logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

Lubomír Španěl: Pořad 168 je odstrašujícím případem

02. února 2019 / Monitor
Poslanecká sněmovna si dala na čas, než se dostala k projednání Výročních zpráv České televize za rok 2016. K hlasování o zprávách se nedostala, protože hned u té první se rozjela dlouhá diskuse a jednání pak bylo přerušeno. Na Českých médiích přinášíme výběr z toho, co ve sněmovně 31. ledna zaznělo. Lubomír Španěl (SPD), člen volebního výboru: "Činnost České televize nepřipomíná nezávislé médium ani vzdáleně. Zpravodajství České televize je dlouhodobě zmanipulované a zcela neobjektivní. Komentáře politologů jsou jednostranné a zcela v kontextu s požadavky tzv. úhlu pohledu České televize na právě komentované téma bez přítomnosti a prostoru pro opačný názor. Česká televize mnohdy manipuluje a překrucuje fakta. Odstrašujícím příkladem je například pořad 168 hodin, který využívá nebo spíše zneužívá umění střihu, vytržení věci z kontextu a skryté natáčení osob, které používá následně k cílené dehonestaci či zesměšnění politicky nepohodlných lidí. Nebudu daleko od pravdy, když označím některé pořady ČT za vymývání mozků, obzvláště těm nejmenším divákům, a to například na natolik vychvalovaném dětském programu Déčko. Kritiky na činnost rádoby nezávislé veřejnoprávní televize by byly na dlouhý výčet a bylo by to jen opakováním mnohokrát řečeného. Předvolební výbory na hony vzdálené realitě jsou jen vrcholem tohoto ledovce. Nebudeme v SPD proto hlasovat pro žádnou zprávu o činnosti ČT ani za rok 2016, ani za rok 2017" Celý článek

Jiří Valenta: Nespokojenost s činností České televize vyjadřují nejen takzvaní řadoví koncesionáři, běžní občané, ale i někteří jejich političtí představitelé

01. února 2019 / Monitor

Poslanecká sněmovna si dala na čas, než se dostala k projednání Výročních zpráv České televize za rok 2016. K hlasování o zprávách se nedostala, protože hned u té první se rozjela dlouhá diskuse a jednání pak bylo přerušeno. Na Českých médiích přinášíme výběr z toho, co ve sněmovně 31. ledna zaznělo. Bylo znát, že některým poslancům diskuse o České televizi na plénu už léta chyběla.

Jiří Valenta (KSČM), jediný poslanec dlouho předem písemně do diskuse přihlášený (není členem volebního výboru): "V samotném úvodu svého vystoupení musím předeslat, že se mně nikterak nejedná o to, abych odsud nesmyslně a také naivně útočil na samotnou podstatu existence veřejnoprávního média jako takového, v tomto případě České televize. Jsem naopak toho názoru, že její existence je naprosto oprávněná a společensky zcela zásadně potřebná. To však současně ale neznamená, že nám musí být realizovaný, podotýkám silně neprůhledný, způsob jejího financování a zejména společnost poškozující styl zpravodajství a publicistiky, lhostejný. Jde mně na tomto místě skutečně o efektivní poslanecký pokus o nápravu stavu, který považuji nejen v souvislosti se zmíněným hospodařením České televize, ale zejména s její projednávanou činností za problematický. Rada České televize je totiž v některých ohledech ze zákona zcela bezzubá a dokonce nekoná ani v případech, kdy by konat mohla či měla. Podotýkám že na rozdíl od některých zřejmých populistů či ublížených politických egoistů, vždy se angažujících podle společenské poptávky, přitom současně ideologicky sycených stranickými sekretariáty, se již dlouhodobě snažím objektivně přispívat k narovnání značně pokřivených rádoby profesionálních poměrů v České televizi, přičemž moje prakticky každoroční vystupování ke zprávám o činnosti či hospodaření České televize jsou toho jednoduše ověřitelným důkazem. Bývám bohužel ale takto jeden z mála, který se poctivě snaží změnu dosáhnout zde u řečnického pultu, a nikoliv pouze jen a v rámci nezávazných privátních debat ve sněmovních kuloárech. Celý článek

Petr Dolínek: Rok 2016 byl pro Českou televizi velmi úspěšný

31. ledna 2019 / Monitor

Poslanecká sněmovna si dala na čas, než se dostala k projednání Výročních zpráv České televize za rok 2016. K hlasování o zprávách se nedostala, protože hned u té první se rozjela dlouhá diskuse a jednání pak bylo přerušeno. Na Českých médiích přinášíme výběr z toho, co ve sněmovně 31. ledna zaznělo.

Dnes zpravodaj Petr Dolínek (ČSSD): "Předkládám vám touto cestou Výroční zprávu o činnosti České televize za rok 2016 jakožto zpravodaj pověřený výborem. Tato zpráva komplexně hodnotí fungování České televize, dokumentuje a hodnotí naplňování zákonem definované služby veřejnosti, tvorbu a šíření televizních programů na území České republiky, především v tom roce 2016. Chtěl bych zdůraznit to, co říkám zde na počátku, uvědomit si, jaké je poslání té zprávy. Ona se opravdu snaží odpovědět na to, co jí zákon dává, že má sdělit, a snaží se vyhodnotit svoji činnost.

Česká televize zaznamenala v roce 2016 velmi úspěšný rok - samozřejmě z pohledu roku 2018, kdo známe již nějaká čísla, víme, že rok 2018 byl ještě lepší, ale musíme se na to, prosím, dívat v tom kontextu, že ta zpráva byla pro rok 2016 - tak z tehdejšího pohledu to byl velmi úspěšný rok. Podíl České televize na sledovanosti byl v roce 2016 nejlepší od roku 2008 v hlavním vysílacím čase. Česká televize jako celek dosáhla ve skupině 15+ v daném roce podíl sledovanosti takřka 31 %.

Potěšující je především to, že ČT 1 dokázala v daném roce v tom primetimu, což je od 19 do 22 hodin, získat sledovanost takřka 19,5 %, což si myslím, že v ostré konkurenci s jinými komerčními kanály, které dávají násobné prostředky do tvorby směřované do tohoto primetimu, je velmi dobrý výkon. Samozřejmě se sluší pohovořit zde a vyzdvihnout to, co ve zprávě je velmi potěšující, a to je ČT :D, kanál pro děti, kde v porovnání s veřejnoprávními televizemi jiných evropských států vykazujeme nejvyšší sledovanost a ČT 24 z hlediska podílu na publiku v Evropě je nejúspěšnější zpravodajský kanál, stejně jako ČT Sport. To znamená, tyto produkty se České televizi dlouhodobě daří a tyto produkty opravdu i v evropském srovnání mají prim.

Česká televize rovněž splnila zákonné povinnosti. V roce 2016 Česká televize měla pořady, které byly opatřeny znakovým jazykem podle požadovaných procent, tzn. minimálně 10 % napříč všemi kanály, stejně jako se podařily i jiné parametry, které jsou požadovány. Také bych chtěl zmínit, že Česká televize, aniž by jí to zákon ukládal, již třetím rokem v roce 2016 pokračovala v tzv. labelingu pořadů, což je pro řadu českých spoluobčanů velmi důležité.

Já věřím, že zpráva v sobě nemá nic relevantního, co by zpochybňovalo závěry Rady České televize. Rád bych zde připomněl, že ten proces je takový, že zpráva je nejprve projednána Radou České televize, následně až poté jde na výbor a výbor potom přichází sem na plénum s doporučením. Rada to tedy projednala, podle diskuse na výboru tam nebylo nic, co by bylo relevantní na zpochybnění obsahu zprávy.

Veřejnoprávní televize plní úkoly vyplývající ze zákona o České televizi, a proto já ji doporučuji ke schválení. A dovolil bych si říct, že volební výbor v tomto volebním období - ta zpráva byla projednávána již minulou Sněmovnou, ale pro nás jsou aktuální závěry tohoto volebního období - tak volební výbor se sněmovním tiskem 113 zabýval na své 5. schůzi 27. března 2018 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2016 dle sněmovního tisku 113.

A jenom bych si dovolil zde připojit, abych se nemusel znovu hlásit do diskuse ihned, ještě dodatek, že taktéž stanovisko klubu sociální demokracie v tuto chvíli je podpůrné pro tuto zprávu a sociální demokracie, naši poslanci, budou hlasovat pro tuto výroční zprávu."

Celý článek

Senát navrhl zásadní zhoršení přístupu občanů a novinářů k informacím

30. ledna 2019 / Monitor
Dnešní rozhodnutí Senátu zásadně zhorší ochranu práva občanů na informace, které jim mají poskytovat státní úřady. Senátoři totiž přijali návrh senátorů ODS na vypuštění informačního příkazu z návrhu novely zavádějící GDPR. To znamená, že bude dál trvat stav, kdy se občan žádající o informace nedomůže účinné nápravy obstrukcí, ačkoliv právo na informace je zaručeno ústavou. Celý článek

Českému reklamnímu trhu se v roce 2018 opět dařilo. Televize zůstává nejsilnějším mediatypem

28. ledna 2019 / Monitor
Trhu s reklamou v Česku se dlouhodobě daří, ukazují data monitoringu reklamy Nielsen Admosphere za rok 2018. Nejsilnějším mediatypem byla loni opět televize, jejíž ceníková hodnota uveřejněné reklamy zaznamenala oproti roku 2017 10% nárůst na 53,1 miliard korun. Žebříček mediatypů brzy doplní také hodnoty za internet, které uveřejní Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) v následujících týdnech. Už nyní se však dá říci, že v roce 2018 přesáhla celková hodnota českého mediálního byznysu s reklamou 100 miliard korun v ceníkových cenách. Celý článek

Reakce na další lživý článek týdeníku Respekt

25. ledna 2019 / Jiří Hošna

Český rozhlas požádal šéfredaktora Respektu Erika Taberyho o opravu lživých informací, které se objevily v aktuálním newsletteru tohoto týdeníku.

  1. Není pravda, že by jedním z důvodů neprodloužení smlouvy Petra Fischera byla „kolísavá kvalita pořadu ArtCafé“. Byl bych rád, když byste mi mohli doložit zdroj, který toto uvádí.
  2. Není pravda, že by paní Jaroslava Haladová, která zvítězila ve výběrovém řízení na post šéfredaktorky stanice Vltava, nepředstavila svou koncepci. Koncepci představila výběrové komisi a na jejím základě také výběrové řízení vyhrála. Stěžejní body ze své koncepce představí na veřejném zasedání Rady ČRo dne 30. ledna.
  3. Není pravda, že stanice Vltava bude pokračovat v koncepci, kterou prosazoval Petr Fischer. Uvádíte v této souvislosti anonymní zdroj z Vltavy. V tom případě bych vás rád požádal o to, abyste své zdroje lépe ověřovali. Stačilo by také napsat žádost o oficiální vyjádření, které bychom vám samozřejmě poskytli.
  4. Znovu také musím uvést, že není pravda, že vedení Českého rozhlasu „neumělo vysvětlit“ neprodloužení smlouvy Petru Fischerovi. Důvody byly zcela jasné a transparentně jsme je komunikovali směrem k veřejnosti i k zaměstnancům ČRo.
  5. Velmi mě mrzí, že se právě Respekt, který jsem vždy považoval za seriózní médium, snaží takovýmto článkem poškodit nastupující šéfredaktorku, ještě než se ujala své funkce. Paní Jaroslava Haladová je profesionálka, která na Vltavě a v Českém rozhlase působí řadu let, je za ní spousta výborně odvedené práce a své kvality prokázala i ve výběrovém řízení na post šéfredaktora Vltavy.
  6. Stejně tak mě mrzí, že Respekt svými články souvisejícími s děním na Vltavě v poslední době poškozuje a dehonestuje práci lidí z Vltavy i samotný Český rozhlas jako instituci a médium veřejné služby.
Celý článek

Valná hromada Unie vydavatelů přijala nové stanovy a zvolila správní radu

23. ledna 2019 / Monitor
Dnes se uskutečnila valná hromada Unie vydavatelů, které se zúčastnili téměř všichni členové této asociace vydavatelů novin a časopisů v České republice. Valná hromada přinesla některé vnitřní změny ve struktuře Unie vydavatelů. Po dvanáctiletém fungování se totiž stávající komorový systém, kdy byla Unie vydavatelů rozdělena do dvou sekcí, ukázal jako nevyhovující, protože v důsledku vývoje na trhu dochází ke spojování deníkových a časopiseckých vydavatelství. Také na současném mediálním trhu ovlivněném stále intenzivnějším nástupem digitálních technologií jsou hlavní zájmy vydavatelů deníků a časopisů téměř ve všem totožné. Celý článek

Číňané Jaromíra Soukupa. V jeho médiích stále drží podíl a k CEFC se už nehlásí

16. ledna 2019 / Robert Břešťan
Mluvit o TV Barrandov, která čerstvě oslavila deset let své existence, jako o čínské televizi, může znít jako zlomyslnost, ale jen do určité míry – konkrétně do výše 49 %. Právě takový je podíl, který v Empresa Media nyní drží čínská společnost China International Group Corporation Limited. Třicet procent akcií má pak stejná firma i v druhé hlavní společnosti Jaromíra Soukupa, firmě Médea. Kolem toho, zda se Číňané ze Soukupových mediálních společností stáhli, či v ní zůstali, panovaly opakovaně nejasnosti. Aktuální stav plyne z dat obchodního rejstříku a aplikace Cribis. Celý článek

Propouštění v rozhlase: odchodné vyšlo na 20 milionů, roční úspora má být ale třikrát vyšší

09. ledna 2019 / Vojtěch Berger
Český rozhlas oslavil loňské 95. narozeniny turbulentně, několika spory mezi ředitelem Zavoralem a zaměstnanci i veřejností. Ať už kvůli reportážím investigativce Janka Kroupy o Agrofertu nebo kvůli odchodu Petra Fischera z čela stanice Vltava. Emotivní debata se vedla i o takzvané optimalizaci, v rámci níž rozhlas propustil desítky zaměstnanců.  Záměr propustit až 120 lidí oznámil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral loni začátkem června. S odstupem několika měsíců už má ČRo vyčíslenou cenu, kterou za optimalizaci zaplatil. „U zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr k 30.9.2018, činily náklady na odstupné a odchodné necelých 20 milionů Kč,“ říká mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna. Celý článek

Odbornost Petra Fischera tkví v jiné oblasti, než je manažerské vedení stanice (odpověď na dopis rektora Univerzity Palackého Olomouc Jaroslava Millera)

05. ledna 2019 / René Zavoral
Vážený pane rektore, rád bych tímto reagoval na Váš otevřený dopis ze dne 17. prosince 2018. V první řadě bych Vás chtěl ubezpečit, že stanice Vltava zde byla, je a bude pro své posluchače i nadále. Pro Český rozhlas je jedním z pilířů jeho vysílání a prvkem, který výraznou měrou přispívá k šíření kulturního dědictví i sledování trendů a prohlubování myšlení české společnosti. Vltava je zkrátka „artovou“ stanicí podílející se na formování kulturního paradigmatu a důležitým prvkem veřejné služby, kterou Český rozhlas svým posluchačům nabízí. Tak, jako Český rozhlas nepadá s osobou generálního ředitele, nepadá s osobou šéfredaktora ani stanice ČRo Vltava. Ta byla kvalitní a respektovanou kulturní stanicí před prosincem 2016, kdy se pozice šéfredaktora ujal Petr Fischer, a bude takovou i v roce příštím. Do něj vstupuje se schváleným rozpočtem, programovým schématem a programovými prioritami. I nadále půjde o stanici stavějící na třech rovnocenných pilířích: kvalitní kulturní publicistice, kvalitní hudební dramaturgii a kvalitní literárně-dramatické tvorbě. Celý článek