logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Ondřej Houska: OLAF má velkou kredibilitu - ti, co ho zpochybňují by si o tom měli něco přečíst

28. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Dozvídáme se v médiích málo informací o fungování Evropské unie? Proto je nesrozumitelná a lidé ji nemají rádi? Nebo o takové informace nemají čtenáři, posluchači a diváci prostě zájem? Jak ze začarovaného kruhu? Jaký je pohled na Evropskou unii z tuzemska? Jaký je pohled člověka, který několik let dělal v Bruselu zpravodaje a musel tak poznat fungování evropských institucí zblízka i v zákulisí? K novému rozhovoru pro Česká média si pozvala Ivana Chmel Denčevová bývalého zpravodaje Českého rozhlasu v Bruselu Ondřeje Housku, který dnes působí v Hospodářských novinách i v dalších titulech mediálního domu Economia. Celý článek

Rada Českého rozhlasu jmenovala vlastní tým expertů

27. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rada na středečním zasedání řešila především ekonomické záležitosti. Schválila Výroční zprávu o hospodaření ČRo za rok 2017. Zprávu podle zákona předloží do konce srpna Poslanecké sněmovně ke schválení. Rada také vzala na vědomí informaci o výběru rozhlasových poplatků v 1. pololetí letošního roku. Ze zprávy ředitele ekonomiky Martina Vojslavského vyplývá, že celkové výnosy z poplatků dosáhly 1 049,3 milionu Kč, přičemž necelých 80 % z této částky platí domácnosti. Počet rozhlasových přijímačů se zvýšil od začátku roku o 6 867 na 3 816 924. Celý článek

Petr Dvořák: Česká televize se připravuje na volební vysílání

26. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
„Česká televize se začala připravovat na vysílání spojené s volbami do obecních zastupitelstev v říjnu letošního roku. Struktura vysílání vyjde z modelu předešlých obecních voleb, zahrne tedy tři debaty ve velkých městech (Ostrava, Brno, Praha) a debaty ve vybraných obcích. V předvečer otevření volebních místností odvysílá Česká televize Superdebatu na téma „Vztah celostátní a komunální politiky,“ informoval radu na včerejším jednání generální ředitel Petr Dvořák a dodal, „Česká televize vydá v předstihu závazná pravidla předvolebního a volebního vysílání, kde budou veškeré detaily spojené s vysíláním zpravodajských i nezpravodajských pořadů v tomto období zveřejněny.“ Celý článek

Hospodaření CME v prvním pololetí 2018 – skupina Nova udělala 38% výnosů celé společnosti

25. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Central European Media Enterprises zveřejnila výsledky hospodaření za první pololetí 2018. Společnost v České republice vlastní provozovatele televizních kanálů skupiny Nova. Její televize vysílají také na Slovensku, v Bulharsku a Rumunsku, tedy pro území s více jak 40 miliony obyvatel. Celkové výnosy CME se v tomto období zvýšily na 298,7 mil. USD, přičemž za první pololetí 2016 byly 258,6 mil. USD. Provozní zisk se zvýšil na 66,8 mil USD, oproti loňským 56,2 mil. USD. Narostla i hodnota OIBDA na 86,3 mil. USD z loňských 72,7 mil. USD. Tržby z reklamy se CME zvýšily o 16 % (aktuální směnný kurz), rostly také poplatky za distribuci kanálů od provozovatel kabelových a satelitních platforem a příjmy z předplatného – o 15 %. K dobré ekonomice, která vede k postupnému oddlužování společnosti a zvyšování OIBDA, přispěly více výsledky druhého čtvrtletí. CME očekává dokončení prodeje chorvatských aktivit společnosti Slovenia Broadband S.a r.l. (dceřiná společnost United Group) do konce července. Prodej aktivit ve Slovinsku společnosti United Group probíhá a bude dokončen poté, co CME obdrží souhlas slovinského regulátora. Celý článek

Chalupáři stále drtí konkurenci

24. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
V červenci sedí u televize podstatně míň diváků než v jiných měsících. Je proto logické, že hlavní kanály nasazují do prime timu především osvědčené pořady. Nova vysílá po nedělních zprávách ve 20.20 starší české pohádky a filmy, Prima sérii Indiana Jonese a Česká televize Chalupáře. Vzhledem k tomu, že z uvedených jsou pouze Chalupáři původním televizním formátem, a tedy jejich délka je oproti filmům poloviční, vysílá ČT hned dva díly najednou. Kdo vítězí v nabídce vykopávek? Ta nejstarší. Celý článek

Rada se bude zabývat archivem programových fondů

23. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Ve středu má po delší době jednání Rada České televize. Toho se poprvé zúčastní i nový radní, bývalý člen nejužšího vedení veřejnoprávní televize Vladimír Karmazín. Vedle tradičního bodu informace generálního ředitele, ekonomického bloku nové Dozorčí komise a řešení stížností a podnětů se bude rada věnovat Zprávě o stavu a rozvoji technologií a archivu programových fondů České televize. Celý článek

RRTV: Poskytovala PRAHA TV objektivní a vyvážené informace?

22. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tento týden uložila pokuty zadavatelům reklam za klamavá obchodní sdělení. Společnost Onapharm, dostala pokutu 10 000,- Kč, protože sponzoring s motivem „Blokurima“. Reklama na doplněk stravy evokuje léčebný účinek doplňku stravy při onemocnění močových cest, způsobených bakterií E.coli.  Společnost Vitabalans CZ dostala stejnou pokutu za reklamu na doplněk stravy motivem „MAGNEX“. Reklama neobsahovala právě zřetelné označení, že jde o doplněk stravy. Společnost Magical roof dostala pořádkovou pokutu 5 000,- Kč, neboť bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení k údajům o plnění paragrafů, které ukládají televizím vysílat díla evropské tvorby. Rada konkrétně žádala, aby provozovatel v rámci podaného vysvětlení doplnil přehledové tabulky pořadů tak, aby bylo možné identifikovat u pořadů evropských nezávislých producentů konkrétního výrobce a rovněž, aby u těch pořadů, které jsou vykázány jako evropská nezávislá tvorba mladší 5 let, bylo možné identifikovat, kdy došlo k jejich prvnímu zveřejnění. Rada mimo jiné udělila čtyři licence společnosti O2 TV k provozování televizního vysílání programů Orange Sport, Orange Sport 2, Orange Sport 3 a Orange Sport 4, šířených prostřednictvím družic. Podle Rady mohla metropolitní PRAHA TV porušit zákon, a proto s provozovatelem zahájil řízení o přestupku. V rámci zpravodajské relace vysílala PRAHA TV reportáž s názvem Macharovo náměstí by mělo získat novou tvář. Plánovaná podoba revitalizace náměstí vyvolává kontroverze a v reportáži bylo téma prezentováno jednostranně. Divákům nebyly poskytnuty objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů a alespoň základní představy o nastoleném problému. Na 12. zasedání projednala 63 bodů programu. Vyhodnotila 23 stížnosti diváků a posluchačů, vydala dvě upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení sedmi řízení o přestupku. Rada uložila tři pokuty a udělila devět licencí k provozování rozhlasového a televizního vysílání. Příští zasedání rady bude 14. a 15. srpna. Celý článek

Česká televize je ekonomicky stabilní a zdravou společností

21. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rada v červnu schválila Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2017. Zprávu předložila Poslanecké sněmovně k projednání. V roce 2017 byly výnosy i příjmy České televize ve shodné výši 6 455 809 tis. Kč. Ve porovnání s rozpočtem, který schválila Rada České televize, byly náklady i výnosy o 419 191 tis. Kč nižší. Na úspoře nákladů se nejvíce podílel nižší odvod DHP o 231 milionů Kč. Odvod se snížil díky novele zákona o DPH, která platí od července 2017. Úspora nastala také díky odpisům ocenitelných práv a aktivaci investic do pořadů ve výši 63 milionů Kč. Nižší byly i odpisy dlouhodobého majetku (o 39 milionů Kč) a provozní a režijní náklady (o 81,5 milionů Kč). Nižší výnosy byly ovlivněny především menším čerpání peněz z fondu televizních poplatků o 388,5 milionů Kč. Hospodaření České televize pro radu trvale kontroluje Dozorčí komise, účetní závěrku ověřil nezávislý auditor Ernst & Young Audit. Auditor neměl k hospodaření ani k účetnictví výhrady. Celý článek

Soud zakázal společnosti M7 Group nelegální distribuci TV Nova a Markíza!

20. července 2018 13:15 / Jan Mrzena
TV Nova a TV Markíza uspěly s návrhy na vydání předběžných opatření proti společnosti M7 Group, která na českém a slovenském trhu provozuje satelitní platformu Skylink. Městský soud v Praze vydal proti M7 Group dvě předběžná opatření ve věci neoprávněného šíření FTA stanic TV Nova na Slovensku a FTA stanic TV Markíza v Česku. Celý článek

Fotbal v České televizi

20. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Dnes se rozjede kolotoč nové české fotbalové sezóny. V 18.30 je výkop prvního zápasu naší nejvyšší soutěže, pražská Dukla hostí mistrovskou Plzeň. Vysílací práva na fotbalovou ligu zakoupila exkluzivně O2 TV. Pro fanoušky tak nebude možné sledovat na volně dostupných kanálech nejatraktivnější zápasy. Česká televize se vysílání fotbalu věnuje trvale od počátku jeho vysílání. Aby se najednou první liga z vysílání „ztratila“, nebylo myslitelné nejen pro sportovní kanál, ale ani pro její nejvyšší vedení. Proto o licenci usilovala do poslední chvíle. Celý článek