logo Facebook
i slova jsou činy

Vadim Petrov: FUNGUJE TO VŠECHNO? JÁ TVRDÍM, ŽE NE!

23. října 2019 13:00

Na veřejnosti se radní neprojevují, za RRTV mluví předseda. To platilo až do jara. Tehdy byl do velké rady zvolen Vadim Petrov (navržený ANO) a svými názory čeří stojaté vody českého mediálního rybníka. Nevyjadřuje se ke konkrétní práci RRTV, protože ta je dána hlavně postupy správního řízení. Ale po dlouhé době zorganizoval na půdě Poslanecké sněmovny odborný seminář „Média a role státu v jejich kontrole“ s celkem reprezentativní účastí. „Kde začít? Nechtěl jsem to dělat ve válce s nikým, není to otázka střetu, není to politikum, je to fakticky věcná záležitost – říct si, jak ten prostor by měl vypadat,“ řekl v novém rozhovoru Českých médií Vadim Petrov. „Původně jsem si myslel, že udělám debatu na téma úloha médií veřejné služby. To je ale strašně široké a v tom stát vůbec nemá jasno. Když si přečtete zákon, tak tam je to popsáno hezky. Ale jestli se to taky tak uplatňuje, jestli to dokážeme měřit, jestli to dokážeme reflektovat, to už je další věc. Už to dávno není o jednom médiu, ale o celém komplexu působení ve veřejném prostoru. Jak to ten stát vůbec kontroluje? Má na to dostatečné parametry? Má na to legislativu? Má na to orgány, které to mají dělat, má na to lidi správné? Umí je vybrat? Ale taky – vědí ti lidé, co mají dělat a do jaké míry mají za to odpovědnost?“ Seminář tak možná vykopne diskusi o dlouho neřešené mediální legislativě. 

V rozhovoru pro Česká média docent právnické fakulty UK Aleš Rozehnal popsal velkou RRTV: „Je to něco obdobného jako ministerstvo. Přesto máme v zákoně, že ho mají řídit laici.“ Jak to vnímá Vadim Petrov? „Ten úřad sám o sobě je řízen profesionálně, protože tam jsou úředníci. Tam jsou analytici, právníci a mediální experti,“ vysvětlil Vadim Petrov. „A pak je tam rada, těch třináct lidí, kteří jsou voleni Poslaneckou sněmovnou a jmenováni premiérem. To jsou zástupci veřejnosti, v zásadě a z principu by to neměli být mediální odborníci. Když se snažím někomu vysvětlit, jakou roli a jaký statut má radní, tak říkám, je to něco jako poslanec. On by tomu měl rozumět, ale hlavně by měl nějakým způsobem reflektovat zákony, které se té oblasti týkají, ale zároveň i zadání veřejnosti. V tomto případě zadání na očekávání od celého mediálního trhu, který ta rada reguluje. Radní má mít vhled, má nést také odpovědnost.“

Podle Vadima Petrova mediální systém u nás je tak trochu zatuchlý. „Jsou tady média, od kterých očekáváme, že budou opravdu plnit tu veřejnou službu. Budou se maximálně pokoušet nám nabídnout objektivní, vyvážené zpravodajství, publicistiku, kvalitní pořady, kvalitní program a někdo nám to bude hlídat. A to budou hlídat ty dvě rady – rozhlasová a televizní. To říká stát. A máme na to dohledový orgán, to je volební výbor a pak je tady Poslanecká sněmovna, která už může, když se jí něco nebude líbit, tak třeba za určitých podmínek ty lidi i odvolat a navolit nové. Pak je tady ještě ministerstvo kultury, to je exekutivní orgán, který má vyloženě v popisu práce zabývat se legislativou v oblasti médií a audiovizuálním trhem,“ vysvětloval obšírně Vadim Petrov. „Když jsem si studoval zákony, tak i ta naše rada má spolupracovat na koncepci vysílání v oblasti rozhlasu a televize. Určitě by se našlo i v zákonu o České televizi, že ta televizní rada má mít iniciativu, když si myslí, že j třeba něco dělat. Pak jsou tady různé asociace – sdružují se režiséři, kameramani, muzikanti, je tady spousta profesních organizací a ve světě je běžná autoregulace, kdy ty profesní svazy samy říkají, jak by to mělo být. Funguje toto všechno? Já tvrdím, že ne! A tvrdím, že Poslanecká sněmovna není ta, která je vina. Ona je nejviditelnější a možná nejméně tomu rozumí. Ale všichni ostatní, jak jsem je tady jmenoval, mají svůj podíl na tom, jak to vypadá. Podle mě ty zákony, podle kterých teď jedem, už dávno neodpovídají době.“

Přílišné mlčení, podle Vadima Petrova, ničemu neprospívá. „My radní jsme zástupci veřejnosti. Takže kdo jiný by měl chodit na veřejnost a vysvětlovat, jak to myslí? Třeba si to myslíme špatně, ale to je jedno. Ty lidi aspoň budou vědět, že si něco myslíme. A když nás budou takhle číst, tak budou rozumět tomu, co se tam asi odehrává.“

Neprojednání výročních zpráv České televize je špatné pro všechny. „Sledoval jsem tu debatu v Poslanecké sněmovně. Poslanci se, bohužel, tolik nebavili o těch zprávách, ale spíš to byl pro ně důvod střetu politických pozic. Ty zprávy jsou psané tak, že jim normální člověk nerozumí. Pokud jsou ty zprávy psané odborně, tak je má někdo interpretovat. To už je způsob, jak ta rada se má chovat, jak se tím zabývat. Já ale nejsem přesvědčený o tom, že tomu rozumí samotná rada a ti radní,“ shrnul Vadim Petrov a pokračoval, „Říkal jsem si – ty zprávy jsou ve sněmovně od roku 2017, teď máme rok 2019 a schválil to – doporučil volební výbor, to je expertní výbor, který se má ve větším detailu zabývat právě odbornými tématy. Jít do detailu a nějak si vyřizovat účty s Českou televizí přes tyhle zprávy, zvlášť když jsou z roku 2016 a 2017, tak tudy cesta nevede. Je to kontraproduktivní a ono se to taky ve čtvrtek ukázalo.“

Podle Vadima Petrova by už oddalování hlasování o zprávách mělo skončit. „Ta negace mezi politiky a novináři je v tomhle obrovská. Bylo by nejlepší shodit to ze stolu a říct, že je to za námi. Už je to stejně pryč a pojďme se bavit o tom, jak to má být do budoucna. Zaznívaly tam hlasy, jakož ta rada neví, co to je účetní uzávěrka, že by mohla mít nějaké školení, a tak podobně. Tudy cesta taky nevede. Tam jsou radní, kteří něco v životě dokázali,“ poukázal na hloupost dehonestace Rady České televize. „Je otázka, do jaké míry mají vůli něco dělat a do jaké míry jim to stojí za to.“

Na co naráží Vadim Petrov při svém návratu do médií? Kde podle něj mediální legislativa nejvíc kulhá? Proč se rozhodl něco s tím udělat? Jakou osobní vzpomínku má na listopad 89? Celý rozhovor Jana Mrzeny s Vadimem Petrovem můžete shlédnout zde!