logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Aleš Rozehnal: Evropský parlament vydává řadu deklarací, ale jejich legislativní ukotvení je složité

07. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Evropský parlament vyzval celou Unii ke zvýšení ochrany novinářů a oznamovatelů.  Poslanci požadují rychlé přijetí legislativních a nelegislativních opatření na úrovni EU i členských států k ochraně novinářů, aby se zamezilo jejich zastrašování a nedocházelo k trestním stíháním s cílem cenzurovat jejich práci. Potřebujeme takové zákony v České republice přijímat? Je snaha Europarlamentu pouhou deklarací? Proč řeší unie směrnici o autorském právu? Na kom vydělává Facebook a Google? Tyto, a další otázky řeší Jan Mrzena s hostem Českých médií, expertem na mediální právo, docentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy Alešem Rozehnalem. „Postavení novinářů se neliší od postavení občanů obecně. Mají sice některá práva navíc, například právo na ochranu zdroje, které je velmi důležité při jejich práci. Ale nestojí nad zákonem, nemohou jej porušovat, ani v rámci toho, že přináší zprávu občanům, a tudíž naplňují jedno ze základních práv občanů – právo na informace,“ uvedl Aleš Rozehnal a dodal, „odpovědnost za obsah nese médium, nikoliv novinář.“ Celý článek

Prodej Forum Karlín a vydavatelství Economia – spojité nádoby?

06. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Tento týden se hodně napsalo o prodeji multifunkčního komplexu Forum Karlín. Zdeněk Bakala postupně prodává tuzemské investice, avšak velký majetek mu v České republice stále zůstává. Prodej Fora potvrdil i Bakalův mediální zástupce Vladimír Bystrov. Kdy, komu a za kolik bude Forum Karlín prodáno, není úplně jasné. Ale bude to brzy. Podle informace Českého rozhlasu si po prodeji komplexu chce Bakala ponechat v různých firmách v České republice aktiva v objemu 6-7 miliard Kč. Celý článek

SIPO a rozhlasové poplatky

05. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Výběr rozhlasových a televizních poplatků vždy vyvolával kontroverze. Zákona je pro běžného občana komplikovaný, často si s jeho aplikací nevědí rady ani zaměstnanci veřejnoprávních médií. Drtivá většina občanů České republiky poplatky platí prostřednictvím SIPO, které spravuje Česká pošta. Je to tradiční, i když nejdražší způsob platby poplatku pro plátce, ale i nejdražší způsob výběru pro ČT a ČRo. Komplikovaný je i díky přiměřené nepružnosti, která vzniká zákonnými omezeními pro vstup do databází obyvatel na straně pošty. Celý článek

Nova zůstává lídrem v České republice

04. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
I přes setrvalý trend poklesu zájmu o dlouhodobé formáty si udržela TV Nova pozici lídra českého televizního trhu v první polovině roku 2018. Patří jí první příčky sledovanosti  mezi skupinami kanálů ve všech základních cílových skupinách 15+, 15-54 a 4+. Letos v prvním pololetí Nova dosáhla souhrnně programem svých kanálů v prime time 37% share v cílové skupině 15-54 let a 35,5% share v celodenním měřítku ve stejné cílové skupině. Právě tato cílová skupina je pro obchodní příjmy skupiny Nova stěžejní. Celý článek

RRTV: Omyl Infokanálu Boršice za 10 tisíc

03. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rada souhlasila se změnou licenčních podmínek TV Nova. Jedná se o kanál Nova Action (původně Fanda), který měl v původní licenci závazek vysílat nejméně 20% celkového vysílacího času evropská díla, přičemž nejméně polovinu z toho měla být evropská díla vyrobená nezávislými produkcemi, z nich minimálně 10% měla tvořit současná tvorba. Došlo ke snížení těchto kvót, jejichž plnění je nad ekonomické možnosti TV Nova. Sledovanost Nova Action se v divácké skupině 15+ pohybuje dlouhodobě okolo 0,5% share. Uvádět evropskou tvorbu v parametrech původní licence je nad ekonomické možnosti skupiny Nova. Celý článek

Rada ČTK: Co všechno má agentura zveřejňovat?

02. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Diskuse Rady ČTK na červnovém zasedání byla při projednávání Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK za rok 2017 byla ve srovnání s předchozími roky pestřejší. Jaroslava Wenigerová vyzdvihla význam Akademie ČTK. Petr Žantovský se k ní připojil a informoval radní, že navrhl generálnímu řediteli ČTK Jiřímu Majstrovi, aby usiloval o přípravu akreditovaného bakalářského oboru na bázi právě agenturní akademie. Žantovský se přihlásil k této aktivitě, neboť by zde mohl využít své zkušenosti vysokoškolského pedagoga. Žantovský dále informoval o možnostech urychlení digitalizace fotoarchívu četky. Výroční zpráva, ani žádné údaje o hospodaření ČTK v minulém roce nejsou zatím zveřejněny na webu. Celý článek

Piráti pořádají happening proti cenzuře internetu

01. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Česká média sledují vyhrocený spor v Europarlamentu. Příští týden má plénum schvalovat směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Směrnice je v podstatě zlomová a posouvá archaické autorské právo přímo do vod nekonečného on-line světa. Má ambice vyřešit ochranu investic výrobců původního obsahu, který je následně obchodován zejména prostřednictvím duopolu (facebook a google). To řeší hlavně článek 11, který se týká práv vydavatelů k jimi vytvářenému obsahu. Současně zavádí povinnosti provozovatelů při sledování obsahu, který na svých aplikacích šíří. Článek 13 tak má zvýšit odpovědnost platforem za publikovaný obsah. Boj o přijetí či nepřijetí směrnice a její podobu je vyhrocený také v České republice. Směrnici přirozeně podporuje Unie vydavatelů. Jejími členy jsou například Czech News Center, Empresa Media, Economia, VLTAVA LABE MEDIA a MAFRA. Proti přijetí směrnice jsou u nás nejhlasitěji Piráti, kteří ji chápou jako nástroj k zavedení cenzury internetu. Celý článek

Alice Němcová Tejkalová: Útok na novináře je jedním z postupů politické komunikace

30. června 2018 05:00 / Jan Mrzena
Doba nese zcela nové požadavky na profesi novináře. Laťka nároků stoupá, společenské vnímání novinářů klesá. Jak s tímto fenoménem bojuje Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy? Jak mají vypadat odborné analýzy, které zpracovává CEMES? A jakou odezvu mohou mít diskuse Europoslanců o potřebě zlepšit ochranu novinářů (hlavně těch „nepohodlných“) v České republice? Úspěšná sportovní novinářka (spolupracovala s Českou televizí – především na přenosech handicapovaných sportovců) Alice Němcová Tejkalová je od února děkankou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Je to práce náročná, ale zároveň hezká,“ říká o možnosti vést prestižní fakultu Alice Němcová Tejkalová, „vážím si té možnosti.“ Celý článek

Petice „Hlasujte proti komerčnímu zneužívání digitálního obsahu“

29. června 2018 19:31 / Jan Mrzena
Devět signatářů se obrací s peticí týkající se návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu na poslance Evropského parlamentu za Českou republiku, aby hlasovali na nadcházejícím plenárním zasedání parlamentu příští týden pro kompromisní návrh textu směrnice, který bude projednáván. Celý článek

Odbory protestují proti propouštění v Českém rozhlase

29. června 2018 13:00 / Jan Mrzena
Před týdnem zveřejnila Rada odborové základní organizace pracovníků Českého rozhlasu otevřený dopis, v němž důrazně odmítla hromadné propouštění. „Nepříznivou finanční situaci Českého rozhlasu nezavinili zaměstnanci, a proto nemohou na překotné řešení situace doplatit ztrátou místa. Za vývoj finanční bilance nesou zodpovědnost představitelé managementů – minulých i současného,“ stálo mimo jiné v otevřeném dopise. Odbory současné zahájily podpisovou akci. V současné době podpis pod prohlášení připojilo již 256 zaměstnanců. Včera poslal předseda ROZO Jiří Hubička generálnímu řediteli René Zavoralovi další dopis: Celý článek