logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Mgr. art. PETER DUHAN

10. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Peter Duhan v sobotu zemřel. Bylo mu 71let. Lidé od médií vědí z jeho profesního života mnohé. Takže to podstatné už jen stručně. Absolvent bratislavské Vysoké školy múzických umění pracoval do roku 89 jako dramaturg zábavy Československé televize. V letech 1991 – 92 byl ústředním ředitelem Československého rozhlasu, poté až do roku 2000 působil v soukromém sektoru. Od roku 2000 spolupracoval s Českým rozhlasem, konkrétně ČRo 6 – Rádio Svobodná Evropa, v roce 2007 byl jmenován ředitelem stanice. V roce 2009 se stal programovým ředitelem ČRo, od února 2010 prozatímním ředitelem a v červenci 2011 se stal ředitelem generálním. Na funkci rezignoval 3. listopadu 2015 – dle jeho tehdejších vyjádření ho k rezignaci vedly zdravotní důvody a téměř rok trvající neshody s Radou Českého rozhlasu. Celý článek

Volební výbor bude řešit starší zprávy ČTK a RRTV

09. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Zítra odpoledne bude řešit volební výbor Poslanecké sněmovny Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2016. Za agenturní radu bude zprávu obhajovat předseda Miroslav Augustin, zpravodajem je poslanec Pirátů Tomáš Martínek. Poté výbor projedná Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016. Zprávu bude obhajovat předseda rady Ivan Krejčí a zpravodajkou je poslankyně ANO Barbora Kořanová. Volební výbor tak pokračuje v úkolu, který sám sobě zadal – projednat znovu všechny zprávy, které sice projednal výbor minulé sněmovny (a doporučil je ke schválení), avšak na program pléna se již nedostaly. Projednávání starších zpráv Českého rozhlasu a České televize provázela tehdy rozjitřená atmosféra. V případě Českého rozhlasu šlo o kauzu reportáží Janka Kroupy o hospodaření Agrofertu na pozemcích bez jasných vlastníků. V případě České televize atmosféru vytvořil prezident Miloš Zeman tím, že zveřejnil své přání odvolat Radu České televize neschválením dvou jejích výročních zpráv. Tehdy se jednání výboru zúčastnilo mnoho novinářů i zástupců petice Pět vět (např. Jan Svěrák, Ondřej Vetchý), ale také mnoha televizních radních i vedení České televize v čele s generálním ředitelem Petrem Dvořákem. Celý článek

Kulatý stůl: Česká televize nemá problém s kontrolou ze strany NKÚ

08. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Koncem dubna zorganizovali ve sněmovně piráti Tomáš Martínek a Radek Holomčík kulatý stůl "K budoucnosti veřejnoprávních médií". Diskutovalo se hlavně o nezávislosti médií a jejím zajištění, o transparentnosti financování. Shoda panovala na tom, že veřejnoprávní média mají v demokracii nezastupitelnou úlohu, a proto musí zůstat zachována. Za Českou televizi se zúčastnili vedoucí úseku mediálního práva a smluvních vztahů Markéta Havlová, finanční ředitel David Břinčil a ředitel divize korporátních vztahů a komunikace Vít Kolář.  Celý článek

Kulatý stůl: Rozhlas má důkladné kontrolní mechanismy hospodaření

07. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Piráti Tomáš Martínek a Radek Holomčík zorganizovali koncem dubna ve sněmovně  kulatý stůl "K budoucnosti veřejnoprávních médií". Diskutovalo se hlavně o nezávislosti médií a jejím zajištění, o transparentnosti financování. Shoda panovala na tom, že veřejnoprávní média mají v demokracii nezastupitelnou úlohu, a proto musí zůstat zachována. Za Český rozhlas se semináře zúčastnil ředitel Regionálního vysílání Jan Menger, ředitel Ekonomiky Martin Vojslavský, právnička Helena Havlíková a ředitel Komunikace, marketingu a obchodu Jiří Hošna. Celý článek

V červnu končí jeden člen RČT a RČRo – volba nástupců zahájena

06. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
V červnu končí mandát služebně nejstaršímu členovi Rady Českého rozhlasu Petru Šafaříkovi. V radě je od roku 2011, několik měsíců byl i jejím předsedou. V červnu skončí také mandát služebně nejstaršímu členu Rady České televize Janu Brandejsovi, který byl poprvé do rady zvolen v roce 2005.Předseda poslanecké sněmovny proto vyzval oprávněné instituce k podání návrhů kandidátů na volbu jejich nástupců. Organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, mohou až do 16. května 2018 předložit volebnímu výboru Poslanecké sněmovny návrhy svých kandidátů. Celý článek

Vražda Jána Kuciaka: Evropský parlament žádá opatření na ochranu novinářů v celé EU

05. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové není stále vyšetřena. Tragická událost rozhýbala mnoho zatuhlých kloubů a stala se tématem po celé Evropě. Zasáhla mezinárodní novinářskou veřejnost, věnují se jí politické veličiny. V tomto týdnu se k ní vrátila třeba Angela Merkelová, ale také organizátoři letošního Světového dne svobody tisku, „Je potřeba upozornit, že se na sousedním Slovensku zatím za dva měsíce nepodařilo vyšetřit vraždu novináře Jána Kuciaka a v průběhu vyšetřování se bohužel nepodařilo ani dosáhnout nějakého výrazného pozitivního vývoje, který by vedl k objasnění tohoto zločinu,“ uvedla v tiskové zprávě Unie vydavatelů. Před dvěma týdny se tématu věnoval také Evropský parlament, „Slovensko musí zajistit důkladné a nezávislé vyšetření vražd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové a EU musí důsledněji chránit novináře a oznamovatele,“ stojí v jeho nelegislativním usnesení, pro které hlasovalo 573 poslanců (27 bylo proti, 47 se zdrželo). Celý článek

Jedničkou mezi českými rádii je Impuls

04. května 2018 13:00 / Jan Mrzena
Podle aktuálně zveřejněných výsledků Radioprojektu za 4. čtvrtletí minulého roku a 1. čtvrtletí roku letošního nemá mezi českými rádii i nadále konkurenci Rádio Impuls. Celý článek

Radiožurnál postoupil na 2. místo, předběhl Evropu 2 i Frekvenci 1

04. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Radiožurnál zaznamenal historicky největší úspěch za dobu trvání výzkumu Radioprojekt. Podle aktuálních výsledků poslechovosti rádií v České republice za období od 1. 10. 2017 – 31. 3. 2017 se posunul na druhé místo v pořadí stanic podle denní a týdenní poslechovosti a podílu na trhu. Posílila i pozice celého Českého rozhlasu. Celý článek

RÁDIO IMPULS: ČESKÁ TELEVIZE NÁPRAVU NEODBORNÝCH INFORMACÍ V POŘADU NEWSROOM ČT24 NEZVLÁDLA

03. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Interpretace výsledků poslechovosti rádií je věc ošidná. I pro Českou televizi, která má vytvořené silné, stabilní odborné i provozní zázemí ve zpravodajství. Newsroom ČT24 se snažil napravit svou chybu, ale úplně se to nezdařilo. Měření televizní sledovanosti a rozhlasové poslechovosti je založeno na zcela odlišných základech. Nový Newsroom ČT24 proto vyvolal další ostrou odpověď Rádia Implus. Celý článek

Rada bude volit novou Dozorčí komisi

02. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
Klíčovým orgánem rady pro kontrolu hospodaření České televize je Dozorčí komise. Její jednání jsou neveřejná, členové mají povinnost zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení výkonu funkce. Mlčenlivosti je může zprostit předseda rady. Mohou s vědomím generálního ředitele nahlížet do všech materiálů České televize, mohou požadovat také ústní i písemné vysvětlení od zaměstnanců televize. Hlavním úkolem je sledovat, zda jsou finanční zdroje a majetek České televize účelně a hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu České televize v souladu s právními předpisy. Dozorčí komise je povinna upozorňovat radu na zjištěné nedostatky a předkládat jí návrhy na jejich odstranění. Radu informují na jejích zasedáních, ale také prostřednictvím čtvrtletních zpráv. Radě předává také svůj rozbor ročního hospodaření České televize, jako podklad pro vypracování výroční zprávy o hospodaření. Celý článek