logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Petr Gazdík: Jsem rád, že výbor nevyslyšel "radu" z Hradu

29. března 2018 05:00 / Jan Mrzena
V úterý projednával volební výbor výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize v roce 2016. Zprávy předložila Rada České televize v termínech stanovených zákonem, bývalý volební výbor je projednal a doporučil ke schválení, avšak plénum tehdejší sněmovny už o nich před volbami nestihlo hlasovat. Volební výbor nové sněmovny si je vyžádal k novému projednání. To bylo ostře sledováno. Česká média po jednání výboru zjišťovala, jak nové projednání starších zpráv působilo na některé poslance z výboru (otázky byly položeny zástupcům všech politických stran ve výboru). Petr Gazdík (STAN) upozornil, že byl z jednání řádně omluven, "Přesto si troufnu odpovědět na Vaše otázky - jednak znám oba tisky, jednak mám z jednání podrobné informace." Co nového jednání výboru ohledně činnosti a hospodaření ČT, podle Vás, poslancům a jejich prostřednictvím i koncesionářům přineslo? Předně mě potěšilo, že jednání proběhlo klidně, obě výroční zprávy - o hospodaření i o činnosti - výbor doporučil Sněmovně schválit. Kromě poslanců za SPD a částečně KSČM nikdo nebyl proti. Takže výbor nevyslyšel „radu” z Hradu. Jak hodnotíte činnost Rady České televize? Dá se porovnat její činnost s Radou Českého rozhlasu? Hodnotit činnost rad jako takových si podrobně netroufám, aniž bych byl přítomen na jejich jednání. Nedávná roztržka investigativních novinářů ČRo s vedením rozhlasu ukázala, že jsou to právě rady, které by měly hájit nezávislost veřejnoprávních médií, ne my politici. Cítím, že zrovna v této době je to dost důležité. A myslím, že tam jsou rezervy. Je, podle Vás, fungování Fondu televizních poplatků (v České televizi) nastaveno průhledně?  Tak především oddělme poplatky a tzv. rezervu, která před lety vznikla zčásti z poplatků a zčásti z ostatních peněz - z reklamy apod. Opět se objevují snahy poplatek zvednout. Mohu tomu rozumět, ceny stoupají, na druhou stranu srovnání s Rakouskem a poplatkem za veřejnoprávní televizi mi nepřijde fér - nemáme rakouské příjmy. Čeho si nejvíce ceníte na České televizi? Co je naopak potřeba napravovat? Cením si určitě zpravodajství, a to spíše denního proudu (ČT24). Znovu se potvrdila potřebnost veřejnoprávního zpravodajství, když jiná média i jiné televize dělají občas už i čirou propagandu. Naopak rezervy vidím ve výrobě dokumentárních filmů - ale skutečně kvalitních, které jsou s to obstát i v mezinárodním měřítku a o které by byl zájem i na televizních festivalech v zahraničí. A třeba koprodukčních. Celý článek

Volební výbor starší zprávy Rady České televize doporučil ke schválení

28. března 2018 05:00 / Jan Mrzena
Volební výbor Poslanecké sněmovny včera projednal Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2016 (zpravodaj Petr Dolínek – ČSSD) a Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2016 (zpravodaj Patrik Nacher – ANO). Obě zprávy předložila Rada České televize v termínech stanovených zákonem tehdejší Poslanecké sněmovně, bývalý volební výbor je projednal a doporučil ke schválení, avšak plénum sněmovny už o nich před volbami nestihlo hlasovat. Proto si je volební výbor nové sněmovny vyžádal k novému projednání. V únoru výbor řešil starší zprávy Českého rozhlasu, tehdy Martin Kolovratník (ANO) vysvětlil, „Není to žádná schválnost, je to procesní záležitost. Nejde o žádnou chybu rad Českého rozhlasu a České televize. Je to vina předchozí sněmovny, že zprávy neprojednala.“ Někteří poslanci z výboru však vnímali jednání o starších zprávách jinak. „Došlo spíš ke změně společenského klimatu, je tu tlak na změny České televize, ať už personální nebo jakékoliv jiné, které jako první formuloval prezident republiky,“ řekla místopředsedkyně výboru Miroslava Němcová (ODS). Celý článek

Analýza RRTV rozpoutala diskusi mezi ČT a FSV UK

27. března 2018 05:00 / Jan Mrzena
Žádná analýza předvolebního vysílání České televize a Českého rozhlasu nevzbudila v posledních letech takový rozruch, jako ta, kterou použil Miloš Zeman ve svém inauguračním projevu. Vracet se k projevu smysl nemá, názory prezidenta na veřejnoprávní média jsou dlouhodobě známé. Následné reakce zastánců či odpůrců České televize budou média popisovat a komentovat do té doby, dokud nějaké reakce budou. Analýza sama neobnáší spor o veřejnoprávní vysílání. Ale zásadní jádro problému dokresluje. Spor je o tom, jak v praxi aplikovat a posuzovat „objektivitu a vyváženost“, kterou od televizí i rádií vyžaduje zákon. Pohled odborného pracoviště Univerzity Karlovy a pohled České televize se diametrálně liší. Zatímco Český rozhlas vzal analýzu spíš jako inspiraci, Česká televize hájí své hradby. Příběh analýzy ještě neskončil. Česká televize na ní reagovala na začátku ledna, o tři týdny později na její reakci reagovala Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (dopisem tehdejšího děkana Jakuba Končelíka). Dopis při veřejném slyšení kandidátů do Rady Českého rozhlasu rozdal přítomným poslancům mediální analytik Jan Křeček (hlavní řešitel analýzy). O finalistech volby hlasuje volební výbor právě dnes. Dopis také se zpožděním dostala Rada České televize. Ta bude dnes před volebním výborem obhajovat své výroční zprávy z roku 2016. Stojí tedy za to, zrekapitulovat průběh událostí a dopsat to, co ještě zveřejněno nebylo. Celý článek

EU chce změnou autorského zákona pomoci vydavatelům, působí však jako slon v porcelánu

26. března 2018 17:34 / Vojtěch Berka
Autorská práva jsou problematickým konceptem už od svého zrodu. Česko je ostatně zemí, kde se třetí nejsilnější parlamentní silou stala strana upozorňující na jejich zastaralost a na informační bariéru, kterou mohou představovat. Při současném tempu vývoje nových technologií a platforem, které umožňují stále snažší a snažší sdílení téměř čehokoli, je přitom s podivem, že evropská legislativa se v tomto ohledu od roku 2001 prakticky nezměnila. Evropská komise proto začala v roce 2016 pracovat na její aktualizaci. A zdá se, že má našlápnuto k tomu udělat v ní pořádný galimatyáš. Celý článek

Firmy více investují do digitální reklamy

26. března 2018 13:31 / Jan Mrzena
Přestože v reklamním průmyslu se množí spekulace o škrtech v rozpočtech na digitální reklamu, mediální agentura Zenith nenašla žádný důkaz o tom, že by zadavatelé reklamy jako celek on-line reklamu do rozpočtů nezahrnovali - její podíl na celosvětových výdajích na reklamu i nadále rychle roste. Podle agentury v letošním roce zadavatelé reklamy utratí za on-line reklamu 40,2 % svých rozpočtů, což představuje nárůst ve srovnání s 37,6 % v roce 2017. Celý článek

Ostře sledovaná schůze volebního výboru už zítra v Poslanecké sněmovně

26. března 2018 05:00 / Jan Mrzena
Zítra v deset hodin začne schůze volebního výboru v Poslanecké sněmovně. Bude vybírat z osmi kandidátů do Rady České televize trojici finalistů, ze kterých by mohla sněmovna na příští schůzi zvolit nového radního za odstoupivšího Richarda Hindlse. O členství v televizní radě usilují Adam Černý, Michal Jankovec, Jakub Končelík, Tomáš Němeček, Marta Smolíková, Karel Strachota, Jan Svačina a Vlastimil Venclík. Výbor také vybere ze sedmnácti kandidátů do Rady Českého rozhlasu šest finalistů pro volbu dvou nových radních, které může sněmovna zvolit na dubnové schůzi. O členství v rozhlasové radě usilují Petr Arenberger, Lenka Havlíková, Jan Jirák, Eva Kartušáková, Jan Kolář, Miroslav Krupička, Jan Křeček, Zdeněk Mahdal, Richard Medek, Vlastimil Nečas, Jaroslav Růžička, Jan Stanzel, Oldřich Šesták, Milan Trojan, Oldřich Vágner, Mikuláš Vymětal a Lucie Wittlichová. Celý článek

RRTV trvale řeší klamavou reklamu na potravinové doplňky

25. března 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání upozornila na porušení zákona Óčko STAR (Gold) a Óčko Expres. Na obou programech nebyla naplněna kvóta 2% vysílaných pořadů, které mají být zpřístupněny pro osoby se zrakovým postižením. V roce 2017 na programech Óčko STAR (Gold) a Óčko Expres nebyly pro osoby se zrakovým postižením upravené žádné pořady. Problém s úpravou pořadů pro osoby se sluchovým postižení má Prima Comedy Central. Namísto požadovaných 15% odvysílaných pořadů jich skrytými nebo otevřenými titulky opatřil pouze 11%. Rada proto vydala upozornění na porušení zákona společnost MTV NETWORKS. Rada uložila čtyři napomenutí zadavatelům reklamy na potravinové doplňky. Jde o trvalou agendu rady. Česká republika je zaplavena potravinovými doplňky a pro jejich prodej reklama často odporuje zákonům, které ochraňují spotřebitele před klamavými informacemi. Celý článek

Martin Kolovratník: Pan prezident nemůže doporučovat zákonodárcům, jak by se měli chovat

24. března 2018 05:00 / Jan Mrzena
Předseda volební komise a člen volebního výboru Martin Kolovratník má v rámci hnutí ANO svou specializaci – zabývá se veřejnoprávními médii. V poslaneckém klubu s ním v této oblasti spolupracují Stanislav Berkovec (bývalý reportér Českého rozhlasu) a Aleš Juchelka (bývalý moderátor České televize). Volební výbor bude projednávat v úterý Výroční zprávy Rady České televize o činnosti a hospodaření v roce 2016. Martin Kolovratník to považuje za běžnou procedurální záležitost a vstřícné gesto vůči radám. Popsal i vzpomínku, „Ve stejném období v roce 2014 se nám ve výboru také objevily starší výroční zprávy. Dokonce jsem schvaloval zprávu Českého rozhlasu, kde pár řádek bylo mých vlastních, protože jsem psal výkaz za pardubické studio, kde jsem býval ředitelem.“ Celý článek

Prix Bohemia Radio zná vítěze

23. března 2018 14:00 / Jan Mrzena
Letošní ročník soutěžní přehlídky mezinárodní rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio končí. Ve čtvrtek proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Porota ocenila v každé kategorii tři nejlepší příspěvky, byla udělena i Cena studentů a rozhlasová Thálie. Máme za sebou 34. ročník Prix Bohemia Radio, který se potřetí uskutečnil v Olomouci. Já bych byl do budoucna velmi rád, aby festival zůstal v tomto studentském a zároveň historickém městě a přinesl nám další vlnu kvalifikovaných rozhlasových odborníků,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Celý článek

RRTV řeší téměř všechny formáty Jaromíra Soukupa na TV Barrandov

23. března 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila správní řízení o přestupku s TV Barrandov, kterého se televize mohla dopustit odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa na téma hospodaření ČT 28. února. Rozhodnuté rada odůvodnila tím, že v pořadu byl na značné ploše prezentován výhradně názor jediného účinkujícího (moderátora a majitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa) na téma pořadu, aniž by byl dán prostor pro oponentní názor. Pořad tedy neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Šlo o první pořad ze čtyř Kauz Jaromíra Soukupa, které do této chvíle TV Barrandov na téma České televize odvysílala. Bude zajímavé sledovat, jak se k formátu RRTV postaví. Na další díly věnované České televizi (postupně kritika přešla do osobní roviny s absencí argumentů) dorazily radě stížnosti, takže i několik příštích jednání se formátu bude muset věnovat. Celý článek