logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Rada zahájila řízení o přestupku s TV Nova kvůli předvolebnímu Duelu Andreje babiše s Lubomírem Zaorálkem

18. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami zpravodajských a publicistických pořadů, které odvysílaly před parlamentními volbami v roce 2017 Český rozhlas, České televize, Nova, Prima, TV Barrandov, FREKVENCE 1 a RÁDIO IMPULS. V té souvislosti zahájila řízení o přestupku s TV Nova kvůli pořadu Nova Duel z 19. října. V předvečer voleb byli do diskusního pořadu pozváni pouze dva lídři, Andrej Babiš (ANO) a Lubomír Zaorálek (ČSSD). Rada se domnívá, že odvysíláním pořadu určeného pro prezentaci pouze dvou politiků bezprostředně předcházejícím konání voleb mohla být narušena vyváženost vysílání ve prospěch těchto politických subjektů. TV Nova tak, podle rady, mohla porušit zákon. Celý článek

Petr Dvořák: Budeme spolupracovat s Univerzitou Karlovou při přípravě analýz televizního vysílání

17. května 2018 09:05 / Jan Mrzena
Na včerejším jednání rady informoval generální ředitel Petr Dvořák o pokračování přechodu České televize na DVB-T2. „Na začátku května, jsme spustili veškeré vysílače pro příjem DVB-T2. Nová síť tak pokrývá 99,6 % území Česka a diváci v ní mohou naladit kompletní programovou nabídku České televize ve vysokém rozlišení.“ Poté, co Česká televize několik měsíců řešila rozdílnost pohledu svého a pohledu odborného pracoviště Univerzity Karlovy na hodnocení předvolebního vysílání z roku 2016 (jde o analýzu pro RRTV, kterou zpopularizoval ve svém inauguračním projevu prezident Miloš Zeman), podepsala s univerzitou usnesení o spolupráci, „budeme spolupracovat při přípravě analýz týkajících se televizního vysílání,“ vysvětlil Petr Dvořák a dodal, „V dokumentu obě instituce deklarují úsilí o vysokou kvalitu a transparentnost při plnění svých poslání. Usnesení navazuje na dřívější společné Memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci.“ Rada poté vzala na vědomí zprávy o programu ČT1 a ČT2 za minulý rok. Zprávy zpracoval ředitel programu Milan Fridrich a jsou umístěny na webu rady. Můžete je číst také zde http://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1226.pdf?v=1&_ga=2.218914713.1470577133.1526537909-493537747.1483385850 http://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1227.pdf?v=1&_ga=2.242179074.1470577133.1526537909-493537747.1483385850 Rada se také seznámila se zprávou o činnosti své dozorčí komise za 1. čtvrtletí. Komise pravidelně kontroluje využívání finančních prostředků při výrobě pořadů. Zabývala se dodržováním rozpočtu pořadů Všechnopárty, Koncert tříkrálový a seriálu Trpaslík. Prověřila průběh 14 veřejných zakázek a předložila radě zprávu o plnění investičního plánu v minulém roce. Příští jednání rady bude 30. května. Celý článek

Sněmovna chce schvalovat starší výroční zprávy na květnové schůzi

16. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Volební výbor doporučil Poslanecké sněmovně ke schválení Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2016 i Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016. Výbor tak doporučil ke schválení všechny starší mediální výroční zprávy. Sněmovna by je měla schvalovat na květnové schůzi, která začne v úterý 22.května. Konkrétní termín bude upřesněn. Na květnové schůzi bude sněmovna také volit nového člena Rady ČTK, člena Rady ČT a dva členy Rady ČRo. Celý článek

NOVA – diváci stárnou a ubývají

15. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Jarní vysílací schéma potvrzuje trend poklesu zájmu diváků o vysílání skupiny Nova. I hlavnímu kanálu skupiny diváci stárnou a využívají nabídky jiných televizí. Zdaleka nejde jen o nejširší diváckou skupinu 15+. Odliv je patrný i u (pro Novu) zásadní cílové skupiny 15-54. Nova vsadila především na osvědčené formáty, novinkami nazvala nové epizody zavedených kriminálních seriálů či nové řady reality show. A tak omezené investice do programu trvalý pokles sledovanosti nezastavily. Celý článek

Tomáš Zdechovský: Politici, kteří urážejí novináře, nesnesou kritiku

14. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Těžce se rodící druhá vláda Andreje Babiše téma ochrany a postavení novinářů v České republice vnímá jako důležité. Co se objeví v připravovaném programovém prohlášení koalice ANO, ČSSD a KSČM se dozvíme brzy. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové není stále vyšetřena, i tak rozhýbala mnoho zatuhlých kloubů a stala se tématem Evropského parlamentu. „Slovensko musí zajistit důkladné a nezávislé vyšetření vražd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové a EU musí důsledněji chránit novináře a oznamovatele,“ stojí v jeho nelegislativním usnesení, pro které hlasovalo 573 poslanců (27 bylo proti, 47 se zdrželo). Česká média se v té souvislosti obrátila na naše europoslance. Aktuálně odpovídá Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL): Celý článek

Dita Charzanová: Urážky novinářů s maketou samopalu v ruce jsou útokem na svobodu slova

13. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Těžce se rodící druhá vláda Andreje Babiše téma ochrany a postavení novinářů v České republice vnímá jako důležité. Co se objeví v připravovaném programovém prohlášení koalice ANO, ČSSD a KSČM se dozvíme brzy. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové není stále vyšetřena, i tak rozhýbala mnoho zatuhlých kloubů a stala se tématem Evropského parlamentu. „Slovensko musí zajistit důkladné a nezávislé vyšetření vražd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové a EU musí důsledněji chránit novináře a oznamovatele,“ stojí v jeho nelegislativním usnesení, pro které hlasovalo 573 poslanců (27 bylo proti, 47 se zdrželo). Česká média se v té souvislosti obrátila na naše europoslance. Přinášíme názory Dity Charzanové (ANO 2011): Celý článek

Miroslav Poche: Urážky mezi politiky a novináři jsou neakceptovatelné

12. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Těžce se rodící druhá vláda Andreje Babiše téma ochrany a postavení novinářů v České republice vnímá jako důležité. Co se objeví v připravovaném programovém prohlášení koalice ANO, ČSSD a KSČM se dozvíme brzy. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové není stále vyšetřena, i tak rozhýbala mnoho zatuhlých kloubů a stala se tématem Evropského parlamentu. „Slovensko musí zajistit důkladné a nezávislé vyšetření vražd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové a EU musí důsledněji chránit novináře a oznamovatele,“ stojí v jeho nelegislativním usnesení, pro které hlasovalo 573 poslanců (27 bylo proti, 47 se zdrželo). Česká média se v té souvislosti obrátila na naše europoslance. Dnes odpovídá Miroslav Poche (ČSSD): Celý článek

První výsledky MEDIA PROJEKTu s novou metodikou - nárůst čtenosti tisku

11. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Včera byly zveřejněny výsledky výzkumu čtenosti periodického tisku MEDIA PROJEKT výsledky za 4. čtvrtletí 2017 a 1. čtvrtletí 2018. Od začátku letošního roku probíhá dotazování respondentů tak, že jedna desetina odpovídala prostřednictvím internetového dotazníku metodou CAWI. Podle výkonného ředitele Unie vydavatelů Václava Macha proběhla v tisku také kampaň, jejímž cílem bylo prezentovat sílu tisku jako média a zároveň požádat, aby lidé neodmítali účast ve výzkumu, pokud budou osloveni tazateli z realizujících agentur. Použití metody CAWI se pravděpodobně odrazilo ve výsledcích výzkumu příznivě mírným nárůstem počtu čtenářů tisku. To je mimo jiné výsledkem komfortnějších podmínek dotazování prostřednictvím online dotazníku. Podrobnější vyhodnocení všech aspektů nové metody výzkumu bude unie hodnotit, až bude shromážděn dostatek dat. Celý článek

Mgr. art. PETER DUHAN

10. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Peter Duhan v sobotu zemřel. Bylo mu 71let. Lidé od médií vědí z jeho profesního života mnohé. Takže to podstatné už jen stručně. Absolvent bratislavské Vysoké školy múzických umění pracoval do roku 89 jako dramaturg zábavy Československé televize. V letech 1991 – 92 byl ústředním ředitelem Československého rozhlasu, poté až do roku 2000 působil v soukromém sektoru. Od roku 2000 spolupracoval s Českým rozhlasem, konkrétně ČRo 6 – Rádio Svobodná Evropa, v roce 2007 byl jmenován ředitelem stanice. V roce 2009 se stal programovým ředitelem ČRo, od února 2010 prozatímním ředitelem a v červenci 2011 se stal ředitelem generálním. Na funkci rezignoval 3. listopadu 2015 – dle jeho tehdejších vyjádření ho k rezignaci vedly zdravotní důvody a téměř rok trvající neshody s Radou Českého rozhlasu. Celý článek

Volební výbor bude řešit starší zprávy ČTK a RRTV

09. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Zítra odpoledne bude řešit volební výbor Poslanecké sněmovny Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2016. Za agenturní radu bude zprávu obhajovat předseda Miroslav Augustin, zpravodajem je poslanec Pirátů Tomáš Martínek. Poté výbor projedná Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016. Zprávu bude obhajovat předseda rady Ivan Krejčí a zpravodajkou je poslankyně ANO Barbora Kořanová. Volební výbor tak pokračuje v úkolu, který sám sobě zadal – projednat znovu všechny zprávy, které sice projednal výbor minulé sněmovny (a doporučil je ke schválení), avšak na program pléna se již nedostaly. Projednávání starších zpráv Českého rozhlasu a České televize provázela tehdy rozjitřená atmosféra. V případě Českého rozhlasu šlo o kauzu reportáží Janka Kroupy o hospodaření Agrofertu na pozemcích bez jasných vlastníků. V případě České televize atmosféru vytvořil prezident Miloš Zeman tím, že zveřejnil své přání odvolat Radu České televize neschválením dvou jejích výročních zpráv. Tehdy se jednání výboru zúčastnilo mnoho novinářů i zástupců petice Pět vět (např. Jan Svěrák, Ondřej Vetchý), ale také mnoha televizních radních i vedení České televize v čele s generálním ředitelem Petrem Dvořákem. Celý článek