logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Odměny členů Rady České televize

03. února 2018 06:00 / Jan Mrzena
Na zasedání Rady České televize tento týden byla zveřejněna průměrná měsíční mzda zaměstnanců za rok 2017. Oproti předchozímu roku se zvýšila z 38 669 na 39 620 Kč. Povinnost zveřejnit tento údaj ukládá České televizi zákon. Podle něho pak přináleží předsedovi rady měsíční odměna ve výši 1,27, místopředsedům 1,03 a členům 0,8 násobku průměrné mzdy. Takže pro letošní rok předseda rady bude každý měsíc za svou funkci pobírat 50 400, místopředsedové 40 900 a členové Rady České televize 31 700 korun. Celý článek

Vítězslav Jandák: Já se ptám, kdo je pan Kroupa?

02. února 2018 06:00 / Jan Mrzena
Jak informoval radu na jejím prvním letošním zasedání generální ředitel René Zavoral, Český rozhlas od prosince využívá pro oblast mediálního práva služeb Martina Elgra. Uzavřel také agenturní smlouvy s ČTK a Dilií. K dohodě zatím nedošlo s Ochranným svazem autorským, „Pokud se nedohodneme, bude to muset řešit soud. Nebudeme schopni a ochotni platit cifru, kterou po nás OSA požaduje,“ dodal René Zavoral. Generální ředitel pověřil vedením ČRo Plus dosavadní vedoucí programu stanice Patricii Polanskou. „Nového šéfredaktora chci představit na příštím zasedání rady v Plzni 28. února. Dosavadní šéfredaktor Ondřej Nováček postoupil na post ředitele programu ČRo,“ vysvětlil. Celý článek

Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec požádal radu o dodání starších výročních zpráv

01. února 2018 06:00 / Jan Mrzena
Rada obdržela dopis od předsedy volebního výboru Poslanecké sněmovny Stanislava Berkovce, kterým ji požádal, aby výboru dodala Výroční zprávy o činnosti České televize a Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2016. Obě zprávy rada staré sněmovně odevzdala v termínech stanovených zákonem. Vzhledem k ustálené praxi, že se po volbách nová sněmovna již nevrací k materiálům a legislativním návrhům starých sněmoven, se jedná o nóvum. Předseda rady Jan Bednář spolu se zprávami pošle volebnímu výboru i průvodní dopis. Zdeněk Šarapatka vyjádřil obavy z tlaku, který se tím na radu může vyvinout a může vést až k jejímu odvolání, „Nevěřím některým členům volebního výboru a jejich čestným úmyslům.“ Jan Bednář však zdůraznil, „Nejvhodnější je vstřícný přístup,“ předpokládá že pravděpodobně dojde k projednání zpráv. Jaroslav Dědič pak doplnil, „Zvážili jsme všechny varianty. V odpovědi zdůrazňujeme, že jsme všechny zákonné povinnosti splnili, a dokonce starý volební výbor zprávu o činnosti projednal a schválil.“ Celý článek

Vrátí se Rada Českého rozhlasu k nedořešeným kauzám?

31. ledna 2018 06:00 / Jan Mrzena
Letos poprvé zasedne Rada Českého rozhlasu. Z minulého roku jí zůstaly na stole některé resty. Jde o nedořešené kauzy, které na minulých jednáních budily rozruch. Pravda – šlo spíše o emoce a problémy ve vlastní komunikaci rady a komunikaci s generálním ředitelem René Zavoralem než o neřešitelná dramata. Celý článek

RRTV: Upozornění na porušení zákona není sankcí

30. ledna 2018 06:00 / Jan Mrzena
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vydala 7.listopadu 2017 České televizi upozornění na porušení zákona. Konkrétně šlo o druhou část Otázek Václava Moravce (22. 10. od 13 hod na ČT24), kdy tématem diskuse byla problematika přijetí Eura. Do diskuse byli pozváni jako hosté Tomáš Sedláček a Jan Švejnar, tedy dva hosté, kteří na danou problematiku sdílejí totožný názor. Naopak nebyl pozván žádný respondent, který by zastupoval významnou, v odborné i laické veřejnosti i v politické sféře existující názorovou protistranu, čímž došlo (podle rady) k jednostranné prezentaci závažného tématu. Česká televize zaslala radě dopis moderátora Václava Moravce. Jeho plné znění uveřejnila Česká média v sekci „názory“. Celý článek

Rada má zpoždění v přípravě Výroční zprávy o činnosti České televize

29. ledna 2018 06:00 / Jan Mrzena
Ve středu proběhne druhé letošní zasedání Rady České televize. Generální ředitel Petr Dvořák na něm patrně zveřejní průměrnou mzdu za minulý rok. Zákon televizi ukládá, aby mzdu zveřejnila právě do 31. ledna. Z této částky se odvíjí odměna členům rady za výkon jejich funkce pro rok 2018. Na jednání se také chystají někteří radní zhodnotit práci veřejnoprávní televize v prezidentské kampani. Podle zákona má rada do konce března předložit Poslanecké sněmovně Výročná zprávu o činnosti České televize v minulém roce. Letos provází přípravu zprávy zpoždění, radní chtějí teprve schválit osnovu zprávy. Čím je zpoždění způsobeno není zcela jasné. Celý článek

Michaela Jílková: POLITICI JSOU DNES MENŠÍ OSOBNOSTI A JSOU VLASTNĚ NUDNÍ!

28. ledna 2018 06:00 / Jan Mrzena
Přinesla osobitý styl moderování, který nikdo jiný nezvládá. Její Kotel a Máte slovo dávají autentický prostor pro veřejnou diskusi. Budí zájem i emoce. „Mám cit pro dramatickou stavbu,“ říká v rozhovoru pro Česká média Michaela Jílková, „Každá zpráva má mít nějaký vývoj, aby zaujala.“ V obou pořadech jí pomáhá herectví. „Moderovala jsem i v různých osobních krizových situacích, ale diváci nikdy nic nepoznali.“ Kotel i Máte slovo jsou založeny na improvizaci, „mám připravenou jedinou otázku. Tu první. Vůbec nelze předjímat, jak se to celé vyvine.“ Celý článek

Poslanci chystají volbu Rady ČTK

27. ledna 2018 06:00 / Jan Mrzena
V Poslanecké sněmovně se naplno rozeběhla volba nových členů Rady České tiskové kanceláře. Nominace kandidátů mohou podle zákona podávat přímo poslanecké kluby. Proto se politické dohody o volbě uzavíraly ve sněmovně už právě ve fázi nominací. Při volbě se pak často prosazovali bývalí poslanci nebo jiní dosluhující politici. V radě proto zasedli třeba bývalí poslanci ČSSD Marcela Mertinová a Vladimír Cisár nebo jejich kolegyně z ODS Jaroslava Wenigerová. Netřeba dodávat, že nikdo z nich neměl žádnou odbornou mediální zkušenost. Celý článek

Prezidentský duel České televize: nejsledovanější debata posledních dvaceti let

26. ledna 2018 15:28 / Jan Mrzena
Prezidentský duel České televize se stal nejsledovanější televizní politickou debatou v historii měření sledovanosti. Na obrazovkách jej v průměru sledovalo 2,7 milionu diváků starších 15 let. Dalších více než 80 tisíc ho včera vidělo na internetu. Diskusi vysílaly od 20 hodin živě programy ČT1 a ČT24. Podíl na sledovanosti přesáhl 56 %. Živě na internetu se dívalo 67 tisíc lidí, dalších 15 tisíc si do včerejší půlnoci pořad pustilo na internetu odloženě. Nejsledovanějším momentem debaty byl okamžik krátce před devátou hodinou, kdy se dívaly bezmála 3 miliony diváků. Celkový zásah debaty činil 3,5 milionu diváků. Celý článek

Rada udělovala pokuty za reklamy na léky

26. ledna 2018 06:00 / Jan Mrzena
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila pokutu 600 tisíc Kč společnosti SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC za reklamu s motivem Enzycol DNA, kterou odvysílala TV Barrandov. Reklama informovala o možných účincích léku, což je v rozporu se zákonem i nařízením EP - informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat. Za podobný prohřešek dostala pokutu 50 tisíc Kč také společnost SVUS Pharma, který odvysílal reklamu s motivem Preventan na TV Prima. Rada také rozhodla, že společnost GREPA Networks neoprávněně provozuje převzaté vysílání a uložila jí pokutu 100 tisíc Kč. Napomenutí za reklamu odvysílanou na TV Barrandov s motivem Happy pills udělila rada společnosti Vertisol. V obchodním sdělení chybí zřetelné označení, že jde o doplněk stravy. Pokud společnost poruší zákon opakovaně, hrozí mu poluta až do výše 2 milionů Kč. Celý článek