 / Monitor
Na Českých médiích pokračujeme ve zveřejňování projevů ze Senátu. Jednání o petici "Braňme média veřejné služby" se změnilo na veřejné slyšení zainteresovaných kombinované s projevy senátorů. Zakladatel prvního soukromého rádia u nás (dnes člen Stálé komise pro sdělovací prostředky) Ladislav Faktor (BEZPP) řekl: "Musím se dneska představit jako pirát, nikoli jako člen politické strany, ale jako člověk, který tady zakládal v ČR tzv. duální systém vysílání, to znamená, já jsem startoval v roce 90 první soukromou rozhlasovou stanici v jižních Čechách, nastartoval jsem ji zejména proto, že mi tenkrát Český rozhlas, bylo to v roce 90, odmítl pořad, ve kterém jsem použil slovo bolševik. To mě tak strašně naštvalo, že jsem s kamarády založil nejdřív pirátskou a posléze legální rozhlasovou stanici. Proto chci připomenout, že v ČR existuje duální systém, že jsou tady i soukromá média, ta zase budu já tak trošku bránit. Celý článek

Smlouva je smlouva, zákon je zákon, ale čí je to hříbě?!?

06. července 2019 / Pavel Foltán
Vesměs mediální mainstream na vlně toho, co nazývá vládní, respektive ústavní krizí frekventuje některé názory, směřující k tezi, či spíše k teorii, že tzv. koaliční smlouva je závazná pro více subjektů, než pro ty dvě koaliční strany, které ji uzavřely. Neboli, (jak lze vyvodit z některých těch mediálních vzkazů), že je závazná i pro prezidenta republiky. Jenže ve voluntarismu takového přístupu nelze přehlédnout jeden háček, a to už v samých základech tomu přiměřeně odpovídajících principů teorie práva. Celý článek

Jiří Oberfalzer: Když se vznáší kritický hlas, proti komu zaznívá? Proti reportérům nebo přímo proti panu Wollnerovi, zaznívá proti paní Fridrichové...

05. července 2019 / Monitor
Senát využil jednání o petici "Braňme média veřejné služby" k veřejnému slyšení mnoha zainteresovaných. Zakladatel Stálé komise pro sdělovací prostředky, dnes místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS): "Já tady budu mluvit v několikeré roli. Zaprvé jsem byl osm let předsedou Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky, za tu dobu jsme odeslali do sněmovny dva návrhy, jak by se mohly upravit poměry či postupy při volbě členů rad České televize, také ČTK je veřejnoprávní médium, jenom abychom věděli a také Českého rozhlasu. Celý článek

Rada ČRo vystřelila od boku: Český rozhlas porušil kodex

04. července 2019 / Jan Mrzena
Rada se na červnové schůzi po delší době shodla na tom, že Český rozhlas porušil kodex. Bez hlubší analýzy konstatovala, že stížnost posluchače Miloše Sapáka týkající se pořadu Diskuze u kulatého stolu (5. května na ČRo Plus) poukázala na špatnou práci moderátora. Proti usnesení hlasoval místopředseda Jiří Vejvoda. „Konkrétně v odstavci 7.1, který říká, že Český rozhlas dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření. Pokud to není možné zajistit, musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host, především uváděním protikladných argumentů nezastoupených v diskusi. Dále pak v odstavci 7.4, kde se píše, že moderátoři diskusních pořadů Českého rozhlasu jsou povinni zachovávat nestrannost. Posluchač by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký zaujímají postoj k probíranému problému nebo k diskutujícím. Moderátoři vždy usilují o otevřenou výměnu názorů mezi pozvanými diskutujícími, současně však dbají na dodržování pravidel čestně vedené diskuse,“ vysvětlila rada své stanovisko. V pořadu Ondřeje Konráda kritizovali dotázaní komentátoři členy vlády a víceméně se na kritice všichni shodli. „Členové vlády se nemohli vyjádřit. Všichni pěkně souzněli. Kde byla vyváženost? Proč tam nebyl někdo s jiným názorem? … Nejlepší byl konec, kde se zkritizoval ministr kultury za odvolání pana Fajta. Toto není pořad veřejnoprávního rozhlasu ale bulváru,“ uvedl ve stížnosti posluchač Miloš Sapák. Celý článek

Miluše Horská: Veřejnoprávní média to v rámci současné konstelace ve sněmovně opravdu nemají jednoduché

03. července 2019 / Monitor
Senát využil jednání o petici "Braňme média veřejné služby" k veřejnému slyšení mnoha zainteresovaných. Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (BEZPP): "Já si myslím, že zvolení kolegy petenta, který se stal senátorem (David Smoljak - pozn. redakce), že to charakterizuje závažnost a dramatičnost této doby, ve které žijeme. Ano, naše demokracie je ještě křehká, to, co je běžné na západ od nás, když se otřese pod někým půda, že odchází, odstupuje, je to tak v pořádku, tak bohužel to se u nás neděje, řekla bych, že naopak je to pravdou. Celý článek

Miloš Zeman kauzou „Staněk a ČSSD“ zcela překryl problémy Andreje Babiše

02. července 2019 / Jan Mrzena
Do prvního červencového týdne vstupujeme s ústavní krizí. Alespoň tak situaci okolo odvolávání neodvolávání ministra kultury Antonína Staňka nazývají někteří sociální demokraté, mnozí politologové a komentátoři. Ovšem vlastně jde „jen“ o plejádu výroků, které k pozici Antonína Staňka a celé ČSSD ve vládě, vyřkl prezident Miloš Zeman na Vysočině a ve své talk show se sekundářem Jaromírem Soukupem na TV Barrandov. Zatímco u Jana Hamáčka je nepřehlédnutelná snaha být alespoň ve svých očích opravdovým předsedou naší nejstarší politické strany a být opravdovým šéfem koaliční vládní strany, u Miloše Zeman je zřetelná snaha nejen rozhodovat o věcech, o kterých rozhodovat chce, ale také snaha diktovat mediální, a tudíž i společenskou (politickou) agendu. A to se mu daří měrou vrchovatou. Role Andreje Babiše je poměrně příjemná – může vystupovat jako premiér, který plně vnímá a chápe svého koaličního partnera a který kvůli jeho zájmům i přes plot skočí, tedy i pana prezidenta přemlouvat půjde. Média byla skoro celý červen plná problémů Andreje Babiše. Psalo a mluvilo se o auditech Evropské komise, o klesající prosperitě Agrofertu, o budoucnosti státních zástupců, na náměstích se po celé republice scházely desetitisíce lidí na demonstracích Milionu chvilek pro demokracii, na Letné pak dokonce skoro tři sta tisíc odpůrců současného paktu Zeman – Babiš. Vyjádření o tom, kdo a jak demonstrace svolává, kdo je platí, kdo nerespektuje volby a tak podobně, od Václavů Klausů (omlouvám se, ale v poslední době mi nějak oba splývají), politiků ANO a prezidentova Ovčáčka příliš nezabírala. Problémy Andreje Babiše se zdály být na začátku léta neřešitelné, čehož využila i sněmovní opozice při sedmnáctihodinové diskusi před hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě. Co přišlo vzápětí? Agenda Miloše Zemana. Mistrně přehodil výhybku a od čtvrtka už se mluví pouze o Antonínu Staňkovi, trochu o složité osobní situaci Michala Šmardy, trochu víc o pozici ČSSD a jejího předsedy Jana Hamáčka a také samozřejmě o Andreji Babišovi a jeho vládě. Ovšem už ne v souvislostech jeho problémů s audity, Agrofertem, a tak dále. Teď je to Andrej Babiš naslouchající svému koaličnímu partnerovi, který vnímá, že sociální demokraté potřebují jeho pomoc a on jim samozřejmě tu pomoc dává, seč jeho síly při jednání s panem prezidentem stačí. A ejhle – pan prezident dokonce přeruší dovolenou na Vysočině a dnes se s Janem Hamáčkem a Andrejem Babišem sejde a budou tu složitou situaci s ministrem kultury a složitou situaci okolo ústavní krize, a tedy i o účasti ČSSD ve vládě řešit. Miloš Zeman tedy agendu rozdal, nejbližším účastníkům v té chvíli přisoudil role a přičaroval aktuální, tedy jinou, tvář. Určitě přijde i s řešením, které má delší dobu v hlavě, jen nechává uzrát situaci. Jan Hamáček s ministry za ČSSD nakonec ve vládě zůstane a Andrej Babiš posílí v očích svých příznivců. Jestli se vše stane už v úterý, anebo bude potřeba situaci nechat ještě dál zrát, to ví v této chvíli jen prezident. Každopádně média té situace a dílčích kroků budou plná. Tím si je Miloš Zeman jist. A dělá mu to i dobře. Celý článek

David Smoljak: Připravíme návrh systémového řešení volby Rady ČT a ČRo úpravou mediální legislativy

01. července 2019 / Monitor
Senát využil jednání o petici "Braňme média veřejné služby" k veřejnému slyšení mnoha zainteresovaných. Před rokem David Smoljak (BEZPP) petici do Senátu přinesl, dnes ji řeší v roli senátora: "Když jsme tady před rokem v Senátu předávali petici na obranu médií veřejné služby, tak já jsem coby petent skutečně netušil, že za rok už budu při projednávání této petice tady stát jako člen tohoto ctihodného tělesa, zároveň jako člen Stálé komise pro sdělovací prostředky. Celý článek

Jan Bednář: Prakticky v celé Evropě se poplatky valorizují s ohledem na vývoj inflace

30. června 2019 / Monitor
Senát využil jednání o petici "Braňme média veřejné služby" k veřejnému slyšení mnoha zainteresovaných. Předseda Rady České televize Jan Bednář řekl: "Chtěl bych se krátce zmínit o tom, jak by bylo možné podpořit, posílit nebo zabezpečit nezávislost médií veřejné služby do budoucna v ČR. Nezávislost, já to vidím tak, že se to dělí na dvě takové části. Tou první je finanční nebo ekonomická nezávislost médií, která je určitou základní podmínkou pro to, aby byly nezávislé, a pak je ta institucionální nebo politická, redakční nezávislost. K té finanční nezávislosti bych chtěl říci, že v zásadě ten systém je nastaven dobře, máme v ČR rozhlasové a televizní poplatky, ty představují rozhodující část příjmů médií veřejné služby. U ČT je to 90 % příjmů České televize, představují televizní poplatky. Pouze 10 % jsou příjmy z reklamy nebo z prodeje různých výrobků. Celý článek

Zítra vstanu a opaří mě Big Brother?

29. června 2019 / Pavel Foltán
Kdo z diváků by neznal starou dobrou československou filmovou veselohru „Zítra vstanu a opařím se čajem“. Zejména, když ji (podobně, jako i řadu dalších starých dobrých československých filmů) tuzemské televize reprízují, jak to jen jde. V průměru každá z nich tak jednou ročně. Nic proti těm dobrým filmům. Těch není nikdy dost. A to zejména těch dobrých veseloher. Nota bene vzhledem k faktu, že jak se zdá, tak těm tuzemským televizím už tak tři desetiletí nic jiného asi ani nezbývá? Vzhledem ke kvalitě tuzemské filmové tvorby v té popřevratové éře. Nicméně, všeho moc škodí a Bohové Olympští v čele s Bakchem by možná mohli potvrdit, že i mana nebeská s ambrosií a nektarem od Hébé by také jednou mohla mít své jisté meze. Ale o to teď a tady v prvním plánu nejde. K tomu třeba zase až někdy jindy. Teď jde spíš o podobenství, či metaforu, (jak by možná řekli literární teoretici termínem z antické poetiky), eventuálně o analogii, (jak by asi řekli právníci). Prostě o podobnost. Jak by asi řekl český selský rozum. Tedy o podobnost s názvem toho filmu a jednou souvislostí s jedním aktuálním jevem a jednou mediální informací o něm. (A jen pro osvěžení paměti – v tom filmu šlo mimo jiné i o parodii představ o tzv. cestování časem, o parodii představ o práci s informacemi, včetně jejich využití, i zneužití zpracováním a předáváním, a to vše za účelem ovlivnění dějin, ovládnutí lidí, změny poměrů sil a tzv. konečného řešení nastolením totální světovlády, atd.) Celý článek

Adam Černý: Média veřejné služby si společnost platí, aby měla dostupnou kvalitní novinařinu

28. června 2019 / Monitor
Senát využil jednání o petici "Braňme média veřejné služby" k veřejnému slyšení mnoha zainteresovaných. Předseda Syndikátu novinářů Adam Černý uvedl: "Připomněl bych několik skutečností, co považuji za základ demokratické společnosti. Je to parlamentní demokracie, jejíž jsou senátorky a senátoři součástí. Je to nezávislá justice a jsou to svobodná média. A ty dohromady umožňují bohatý život občanské společnosti. Pro svobodná média, a to je velmi důležité, je podstatná funkce médií veřejné služby. Proč? Proto, že jiná média, soukromá média v současné době v důsledku změn a využívání sociálních sítí jsou ekonomicky slabá a proto politicky zanedbatelná. Média veřejné služby proto představují jediná média, která si společnost prostřednictvím speciální daně platí, aby měla dostupnou kvalitní novinařinu. Uvedu jediný příklad. Jedině média veřejné služby mají zahraniční zpravodaje. Žádné jiné médium to nemá. Čili to je jenom jediná ukázka, proč je to důležité. Celý článek