logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

O vývoji střetu zájmů v Radě ČTK

03. září 2018 / Pavel Foltán
Zákony, upravující od počátku vzniku duálního systému tzv. elektronická média (tj. zákon o ČT, zákon o ČRo, i zákon o rozhlasovém a televizním vysílání) byly během devadesátých let změněny, a to u každého v řádu desítek různých novel. A trend jejich častých novelizací poté pokračoval i v následujících patnácti letech (prakticky až donedávna). Co se však ani za těch bezmála 30 let nezměnilo, to je právní úprava tzv. printů, neboli novin, a vymezení právního rámce jejich infrastruktury, včetně tzv. tiskového zákona a také zákona o ČTK – to vše zůstalo po těch 30 let zcela beze změn. Takže zde je ono původní systémové nastavení (vč. toho právního) dnes už tak trochu archaické a praxí již překonané. Celý článek

EUROPE FOR CREATORS spouští kampaň na podporu evropské směrnice o autorském právu

01. září 2018 / Monitor
Nové hnutí vyzývá občany, aby pomohli zachovat evropskou kulturu a demokracii. EUROPE FOR CREATORS, uskupení občanů, tvůrců a organizací bojujících za podporu směrnice o autorském právu, dnes spouští rozsáhlou iniciativu a vyzývá širokou a odbornou veřejnost, aby se aktivně zapojila do debaty. Cílem kampaně je uvést na pravou míru dezinformace, které o chystané směrnici kolují, podat vysvětlení k důležitým otázkám a oblastem, kterých se směrnice dotkne, a poukázat na důležitost hlasování ve prospěch směrnice, které je na programu Evropského parlamentu 12. září. Celý článek

Piráti plují pod špatnými barvami

29. srpna 2018 / Monitor
Internetoví aktivisté přenesli v neděli 26. srpna 2018 boj proti kulturní rozmanitosti a pluralitě médií do ulic evropských měst. O dalším osudu směrnice o autorském právu bude na svém hlasování dne 12. září 2018 rozhodovat Evropský parlament. Rozhodne tak buď ve prospěch, nebo proti vzkvétající a inovativní kulturní a mediální scéně v Evropské unii. Své hlasy proti zlepšení autorské ochrany interpretů, skladatelů, producentů filmového nebo televizního obsahu, ale také proti všem vydavatelům a nakladatelům, halasně vyjadřují Piráti po celé Evropě. Vědomě tak nadále podporují zájmy technologických gigantů - společností Google, Facebook a dalších digitálních platforem. Celý článek

Svoboda internetu je stále v ohrožení. Evropský parlament bude hlasovat o návrhu na zavedení cenzury

28. srpna 2018 / Monitor
Evropský parlament bude 12. září 2018 znovu hlasovat o směrnici o copyrightu, na jejíž úskalí Piráti dlouhodobě upozorňují. Stávající návrh by podle nich směřoval k cenzuře a ohrozil tak pestrost a svobodu internetu. Problém by to byl také pro malé a střední firmy neschopné dostát požadavkům směrnice. Už podruhé proto strana svolala happening na záchranu internetu, kam mohou lidé přijít vyjádřit svůj nesouhlas se směrnicí. Na akci promluví předseda Pirátů Ivan Bartoš, poslanci Mikuláš Peksa a Tomáš Martínek, a také kandidát na pražského primátora Zdeněk Hřib. Celý článek

Jak jsem potkal Mílu Kučeru

07. srpna 2018 / Pavel Foltán
C´est la vie … a smrt k němu patří. Stejně, jako patří život ke smrti. Jedno bez druhého by ani nemohlo existovat. Přirozeně. A já, i mí vrstevníci už jsme ve věku, kdy čas od času někdo z našich kamarádů a přátel odejde na věčnost. Takový je život. Mílu Kučeru jsem potkal u divadla. Míla, coby rodilý Východočech (narozen v Chlumci nad Cidlinou) byl po desítky let režisérem a pak i šéfem Východočeského divadla v Pardubicích a já byl asi od roku 1981 externě v tehdejším Divadle batří Mrštíků v Brně (čili nynější Městské divadlo Brno), přičemž dvě tehdy vedoucí osobnosti DbM, tedy pan režisér a principál Milan Pásek a pan režisér a muzikant Pravoš Nebeský přišli do Brna s úkolem založit tam skutečně kvalitní profesionální divadelní scénu. A oba přišli právě z východních Čech, kde před tím oba položili pevné základy pro dobrou budoucnost divadla v Hradci Králové i v Pardubicích, takže mezi Brnem, Hradcem a Pardubicemi byl dobrý grunt i ve vztazích, což přinášelo i řadu osobních setkání, spoluprací a dalších příležitostí poznat zajímavé profíky a něco se přiučit. A já měl tu možnost už tehdy a jsem rád, že jsem to mohl zažít. Takže na divadle jsem se setkal poprvé i s Mílou a setkávali jsme se dál, když Míla přijel pracovně do Brna, anebo když jsem já hrál v Hradci, anebo v Pardubicích, což nebylo zase až tak zřídkakdy, protože kromě toho j.h. divadelního angažmá jsem se od začátku 80. let živil i jako profesionální písničkář. Míly jsem si vážil už jako divadelníka. Celý článek

Miloslav Kučera exkluzivně pro Česká média

05. srpna 2018 / Jan Mrzena
(Poznámka redakce - rozhovor Janu Mrzenovi poskytl Miloslav Kučera na jaře roku 2017. Bylo to jeho poslední veřejné vystoupení). Významné životní jubileum slaví dnes Miloslav Kučera. Sociálně demokratický politik, který v letech 1996 – 2011 formoval českou mediální politiku. Odborník, který spolupracoval s ministry Pavlem Dostálem i Vítězslavem Jandákem, žije dnes v politickém důchodu v Pardubicích. Mediální scénu i dění v sociální demokracii však pozorně sleduje stále. Sice se veřejně již neangažuje, avšak pro Česká média poskytl exkluzivní rozhovor. Opravdu je Vám 75? Bohudík nebo bohužel opravdu je. Smějete se v Pardubicích jen při divadelním festivalu? Humoru si užíváme stejně jako našeho perníku. Smějeme se v době trvání Grandfestivalu smíchu a pak po zbytek roku…třeba při jednáních městského zastupitelstva-ale to je smích skrze slzy. Vzpomenete si ještě na televizní krizi? Co se Vám z té doby dnes vybaví? Nerad na televizní krizi vzpomínám. Na tu splašenou situaci se prostě zapomenout nedá. Ale politické střety prostě k práci politiků patří. A co se mi na první dobrou vybaví? Tady budu trošku osobní a ostřejší. Mnozí televizáci se v té době chovali jako utržení ze řetězu. Naštěstí je to už šestnáct let a hrany se obrousily. Co se od té doby změnilo? Po pravdě řečeno ani nevím. Komerční a veřejnoprávní média se stále perou o své místo na slunci, každý chvilku tahá pilku, politici řeší politiku, lidé pak hlavně své věci a život si běží svým tempem dál. Minimálně poslední rok se znovu o Českou televizi bojuje. Jen jinak, než tehdy. Celkově mi připadá svět tvrdší a jakoby se dobrovolně řítil do záhuby. Před pěti lety jste pracoval na Zelené knize - podrobném sociálně demokratickém programu v oblasti kultury (tedy i médií). Jaký měla další osud?  Kdo převzal programovou štafetu? Bohužel mne v roce 2013 postihla mozková mrtvice a od té doby na tom nepracuji. Pokud vím, kulturní komise při lidovém domě pracovala půldruhého roku na kulturní vizi dlouhodobého programu. Na její podklady a připomínky, bohužel, nikdy nikdo z vedení sociální demokracie nereagoval. Nakonec bylo shledáno, že na stejném tématu souběžně pracoval nám neznámý tým. A jeho verze programu byla vedením strany akceptována, zatímco názor odborníků - členů kulturní komise byl ignorován. V Zelené knize bylo o médiích například uvedeno "Na utváření kulturních i morálních hodnot ve společnosti mají velký vliv hromadné sdělovací prostředky a mediální průmysl vůbec (televize, internet, rozhlas, periodický tisk)“. Jak se jim to v našich podmínkách daří? Téma je složitější, než obsah Vašeho dotazu. Zjednodušeně se ale dá říct, že veřejnoprávním médiím se to jakž takž daří. Až na některé výjimky. Komerční média však nemohou překročit svůj stín a ani se o to nesnaží. S informacemi i programem nakládají tak, aby si v prvním plánu zajistili ziskovost. Ještě jednou za Zelené knihy - "U veřejnoprávních médií navrhujeme zpřesnit legislativní zakotvení podpory kulturních hodnot jako trvalou a nezpochybnitelnou součást veřejné služby a dále důsledně uplatňovat etické kodexy médií veřejné služby."  Sledujete Českou televizi a Český rozhlas? Je pro ně v současné době zmíněné téma aktuální? Veřejnoprávní média sleduji trvale. Koneckonců jsem plátce koncesionářského poplatku. Zpřesnění zakotvení jejich podpory kulturních hodnot a důsledné uplatňování etických kodexů mi i po těch pěti letech přijde jako potřebné. V zemích, ve kterých Český rozhlas a Česká televize hledají vzory pro svou legislativu i pro vysílané formáty, je to běžné. Prostě tak to má být. Jaká je podle Vás dnešní role veřejnoprávních médií u nás? Mají dodržovat právně definovaný vztah ke společnosti. Musí dělat kvalitní vyvážné zpravodajství, poskytovat širokou programovou nabídku pro všechny, podporovat dobré filmy a být lídrem v nových technologiích. Podotýkám, že se jim to, až na drobné vyjímky, naštěstí celkem daří. V roce 2001 jste byl aktivní při vzniku tehdy nového zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Funguje dones, jeho úpravy byly za 15 let jen minimální. Sledujete boj o jeho aktuální novelu? Ten zákon popisuje především regulaci vysílání. Musí vážit míru regulace, aby některé subjekty působící na mediální scéně nebyly znevýhodněny oproti druhým. To je složitý problém, jeho jádro se navíc v čase mění. Jednání o novele samozřejmě sleduji. Informace mám hlavně z internetu. Aktuální novela mi připadá normální, spíše opravdu technická. Nevidím v ní nic politického. Jen sněmovna musí najít rovnováhu, aby všichni mediální hráči měli pokud možno stejné podmínky. Na závěr se jubilantům sluší popřát pevné zdraví a vše dobré. Zkusme to obrátit - co by jubilant popřál Českým médiím a co českým médiím? Co popřát českým médiím? Aby nepodléhala politickým tlakům a uchránila si svou svobodu a nezávislost. A Českým médiím? Jen všechno nejlepší! Děkuji Vám za rozhovor. Celý článek

Zápisník radního ČTK – díl 3

01. srpna 2018 / Petr Žantovský
Původně jsem myslel, že tento další díl zápisníku nebudu muset hned tak psát, neboť organizační problémy v Radě ČTK doznaly jistého posunu a vyústí na řádném zasedání rady 29.8., a proto jsem pt. čtenáře nechtěl do té doby obtěžovat nějakými průběžnými detaily. Navíc je čas prázdnin, že, okurková sezóna. To je však také čas, kdy mnozí novináři takříkajíc nemají do čeho píchnout, na „velké“ politické scéně se toho zas tak moc neděje, pravda kromě odstřelu dvou (a skoro tří) ministrů. Nějaké to letní téma navíc neuškodí. A tak se našlo. Server Hlídací pes.org se už delší dobu umanutě zabývá mojí osobou. Nemyslím, že by mi tento mediální zájem způsoboval nějaké pocity. Ale když už něco do veřejného prostoru zazní, musím na to reagovat, i když bych mnohem raději dělal jiné věci, třeba i v rámci svých povinností v Radě ČTK. Celý článek

Radní ČTK Žantovský hájí zaměstnání své ženy v rozhlase. Možná tím ale porušuje zákon

01. srpna 2018 / Vojtěch Berger
Radní ČTK Petr Žantovský i jeho manželka působí v Českém rozhlase. On jako externí moderátor a komentátor, ona jako interní zaměstnanec – režisérka. Mít zaměstnanecký poměr v médiích ale Zákon o ČTK jak radním, tak osobám jim blízkým zakazuje. Sám Žantovský jakékoli pochybení odmítá. Odborník na mediální právo a spolupracovník redakce HlídacíPes.org Aleš Rozehnal ale v jednání radního a jeho ženy vidí problém. Petra Žantovského můžou posluchači slyšet vždy v rozmezí několika týdnů na stanici Český rozhlas – Plus coby moderátora pořadu Hovory. Teď v létě navíc jednou týdně moderuje i hodinové debaty na stanici Dvojka s podtitulem „Velcí Slováci v českých dějinách“. Celý článek

Je v ČTK skutečně každá Rada drahá?

24. července 2018 / Pavel Foltán
Tento internetový deník Česká média nedávno publikoval několik článků v souvislosti se situací v ČTK a v Radě ČTK, a to například článek: ČTK a Krametriovy ceny … (z 11. července 2018), dále i článek: „Vadí mi střet zájmů kolegy Žantovského“, říká šéf Rady ČTK Augustin … (ze 13. července 2018) a také článek: Rada ČTK: Každý člen je povinen vykonávat svou funkci tak, aby předešel konfliktu zájmů (z 19. července 2018). Česká média jsou jedním z mála deníků, specializujících se (objektivně a vyváženě profesionálně) vesměs na mediální oblast a tématiku. To je už po několik desítek let i má specializace. Třeba v průběhu minulého desetiletí jsem napsal stovky článků, (a to převážně s mediálně analytickou, mediálně politickou, mediálně právní, apod. další tématikou), z nichž desítky byly právě pro deník Česká média, který byl už v uvedené době jednou z hlavních scén mediální analytiky a mediální publicistiky a v tom směru měl už tehdy značný vliv. A snad by se dalo říct, že i v tom směru byl průkopníkem. Řečeno s klasikem „čas oponou trhnul“ a zdá se, že (v důsledku některých událostí – a přestože mám stále ještě velmi mnoho práce) budu mít nyní i po těch letech opět to potěšení napsat pro Česká média několik článků – a zdá se (jakoby recipročně), že zatím to vypadá asi tak na tři aktuální články.  Celý článek

Zápisník radního ČTK - díl 2.

13. července 2018 / Petr Žantovský
První díl tohoto zápisníku, obsahujícího především rekapitulaci mých cílů v Radě ČTK a první zkušenosti s jejich postupnou realizací, jsem zakončil podivením nad tím, že si z nějakého, mně neznámého důvodu nerozumíme s předsedou RČTK M. Augustinem. Když jsem to s jistou lítostí konstatoval, ani v nejmenším mě nenapadlo, jak rychlou akceleraci tento nesoulad nabere a jak moc pan předseda obrazně „šlápne do pedálů“. Celý článek