logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Česká televize zveřejnila plán předvolebního vysílání

11. září 2018 05:00 / Jan Mrzena
Česká televize zveřejnila plán předvolebního vysílání. Ten vychází z obecnějších Pravidel předvolebního a volebního vysílání. Pro veřejnoprávní televizi je klíčové, aby sehrála férovou informační roli, která nepoškodí žádnou z kandidujících stran, koalic a hnutí, a současně zprostředkuje veškeré dění v tomto období. Musí naplnit nejen zákon o České televizi a zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, ale i vlastní Kodex. Chce proto poskytnout divákům široký informační servis, obsáhlé regionální zpravodajství a diskuse z Prahy, Ostravy a Brna, ale i debaty z obcí, jež získaly v uplynulých třech letech titul Vesnice roku. V předvečer voleb bude televize vysílat Volební finále s devíti zástupci politických stran a hnutí.  Celý článek

RRTV: TV Barrandov opět porušila zákon (v únoru a v březnu)

10. září 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání upozornila minulý týden Český rozhlas na porušení zákona kvůli vysílání pořadu „Vitajte v dúhovej krajine: Príbehy z Juhoafrickej republiky“. Podrobnosti zde: http://www.ceskamedia.cz/clanek/105414/rrtv-cesky-rozhlas-porusil-zakon-vysilanim-poradu-na-vltave Rada vydala také dvě upozornění na porušení zákona TV Barrandov kvůli odvysílání pořadů Kauzy Jaromíra Soukupa.  Jedná se o Kauzy vysílané 21. února s tématem privatizace společnosti OKD a Kauzy vysílané 7. března na téma hospodaření České televize. V obou případech rada své rozhodnutí vysvětlila – v pořadu byly prezentované pouze názory jednoho účinkujícího a nebyl poskytnut žádný prostor k vyjádření oponentních názorů a protiargumentů. Televize tak neposkytla objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Celý článek

Antonín Staněk: Regionální televizní vysílání v sítích DVB-T2 je otázkou dohody s jejich provozovateli

09. září 2018 05:00 / Jan Mrzena
Ve shrnutí Zdeňka Duspivy „Televizní regiony bez digitální budoucnosti?“ jsou popsány problémy, které nese proces přechodu na DVB-T2 pro regionální televize. Zatímco mnoho politiků pokládá regionální vysílání za potřebné a důležité (koneckonců z konkrétního regionu jsou všichni poslanci, senátoři i členové vlády), od léta 2019 už pro něj už nemusí být v terestrickém éteru prostor. Podrobnosti zde: http://www.ceskamedia.cz/clanek/104746/televizni-regiony-bez-digitalni-budoucnosti Ministerstvo kultury je garantem mediální legislativy. Česká média proto položila několik otázek ministru kultury Antonínu Staňkovi (ČSSD) k jeho záměrům v této oblasti. Ministerstvo nemá v plánu pracovat na diginovele. Chystá se pouze transponovat do české legislativy revidovanou směrnici Evropské unie pro audiovizuální služby, která bude řešit otázky regulace klasických a digitálních médií. Diskuse o ní Evropská komise vede bez hmatatelného výsledku několik let.   Celý článek

Marek Stoniš: Velký problém znamenal vstup Andreje Babiše do médií

08. září 2018 05:00 / Jan Mrzena
Na stránkách Reflexu se o jeho šéfredaktorovi Marku Stonišovi píše: „V Reflexu působí od roku 2008. Před revolucí: student polonistiky, dělník Vítkovických železáren a opozičník. Po revoluci prošel několika regionálními (Moravskoslezský den, Region) a celostátními (mj. Český deník, Lidové noviny, MfD, TV Nova, Strategie) médii. Ostravák, kterému není nic svaté. Kromě Baníku, samozřejmě. Od jara 2016 je šéfredaktorem Reflexu.“ Marek Stoniš používá sociální sítě spíš neprofesně. „Věnuji jim tak půl hodiny až hodinu denně. Nemyslím si, že by mohly ohýbat realitu,“ přiblížil svůj pohled, „musíte mít nějaký odstup a nepodlehnout tomu, co se na Vás valí. Aby se člověk nezapouzdřil pouze ve svých názorech, je ovšem dobré se na ně občas podívat.“ Celý článek

RRTV: Český rozhlas porušil zákon vysíláním pořadu na Vltavě

07. září 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém jednání tento týden seznámila se stížností na pořad „Vitajte v dúhovej krajine: Príbehy z Juhoafrickej republiky“ odvysílaný na programu ČRo Vltava 5. srpna mezi 13 a 14 hodinou. Pořad obsahoval citace z knihy Kabelo 'Sello' Duikera, popisující sexuální akt mezi dvanáctiletým prostitutem a jeho zákazníkem. Rada se domnívá, že tento pořad mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, a proto upozornila Český rozhlas na porušení zákona, který ukládá povinnost podobné pořady mezi šestou hodinou ranní a desátou večerní nevysílat. Celý článek

Rada schválila záměr vedení Českého rozhlasu navýšit rozhlasový poplatek

06. září 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rozhlasová rada schválila na svém posledním zasedání Dlouhodobý plán programového, technického a ekonomického rozvoje Českého rozhlasu v letech 2019 – 2022 předložený generálním ředitelem René Zavoralem. Takový dokument do té doby rozhlasu chyběl. Na webu rady je zveřejněna pouze prezentace dokumentu, i tak z ní lze vyčíst mnohé údaje a záměry. Je zřejmá snaha uchopit veřejnoprávní rozhlas jako celek - se všemi souvislostmi jeho problematiky. Důraz je kladen na profilaci vysílání jednotlivých stanic. Asi nejzásadnější jsou ekonomické prognózy. Vedení Českého rozhlasu předpokládá brzkou stagnaci (a pokles) příjmů z rozhlasových poplatků. Proto požaduje navýšit poplatek o 5 Kč. To by mělo přinést do rozhlasu asi 225 mil. Kč ročně. Peníze chce investovat do výroby a vysílání rozhlasových pořadů, na nové rozhlasové projekty i rozvoj zaměstnanců včetně úpravy jejich mezd, které aktuálně nereflektují situaci v České republice. Celý článek

NOVA: Od října nový kriminální seriál Profesor T

05. září 2018 05:00 / Jan Mrzena
  Skupina Nova představila před měsícem pilíře svého programu pro podzim 2018. Sází na osvědčené formáty, které jí přináší ovoce delší dobu. Podrobnosti zde: http://www.ceskamedia.cz/clanek/99420/nova-na-podzim-neprekvapi-pokracovani-osvedcenych-serialu-a-reality-show „Skupina Nova v minulém týdnu souhrnně programem svých stanic v prime time zaujala 37,93 % diváků 15-54 u televizních obrazovek,“ uvedla tisková mluvčí Jana Ondrejchová. První ohlasy na pátou řadu reality show Tvoje tvář má známý hlas potvrdily zájem především mladšího ženského publika, přičemž sledovanost prvního dílu v komerčně zajímavé cílové skupině 15- 54 dosáhla 39,77% share. Stálicí jsou Televizní noviny (34,88 % share v CS 15-54) a Ulice (36,59 % share v CS 15-54), pomalu, ovšem setrvale uvadá zájem o Ordinaci v růžové zahradě 2 (22,89 % share v CS 15-54). Premiérový díl seriálu Dáma a Král dosáhl v CS 15-54 podílu na sledovanosti 21,96 %. Premiérové díly druhé řady dokureality Malé lásky zaujaly 27,40 % diváků, reality show Výměna manželek 24,06 % a kriminální série Specialisté 24,61 % diváků u televizních obrazovek v CS 15-54 (zdroj dat: ATO - Nielsen Admosphere, TV Nova). Celý článek

Česká televize v prvním pololetí čerpala 44 % z ročního rozpočtu nákladů

04. září 2018 05:00 / Jan Mrzena
V prvním pololetí letošního roku hospodařila České televize s náklady i výnosy ve výši 3 093 292 tis. Kč. Radou ČT schválený rozpočet počítá s ročními náklady i výnosy 6 960 000 tis. Kč. Za první půlrok tak došlo k čerpání nákladů a plnění výnosů ve výši 44 % z ročního objemu. Personální náklady, provozní a režijní náklady, je čerpání za 6 měsíců pod 50 % celoročního schváleného rozpočtu. Podobně je tomu i odpisů dlouhodobého majetku. U výrobního úkolu je skutečnost 51 %, což bylo způsobeno větším plánovaným objemem dokončených a pořizovaných pořadů v 1. pololetí roku. Jednalo se především o sportovní pořady (Zimní olympiáda, MS v hokeji, MS ve fotbale). Televize uspořila i na platbách DPH bez nároku na odpočet. Celý článek

Volební výbor projedná výroční zprávy ČTK a RRTV za rok 2017

03. září 2018 05:00 / Jan Mrzena
Se začátkem školního roku se po parlamentních prázdninách vrací život i do Poslanecké sněmovny. Zítra proběhnou schůze volebního výboru a petičního podvýboru pro svobodu slova a média. Volební výbor má na programu Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2017, kterou uvede předseda Rady ČTK Miroslav Augustin, zpravodajem je jihomoravský poslanec SPD Lubomír Španěl. Činnost i hospodaření ČTK v roce 2017 nijak nevybočovala z běžných kolejí posledních let. Podrobnosti o hospodaření zde: http://www.ceskamedia.cz/clanek/97581/ceska-tiskova-kancelar-je-ekonomicky-stabilni-2 Od června prosakuje do médií napětí v Radě ČTK. Problém nastal především mezi nově zvolenými radními, kteří přišli s jinou představou fungování kontrolního orgánu, a jejich služebně staršími kolegy v této radě. V průběhu léta se pak rozhořela diskuse o možném střetu zájmů některých členů rady. Z posledního jednání rady minulý týden vyplývá, že se problém může týkat až čtyř radních. Lze předpokládat, že k problému výbor zaujme stanovisko. Volební výbor také projedná Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2017. Zprávu uvede předseda RRTV Ivan Krejčí, jejím zpravodajem je poslanec Tomáš Martínek (Piráti). Podvýbor Petičního výboru pro svobodu slova a média bude pokračovat v diskusích o možné cenzuře Free-mailových služeb. Na programu je také příprava budoucích jednání o Centru proti terorismu a hybridním hrozbám MVČR. Obě výroční zprávy by následně měla posoudit i celá Poslanecká sněmovna. Projednání je naplánováno na její zářijovou schůzi, kdy se poslanci pravděpodobně vrátí i k mediálním výročním zprávám, které Volební výbor projednal v jarních měsících. Celý článek

Čtyři ředitelé regionálních studií ČRo pokračují ve funkci

02. září 2018 05:00 / Jan Mrzena
Český rozhlas má čtrnáct regionálních studií. Rada podle zákona jmenuje jejich ředitele na návrh generálního ředitele. Podle současného uspořádání je ředitelů regionů pouze polovina, každý z nich má na starosti dvě studia. Jejich přímým nadřízeným je ředitel regionálního vysílání Jan Menger. Hned čtyřem ředitelům končí na konci září mandát. Všichni čtyři své postavení obhájili, a proto René Zavoral přednesl radním na srpnovém zasedání návrh na jejich opětovné jmenování od 1. října. Celý článek