logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Vražda Jána Kuciaka: Evropský parlament žádá opatření na ochranu novinářů v celé EU

05. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové není stále vyšetřena. Tragická událost rozhýbala mnoho zatuhlých kloubů a stala se tématem po celé Evropě. Zasáhla mezinárodní novinářskou veřejnost, věnují se jí politické veličiny. V tomto týdnu se k ní vrátila třeba Angela Merkelová, ale také organizátoři letošního Světového dne svobody tisku, „Je potřeba upozornit, že se na sousedním Slovensku zatím za dva měsíce nepodařilo vyšetřit vraždu novináře Jána Kuciaka a v průběhu vyšetřování se bohužel nepodařilo ani dosáhnout nějakého výrazného pozitivního vývoje, který by vedl k objasnění tohoto zločinu,“ uvedla v tiskové zprávě Unie vydavatelů. Před dvěma týdny se tématu věnoval také Evropský parlament, „Slovensko musí zajistit důkladné a nezávislé vyšetření vražd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové a EU musí důsledněji chránit novináře a oznamovatele,“ stojí v jeho nelegislativním usnesení, pro které hlasovalo 573 poslanců (27 bylo proti, 47 se zdrželo). Celý článek

Jedničkou mezi českými rádii je Impuls

04. května 2018 13:00 / Jan Mrzena
Podle aktuálně zveřejněných výsledků Radioprojektu za 4. čtvrtletí minulého roku a 1. čtvrtletí roku letošního nemá mezi českými rádii i nadále konkurenci Rádio Impuls. Celý článek

Radiožurnál postoupil na 2. místo, předběhl Evropu 2 i Frekvenci 1

04. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Radiožurnál zaznamenal historicky největší úspěch za dobu trvání výzkumu Radioprojekt. Podle aktuálních výsledků poslechovosti rádií v České republice za období od 1. 10. 2017 – 31. 3. 2017 se posunul na druhé místo v pořadí stanic podle denní a týdenní poslechovosti a podílu na trhu. Posílila i pozice celého Českého rozhlasu. Celý článek

RÁDIO IMPULS: ČESKÁ TELEVIZE NÁPRAVU NEODBORNÝCH INFORMACÍ V POŘADU NEWSROOM ČT24 NEZVLÁDLA

03. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Interpretace výsledků poslechovosti rádií je věc ošidná. I pro Českou televizi, která má vytvořené silné, stabilní odborné i provozní zázemí ve zpravodajství. Newsroom ČT24 se snažil napravit svou chybu, ale úplně se to nezdařilo. Měření televizní sledovanosti a rozhlasové poslechovosti je založeno na zcela odlišných základech. Nový Newsroom ČT24 proto vyvolal další ostrou odpověď Rádia Implus. Celý článek

Rada bude volit novou Dozorčí komisi

02. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Klíčovým orgánem rady pro kontrolu hospodaření České televize je Dozorčí komise. Její jednání jsou neveřejná, členové mají povinnost zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení výkonu funkce. Mlčenlivosti je může zprostit předseda rady. Mohou s vědomím generálního ředitele nahlížet do všech materiálů České televize, mohou požadovat také ústní i písemné vysvětlení od zaměstnanců televize. Hlavním úkolem je sledovat, zda jsou finanční zdroje a majetek České televize účelně a hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu České televize v souladu s právními předpisy. Dozorčí komise je povinna upozorňovat radu na zjištěné nedostatky a předkládat jí návrhy na jejich odstranění. Radu informují na jejích zasedáních, ale také prostřednictvím čtvrtletních zpráv. Radě předává také svůj rozbor ročního hospodaření České televize, jako podklad pro vypracování výroční zprávy o hospodaření. Celý článek

Česká televize díky novele zákona o DPH v roce 2017 ušetřila 231 milionů

01. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
České televize v minulém roce hospodařila s vyrovnanými náklady i výnosy ve výši 6 455 809 tis. Kč. Ve porovnání s rozpočtem, který schválila Rada České televize, byly náklady i výnosy o 419 191 tis. Kč nižší. Na úspoře nákladů se nejvíce podílel nižší odvod DHP o 231 milionů Kč. Odvod se snížil díky novele zákona o DPH, která platí od července. Úspora nastala také díky odpisům ocenitelných práv a aktivaci investic do pořadů ve výši 63 milionů Kč. Nižší byly i odpisy dlouhodobého majetku (o 39 milionů Kč) a provozní a režijní náklady (o 81,5 milionů Kč). Nižší výnosy byly ovlivněny především menším čerpání peněz z fondu televizních poplatků o 388,5 milionů Kč. Informace jsou uvedeny ve Zprávě o plnění rozpočtu a hospodaření za rok 2017, kterou projednala Rada České televize před dvěma týdny. Zpráva byla vypracována na základě výsledků hospodaření ČT před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky budou ve Výroční zprávě o hospodaření, která bude obsahovat i detailní rozbor. Celý článek

Místopředsedy Rady České televize byli zvoleni René Kühn a Tomáš Samek.

30. dubna 2018 05:00 / Jan Mrzena
Na posledním jednání informoval Radu České televize generální ředitel Petr Dvořák mimo jiné o čilých zahraničních aktivitách, „Zúčastnil jsem se konference Media Summit 2018, na které jsme pod záštitou EBU řešili propojení s publikem se zaměřením na mladší diváky, digitální transformace ve veřejnoprávních médiích a nové způsoby distribuce obsahu. Mezi hlavními řečníky byl generální ředitel EBU Noel Curran,“ řekl Petr Dvořák. „Za Českou televizi se zúčastnil dále ředitel programu Milan Fridrich, který je současně viceprezidentem Televizní komise EBU, a ředitelka marketingu a nových médií Denisa Kollárová, která se stala členkou nově vytvořené Digitální komise.“ Česká televize získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy akreditaci k provádění programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. „První tři akreditované semináře plánujeme na podzim a budou zaměřeny na oblast - principy a fungování médií veřejné služby, zpravodajství a možnosti využití původní tvorby ve výuce. Lektory seminářů se stanou zaměstnanci České televize, kteří mají pedagogickou zkušenost,“ vysvětlil Petr Dvořák. Celý článek

Hana Dohnálková obhájila post předsedkyně Rady Českého rozhlasu

29. dubna 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rada Českého rozhlasu tento týden volila své předsednictvo. Naposledy taková volba proběhla v dubnu 2016, tedy krátce po jmenování René Zavorala generálním ředitelem Českého rozhlasu. Rada má mít devět členů, ale vzhledem k tomu, že bývalá sněmovna vloni nechala dvě místa volná, má jich pouze sedm. Aby rada přijala rozhodnutí, musí pro něj hlasovat alespoň pět členů. V době samotné volby už na jednání nebyl Petr Šafařík. Volby se tedy zúčastnilo šest radních. Ti se rozdělili do dvou skupin. Vítězslav Jandák, Ivan Vodochodský a Tomáš Kňourek tvořili volební komisi. Další tři radní pak kandidovali na tři pozice v předsednictvu. Celý článek

Václav Moravec: Politici mají strach, když mají prokazovat kompetentnost

28. dubna 2018 05:00 / Jan Mrzena
Václav Moravec tentokrát otázky neklade, ale odpovídá na ně. Druhá část rozhovor pro Česká média o periodicky se opakujících útocích na Českou televizi a Český rozhlas, obavách politiků z konfrontace s odborníky, ale i o nejsledovanějším pořadu na ČT24. „Navrhoval jsem název Poslední slovo, ale z televize přišly neutrální Otázky plus jméno moderátora,“ připomněl Václav Moravec historku o tom, jak vznikl název nejdéle vysílaného diskusního pořadu v českých televizích. „tehdy jsem říkal – cokoliv bude kritizováno, bude spojováno s mým jménem. Ale asi jsem se málo bránil.“ Celý článek

RRTV: Mediální gramotnost neřeší desítky televizí a rádií

27. dubna 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rada schválila Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2017. Zprávu předloží Poslanecké sněmovně. Řešila také nedisciplinovanost provozovatelů vysílání v oblasti mediální gramotnosti. Na písemnou výzvu jí neposkytlo informace o opatření na podporu mediální gramotnosti 8 rádií, 22 televizí a 19 poskytovatelů AVMS. Všem vydala rada upozornění na porušení zákona. Celý článek