logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Česká televize bude hospodařit v roce 2019 s rozpočtem 6,67 miliardy Kč

22. prosince 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rozpočet České televize pro rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný. Výnosy i náklady dosáhnou 6,674 miliardy Kč. Rozpočet na letošní rok počítal s částkou o 286 milionu vyšší, pro příští rok tedy televize utahuje opasek. Struktura rozpočtu je podobná předchozím rokům a vychází z dlouhodobých plánů na léta 2017 – 21, které rada schválila v září 2016. Plán investic počítá s částkou 374 milionu, přechod na DVB-T2 má spolykat 366 milionů. Do výrobního úkolu půjde 2,285 milionu (tedy o 305 milionu méně než letos), na mzdy a zákonné pojištění plánuje televize 2,040 miliardy (to je o 45 milionu více, než letos). Na odvody DPH počítá Česká televize se 160 miliony, tedy s částkou, která vychází ze současné platné legislativy. Celý článek

RRTV zahájila správní řízení s TV Barrandov

21. prosince 2018 05:00 / Jan Mrzena
Na posledním letošním, v pořadí 21. zasedání, rada projednala 46 bodů programu. Vyhodnotila 40 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení a čtyř řízení o přestupku. Rada zaevidovala nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, celkem k dnešnímu dni eviduje 105 zapsaných poskytovatelů těchto služeb. Celý článek

Rada schválila rozpočet Českého rozhlasu na rok 2019

20. prosince 2018 05:00 / Jan Mrzena
Na včerejší schůzi schválila rada rozpočet Českého rozhlasu na rok 2019, který jí předložil generální ředitel René Zavoral. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, náklady a výnosy jsou plánovány na 2 291,3 mil. Kč. Oproti plánu letošního roku jde o mírné zvýšení, rozpočet počítal s náklady i výnosy 2 253 mil. Kč. Pro srovnání – v roce 2017 počítal rozpočet ČRo s náklady i výnosy 2 236,3 mil. Kč, skutečné výnosy dosáhly 2 298, mil. Kč (což je zvýšení o 61,7 mil. Kč), náklady byly 2 270,2 mil. Kč (což je oproti plánu více o 33,9 mil Kč). Rozhlas tak v roce 2017 po zdanění hospodařil se ziskem 15,7 mil. Kč. Celý článek

Sněmovna dnes do RRTV nezvolila nikoho

19. prosince 2018 16:19 / Jan Mrzena
Poslanecká sněmovna dnes nezvolila do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání žádného ze čtyř kandidátů. V tajné volbě bylo odevzdáno 182 hlasovacích lístků, kvórum potřebné pro zvolení tak bylo 92 hlasů. Jaroslav Kravka (nominoval poslanecký klub KSČM) dostal 18hlasů, Vadim Petrov (ANO) 76, Milada Richterová (TOP) 29 a Olga Ulrichová (Piráti) 25. Do druhého kola postoupili Vadim Petrov a Milada Richterová. Termín druhého kola zatím nebyl stanoven, „Nechám toto rozhodnutí na dohodě předsedů poslaneckých klubů,“ řekl předseda volební komise Martin Kolovratník a dodal, „jestli máte zájem ho uskutečnit ještě v tomto týdnu nebo až na lednové schůzi.“ Celý článek

Pavel Žáček: Prezident byl informován o úspěšné akci BIS proti ruskému vlivovému pronikání na začátku roku

19. prosince 2018 05:00 / Jan Mrzena
Pavel Žáček byl jednou z tváří listopadu 89. V té době studoval Fakultu žurnalistiky UK a byl šéfredaktorem fakultního časopisu Proto. Byl jedním z organizátorů studentské demonstrace 17. listopadu 89, existuje legendární fotografie (černobílá), kdy Pavel Žáček stojí před československou vlajkou a vyhlašuje 20.listopadu 1989 na žurnalistice stávku. Byl ředitele Archívu bezpečnostních složek, se svým týmem přebíral a následně odtajňoval archivní fondy a sbírky komunistických bezpečnostních složek, svazkové agendy kontrarozvědných, rozvědných i vyšetřovacích orgánů STB, ale i Zpravodajské správy Generálního štábu. V současné době je poslancem za ODS (místopředseda Výboru pro bezpečnost, člen Výboru pro obranu, člen Stálé komise pro činnost NBÚ, BIS, atd.). Nedávné výroky Miloše Zemana o zprávě BIS a označení jejích agentů nálepkou čučkaři plnily média. „Tyto komentáře ze strany prezidenta republiky považuji za nepatřičné, dokonce absurdní,“ řekl Pavel Žáček. „Faktem je, že zpravodajské služby, jako součást bezpečnostního aparátu České republiky, pracují pro vládu i pro prezidenta. Prezident je průběžně informován, ví o té situaci mnohem více. A on se z nějakých svých osobních důvodů, které mají nějaké své byznysové pozadí směřující například do Ruska nebo do Číny, rozhodne napadnout jednu ze složek bezpečnostního aparátu České republiky,“ vysvětlil expert na činnost tajných služeb Pavel Žáček, „Napadne veřejně BIS a svou případnou kritiku neuplatní v režimu, kam by to mělo být směřováno. BIS nemůže plnit své úkoly bez určité míry utajení a konspirace. Diskuse v médiích má dopad na její činnost…Miloš Zeman zase překročil určité hranice." Celý článek

Rada schválila rozpočet ČTK na rok 2019

18. prosince 2018 05:00 / Jan Mrzena
Na včerejší schůzi diskutovali radní o změnách svého Jednacího řádu. Řešili především termín zveřejnění zápisů z jednání včetně odlišných stanovisek jednotlivých členů. Rada poté schválila rozpočet České tiskové kanceláře na příští rok. Rozpočet má být ziskový a počítá i s mírným nárůstem mzdových prostředků. Podle generálního ředitele Jiřího Majstra mzdy neporostou plošně, ale pouze ve vybraných konkrétních potřebných případech. ČTK hospodaří pouze s penězi, které vydělá svou vlastní činností. Celý článek

Co nás čeká tento týden?

17. prosince 2018 05:00 / Jan Mrzena
Začíná poslední předvánoční týden. Mediální cvrkot však bude slyšet víc než dost. Už dnes odpoledne proběhne poslední letošní schůze Rady České tiskové kanceláře. Radní chtějí schválit změny svého jednacího řádu, které mají reagovat na připomínky z posledních měsíců. Rada bude také schvalovat rozpočet ČTK na příští rok a rozpočet svůj. Vzhledem k tomu, četka má nového ekonomického ředitele (stal se jím Vladislav Slabý) a radní chtějí od generálního ředitele Jiřího Majstra ke schvalování rozpočtu poměrně dost podrobností, půjde o kvalitativní premiéru. Celý článek

Rada schválila rozpočet České televize na rok 2019

16. prosince 2018 05:00 / Jan Mrzena
Na poslední letošní schůzi schválila rada rozpočet České televize na rok 2019. Televize chce hospodařit s výnosy i náklady ve shodné výši 6, 674 miliardy Kč, což jsou v porovnání s letošním rokem o 286 milionů Kč nižší částky. Pro navržený rozpočet hlasovali všichni radní až na Jiřího Kratochvíla, který v té chvíli opustil místnost. Celý článek

Od jara 2016 má René Zavoral dilema: Co dál s Vltavou? (část třetí)

15. prosince 2018 05:00 / Jan Mrzena
Petr Fischer byl šéfredaktorem ČRo Vltava jmenován k 1. prosinci 2016, stanice má nové vysílací schéma od 1. října 2017. V prosinci 2017 se dohodl generální ředitel René Zavoral na ukončení spolupráce s programovou ředitelkou Evou Hazdrovou Kopeckou. Od 1. února 2018 je programovým ředitelem Ondřej Nováček. V létě řešila Rada ČRo pornografii na Vltavě, v září totéž řešila RRTV i volební výbor PS. V té době vznikl i otevřený dopis na podporu nové Vltavy a Petra Fischera. V říjnu už napětí okolo Vltavy přeskočilo do médií. V listopadu se na situaci zeptala okolo stanice zeptala její redaktorka přímo radních. Předsedkyně Dohnálková tvrdila: „Rada v tuto chvíli nemá vůbec informace o tom, že by měly být nějaké změny. V současné době vede stanici pan Fišer. Já k tomu v této chvíli nedokážu nic říct.“ René Zavoral reagoval emotivně: „Musím protestovat, že zaměstnankyně Českého rozhlasu pokládá tuto otázku radě, která nemá v této věci vůbec žádnou kompetenci.“ Hana Dohnálková však nakonec přiznala, že se rada Vltavou potají, ale intenzivně zabývá: „Oslovili jsme naše dva experty, starší pány, kteří mají v mediální oblasti velké zkušenosti - Lubomír Zeman a Jiří Mikeš naposlouchávají Vltavu v širším měřítku. Už teď se na to zaměřují. Slíbili, že dají nějakou svojí subjektivní zprávu, pozitiva, negativa a možná i nějaké podněty. My jsme na to zvědaví, ty výsledky by měly být během prosince.“ Celý článek

Od jara 2016 má René Zavoral dilema: Co dál s Vltavou? (část druhá)

14. prosince 2018 05:00 / Jan Mrzena
Nová Vltava byla v éteru od 1. října 2017. Brzy poté skončila ve vedení programu Eva Hazdrová Kopecká. Na prosincové schůzi Rady ČRo bez bližšího vysvětlení oznámil generální ředitel René Zavoral, že se s paní ředitelkou dohodli na ukončení spolupráce. Jejím nástupcem se od 1. února 2018 stal Ondřej Nováček. Vltava v nové hávu vysílala dál, korigovala či rozvíjela některé původní záměry, avšak více byli slyšet i kritici. René Zavoralovi se dva roky poté, co začal řešit směřování Vltavy a její personální obsazení, stále situaci nedařilo stabilizovat a velké dilema „Co dál s Vltavou?“ začalo koncem jara blikat výstražným světlem. Celý článek