logo Facebook
i slova jsou činy

ROZHOVOR: Aleš Rozehnal (Advokát)

10. ledna 2017 15:44

Téma:  Ekonomická žurnalistika, její pravidla a rizika.

JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. je advokátem od roku 1996 a zabývá se mediálním a soukromým právem. V roce 1993 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Je autorem několika publikací, např. Úvěry zajištěné zástavním právem, Korupce na český způsob, Mediální právo, Mediální zákony – komentář, Media Law in the Czech Republic, Komentáře k zákonu o obchodních korporacích, Občanské právo hmotné, Závazkové právo nebo Obchodní právo. Působí jako externista na Právnické fakultě UK a Fakultě humanitních studií UK, zároveň působí jako vedoucí katedry práva na Bankovním institutu vysoká škola. Sedm let působil jako odborný asistent na Právnické fakultě ZČU.