logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Druhá vláda Andreje Babiše: Budeme důsledně podporovat nezávislost veřejnoprávních médií

12. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Andrej Babiš má konečně vládu s důvěrou. Sněmovní středa byla dlouhá, ale podle očekávání nakonec poslanci důvěru koalici ANO a ČSSD podporované KSČM odhlasovali. Nepříjemný rekord v délce bez vlády s důvěrou má definitivní časový rozměr. Uplynulo 264 dnů od voleb. Jak bude tento tým Andreje Babiše makat, uvidíme brzy. Své programové prohlášení vláda schválila 27. června. Oblast médií však příliš neřeší. Celý článek

Napětí v Radě ČTK

11. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Na červnovém zasedání se radní dohodli, že příští zasedání Rady České tiskové kanceláře se uskuteční 18. července. Avšak tři noví členové – Petr Žantovský, Pavel Foltán a Jana Gáborová – požádali o svolání mimořádné schůze, na které by se měly řešit poměry v radě. Mimořádné jednání předseda rady Miroslav Augustin svolal na 12. červenec od 13 hodin, a to s jediným bodem programu: Situace v Radě ČTK a vedení ČTK. Současně rada změnila také termín řádného 125. zasedání, které se bude konat rovněž 12. července, a to od 15:00 hod. Tam by se radní měli zabývat vedle stížností také hospodařením agentury v prvním čtvrtletí letošního roku. Na pořadu bude i tradiční informace generálního ředitele o aktuálním stavu ČTK. Celý článek

Piráti: NKÚ by měl mít pravomoc kontrolovat ČT, ČRo i ČTK

10. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Piráti předložili minulý týden Poslanecké sněmovně vlastní novelu zákona, kterou znovu otevírají rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten by, podle novely, měl kontrolovat hospodaření statutárních měst, krajů, ale i veřejnoprávních médií. Tedy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře. Piráti pokládají svůj návrh za součást protikorupčních opatření, o která usilují. V současnosti může NKÚ dohlížet pouze na hospodaření státu. Od kontroly hospodaření veřejnoprávních médií úřadem si Piráti slibují poukazování na plýtvání s veřejnými penězi, ale i korekce neúmyslných chyb v účetnictví. Celý článek

Druhé kolo volby člena rady ČRo tento týden?

09. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Začíná další „pracovní“ týden Poslanecké sněmovny. Zahájena bude 17. schůze, poslanci budou řešit programové prohlášení druhé vlády Andreje Babiše a především budou hlasovat o její podpoře. Pokračovat by měla i přerušená červnová 16. schůze, jejíž program ani zdaleka nebyl vyčerpán. Jak konkrétně (a které) plánované body poslanci poskládají se dozvíme zítra. Z poslední červnové středy do programu spadne i druhé kolo volby nové členky Rady Českého rozhlasu. Celý článek

Rozhlasové poplatky a elektrická přípojka

08. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Zákon o rozhlasových poplatcích je komplikovaný a často si s jeho aplikací nevědí rady ani zaměstnanci Českého rozhlasu. Kdy musí živnostník platit? Vždy když je odběratelem elektřiny! Ať má rádio nebo nemá, přihlásit se musí- když to neudělá, nastupuje mašinérie, která z měsíčního rozhlasového poplatku dělá během krátké doby mnoho tisícovek. Zákon o rozhlasových poplatcích je od roku 2005 stále stejný. Vychází z logiky - pokud někdo má elektrickou přípojku, má i rádio. Takže musí za přijímač platit poplatek anebo musí prokázat, že rádio nevlastní. To je v současné době prakticky nemožné, protože přijímač je v každém autě, mobilu, tabletu či počítači. Modelový případ řešila Rada Českého rozhlasu. Ta sice nemá při výběru poplatků žádnou kompetenci, ale díky tomu, že dohlíží nad dodržováním zákonů ve veřejnoprávním rozhlasu, nakonec nekonečný příběh posluchačky posunula k závěru. Sice s přirážkou, ale s nadějí, že už další pokuty platit nebude. Tento i jiné konkrétní případy dávají za pravdu všem, kdo volají po novelizaci zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Celý článek

Aleš Rozehnal: Evropský parlament vydává řadu deklarací, ale jejich legislativní ukotvení je složité

07. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Evropský parlament vyzval celou Unii ke zvýšení ochrany novinářů a oznamovatelů.  Poslanci požadují rychlé přijetí legislativních a nelegislativních opatření na úrovni EU i členských států k ochraně novinářů, aby se zamezilo jejich zastrašování a nedocházelo k trestním stíháním s cílem cenzurovat jejich práci. Potřebujeme takové zákony v České republice přijímat? Je snaha Europarlamentu pouhou deklarací? Proč řeší unie směrnici o autorském právu? Na kom vydělává Facebook a Google? Tyto, a další otázky řeší Jan Mrzena s hostem Českých médií, expertem na mediální právo, docentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy Alešem Rozehnalem. „Postavení novinářů se neliší od postavení občanů obecně. Mají sice některá práva navíc, například právo na ochranu zdroje, které je velmi důležité při jejich práci. Ale nestojí nad zákonem, nemohou jej porušovat, ani v rámci toho, že přináší zprávu občanům, a tudíž naplňují jedno ze základních práv občanů – právo na informace,“ uvedl Aleš Rozehnal a dodal, „odpovědnost za obsah nese médium, nikoliv novinář.“ Celý článek

Prodej Forum Karlín a vydavatelství Economia – spojité nádoby?

06. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Tento týden se hodně napsalo o prodeji multifunkčního komplexu Forum Karlín. Zdeněk Bakala postupně prodává tuzemské investice, avšak velký majetek mu v České republice stále zůstává. Prodej Fora potvrdil i Bakalův mediální zástupce Vladimír Bystrov. Kdy, komu a za kolik bude Forum Karlín prodáno, není úplně jasné. Ale bude to brzy. Podle informace Českého rozhlasu si po prodeji komplexu chce Bakala ponechat v různých firmách v České republice aktiva v objemu 6-7 miliard Kč. Celý článek

SIPO a rozhlasové poplatky

05. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Výběr rozhlasových a televizních poplatků vždy vyvolával kontroverze. Zákona je pro běžného občana komplikovaný, často si s jeho aplikací nevědí rady ani zaměstnanci veřejnoprávních médií. Drtivá většina občanů České republiky poplatky platí prostřednictvím SIPO, které spravuje Česká pošta. Je to tradiční, i když nejdražší způsob platby poplatku pro plátce, ale i nejdražší způsob výběru pro ČT a ČRo. Komplikovaný je i díky přiměřené nepružnosti, která vzniká zákonnými omezeními pro vstup do databází obyvatel na straně pošty. Celý článek

Nova zůstává lídrem v České republice

04. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
I přes setrvalý trend poklesu zájmu o dlouhodobé formáty si udržela TV Nova pozici lídra českého televizního trhu v první polovině roku 2018. Patří jí první příčky sledovanosti  mezi skupinami kanálů ve všech základních cílových skupinách 15+, 15-54 a 4+. Letos v prvním pololetí Nova dosáhla souhrnně programem svých kanálů v prime time 37% share v cílové skupině 15-54 let a 35,5% share v celodenním měřítku ve stejné cílové skupině. Právě tato cílová skupina je pro obchodní příjmy skupiny Nova stěžejní. Celý článek

RRTV: Omyl Infokanálu Boršice za 10 tisíc

03. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rada souhlasila se změnou licenčních podmínek TV Nova. Jedná se o kanál Nova Action (původně Fanda), který měl v původní licenci závazek vysílat nejméně 20% celkového vysílacího času evropská díla, přičemž nejméně polovinu z toho měla být evropská díla vyrobená nezávislými produkcemi, z nich minimálně 10% měla tvořit současná tvorba. Došlo ke snížení těchto kvót, jejichž plnění je nad ekonomické možnosti TV Nova. Sledovanost Nova Action se v divácké skupině 15+ pohybuje dlouhodobě okolo 0,5% share. Uvádět evropskou tvorbu v parametrech původní licence je nad ekonomické možnosti skupiny Nova. Celý článek