logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Česká televize díky novele zákona o DPH v roce 2017 ušetřila 231 milionů

01. května 2018 05:00 / Jan Mrzena
České televize v minulém roce hospodařila s vyrovnanými náklady i výnosy ve výši 6 455 809 tis. Kč. Ve porovnání s rozpočtem, který schválila Rada České televize, byly náklady i výnosy o 419 191 tis. Kč nižší. Na úspoře nákladů se nejvíce podílel nižší odvod DHP o 231 milionů Kč. Odvod se snížil díky novele zákona o DPH, která platí od července. Úspora nastala také díky odpisům ocenitelných práv a aktivaci investic do pořadů ve výši 63 milionů Kč. Nižší byly i odpisy dlouhodobého majetku (o 39 milionů Kč) a provozní a režijní náklady (o 81,5 milionů Kč). Nižší výnosy byly ovlivněny především menším čerpání peněz z fondu televizních poplatků o 388,5 milionů Kč. Informace jsou uvedeny ve Zprávě o plnění rozpočtu a hospodaření za rok 2017, kterou projednala Rada České televize před dvěma týdny. Zpráva byla vypracována na základě výsledků hospodaření ČT před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky budou ve Výroční zprávě o hospodaření, která bude obsahovat i detailní rozbor. Celý článek

Místopředsedy Rady České televize byli zvoleni René Kühn a Tomáš Samek.

30. dubna 2018 05:00 / Jan Mrzena
Na posledním jednání informoval Radu České televize generální ředitel Petr Dvořák mimo jiné o čilých zahraničních aktivitách, „Zúčastnil jsem se konference Media Summit 2018, na které jsme pod záštitou EBU řešili propojení s publikem se zaměřením na mladší diváky, digitální transformace ve veřejnoprávních médiích a nové způsoby distribuce obsahu. Mezi hlavními řečníky byl generální ředitel EBU Noel Curran,“ řekl Petr Dvořák. „Za Českou televizi se zúčastnil dále ředitel programu Milan Fridrich, který je současně viceprezidentem Televizní komise EBU, a ředitelka marketingu a nových médií Denisa Kollárová, která se stala členkou nově vytvořené Digitální komise.“ Česká televize získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy akreditaci k provádění programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. „První tři akreditované semináře plánujeme na podzim a budou zaměřeny na oblast - principy a fungování médií veřejné služby, zpravodajství a možnosti využití původní tvorby ve výuce. Lektory seminářů se stanou zaměstnanci České televize, kteří mají pedagogickou zkušenost,“ vysvětlil Petr Dvořák. Celý článek

Hana Dohnálková obhájila post předsedkyně Rady Českého rozhlasu

29. dubna 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rada Českého rozhlasu tento týden volila své předsednictvo. Naposledy taková volba proběhla v dubnu 2016, tedy krátce po jmenování René Zavorala generálním ředitelem Českého rozhlasu. Rada má mít devět členů, ale vzhledem k tomu, že bývalá sněmovna vloni nechala dvě místa volná, má jich pouze sedm. Aby rada přijala rozhodnutí, musí pro něj hlasovat alespoň pět členů. V době samotné volby už na jednání nebyl Petr Šafařík. Volby se tedy zúčastnilo šest radních. Ti se rozdělili do dvou skupin. Vítězslav Jandák, Ivan Vodochodský a Tomáš Kňourek tvořili volební komisi. Další tři radní pak kandidovali na tři pozice v předsednictvu. Celý článek

Václav Moravec: Politici mají strach, když mají prokazovat kompetentnost

28. dubna 2018 05:00 / Jan Mrzena
Václav Moravec tentokrát otázky neklade, ale odpovídá na ně. Druhá část rozhovor pro Česká média o periodicky se opakujících útocích na Českou televizi a Český rozhlas, obavách politiků z konfrontace s odborníky, ale i o nejsledovanějším pořadu na ČT24. „Navrhoval jsem název Poslední slovo, ale z televize přišly neutrální Otázky plus jméno moderátora,“ připomněl Václav Moravec historku o tom, jak vznikl název nejdéle vysílaného diskusního pořadu v českých televizích. „tehdy jsem říkal – cokoliv bude kritizováno, bude spojováno s mým jménem. Ale asi jsem se málo bránil.“ Celý článek

RRTV: Mediální gramotnost neřeší desítky televizí a rádií

27. dubna 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rada schválila Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2017. Zprávu předloží Poslanecké sněmovně. Řešila také nedisciplinovanost provozovatelů vysílání v oblasti mediální gramotnosti. Na písemnou výzvu jí neposkytlo informace o opatření na podporu mediální gramotnosti 8 rádií, 22 televizí a 19 poskytovatelů AVMS. Všem vydala rada upozornění na porušení zákona. Celý článek

Prima má smysl pro humor i sentiment - Svátek práce s Jakešem a Mao Ce-tungem

26. dubna 2018 13:00 / Jan Mrzena
První máj na Prima ZOOM - představí z nových úhlů pohledu a ve zbrusu nových dokumentech bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše, kterému je již 95 let, a bývalého předsedu Komunistické strany Číny Mao Ce-tunga. Tyto dva kontroverzní pány vám naservíruje za sebou - kdy jindy než na Svátek práce. Divácká účast povinná!!! Milda (premiéra 1. 5.  ve 20 hodin, repríza 4. 5. ve 12.55) - Jako vrcholný představitel Komunistické strany Československa býval Miloš Jakeš nejmocnějším mužem republiky. V současnosti je devadesátníkem, který stále vyvolává silné reakce ve společnosti. Režisér se vydává společně s Jakešem ve stopách jeho života. Od začátků v Baťových závodech až po konečné vyloučení ze strany. Film je proložený dobovými záběry potlačování demonstrací proti režimu a samotný bývalý tajemník je konfrontován s osobnostmi a dědici disentu. Dokumentární portrét ukazuje téměř asketického muže s pevným přesvědčením o správnosti minulého uspořádání státu, které vyhovovalo svou strohostí jeho povaze.  Náš idol Mao (premiéra 1.5.  ve 21.35, repríza 4. 5. od 14.30) - V době vrcholného maoismu byla Čína stejně uzavřená a izolovaná jako dnešní Severní Korea. Když na začátku 70. let pootevřela dveře světu, lidé ze západu uvěřili vládnímu výkladu situace a začali nový politický systém idealizovat. Pouze malá skupinka cizinců, kteří vyrostli a žili v Maově Číně, viděla na vlastní oči, jaké hrůzy přinesla jeho tak zvaná kulturní revoluce. Až dodnes zůstali raději potichu. Teprve nyní, vyzbrojeni novým životním přesvědčením, se rozhodli promluvit beze strachu o tom, co během maosimu zažili. Když konečně dostali povolení opustit zemi, šokovaně zjistili, že jejich vrstevníci v Evropě oslavují tyrana a diktátora, před kterým právě uprchli. Levicoví aktivisté ze západní Evropy si tehdy malovali Mao Ce-tunga jako posla ideální utopické společnosti. Jenže mnoho západních maoistů, kteří podnikli exkurzi do Činy, aby si užili revoluci, se vraceli zmatení nebo rovnou zbavení veškerých iluzí. Proč tomu tak bylo? Film Náš idol Mao přináší pravdu o nedávné kapitole čínských dějin. Otázkou zůstává, jak a jestli odvysílání obou dokumentů posoudí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Celý článek

Rada ČTK: Petr Žantovský bude jednat na MK o státní podpoře na digitalizaci Fotobanky

26. dubna 2018 05:00 / Jan Mrzena
Na dubnovém jednání řešila Rada České tiskové kanceláře digitalizaci fotoarchivu. Proto se zasedání zúčastnil spolu s generálním ředitelem Jiřím Majstrem i šéfredaktor Fotobanky Petr Mlch. Popsali radním stav digitalizace a Jiří Majstr vysvětlil, že agentura nedisponuje v současné době dostatkem peněz, které by umožnily digitalizaci celého fotoarchivu. ČTK má podle zákona dělat veřejnou službu, avšak musí si na ni (stejně jako na všechny povinnosti které jí ukládá zákon), sama vydělat. Může sice požádat stát o účelovou dotaci, ale dlouhodobě se o ni nepokouší. Rychlá a kvalitní digitalizace Fotobanky je však klíčová pro budoucnost ČTK. Proto radní po diskusi pověřili Petra Žantovského k jednání na Ministerstvu kultury ohledně možné státní podpory. Jiří Majstr však stojí ještě před rozhodnutím, jestli digitalizací pověřit externí společnost, či ji postupně provést interně. I tady jde o v první řadě o rozpor mezi potřebou rychlosti, kvality a finančními možnostmi. Celý článek

Kulatý stůl: Nezávislost veřejnoprávních médií musí být zachována

25. dubna 2018 05:00 / Jan Mrzena
Piráti Tomáš Martínek a Radek Holomčík slíbili před časem na volebním výboru , že zorganizují seminář o problematice České televize a Českého rozhlasu. V pondělí v Poslanecké sněmovně uspořádali kulatý stůl "K budoucnosti veřejnoprávních médií" s představiteli médií veřejné služby a odborníků. Diskutovalo se o nezávislosti médií a jejím zajištění, o transparentnosti financování a o roli veřejnoprávních médií v digitálním prostředí. Účastníci debaty se shodli na tom, že veřejnoprávní média mají v demokracii nezastupitelnou úlohu. Ta proto musí zůstat zachována. Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec (ANO), podle p.r. manažerky Pirátů Karolíny Sadílkové, deklaroval, že tento závěr bude prosazovat i ve své straně. Celý článek

IMPULS SE OHRAZUJE PROTI NEODBORNÝM INFORMACÍM V POŘADU NEWSROOM ČT24

24. dubna 2018 10:41 / Jan Mrzena
Informovat o médiích není jednoduché. Ani pro Českou televizi, která má vytvořené silné, stabilní odborné i provozní zázemí ve zpravodajství. Newsroom ČT24 občas řeší relativně jednoduchá témata, ale vzhledem k zcela odlišné praxi televizního a rozhlasového vysílání může dojít k špatné interpretaci faktů. To se podařilo i tuto neděli. Měření televizní sledovanosti a rozhlasové poslechovosti je založeno na zcela odlišných základech. Informace vyvolala ráznou reakci Rádia Impuls: Celý článek

Poslanecká sněmovna: Včera kulatý stůl o veřejnoprávních médiích, dnes podvýbor pro svobodu slova a média

24. dubna 2018 05:00 / Jan Mrzena
Trvalkou mezi tématy jsou v Poslanecké sněmovně média. Zřetelná je snaha politiků reagovat nejen na aktuální nálady ve společnosti, ale také reflektovat trendy v mediální krajině. Ačkoliv motivace může být různá a jednotlivé výroky mohou působit kontroverzně, věší aktivita poslanců je dobrá. Minulá sněmovna „pro jistotu“ řešila jen to nejnutnější a spousta problémů tak zbytečně nabobtnala. Celý článek