logo Facebook
i slova jsou činy

Mikuláš Bek: FINANCOVÁNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ MÁ BÝT OD STÁTNÍHO ROZPOČTU ODDĚLENO

27. ledna 2020 13:00

„Mediální komise Senátu je ve velmi odlišné pozici od volebního výboru Poslanecké sněmovny. My nemáme žádnou pravomoc jmenovat nebo volit členy těch orgánů, které dozorují veřejnoprávní média. Náš úkol v Senátu je především sledovat mediální legislativu a případně přicházet s návrhy na její změny,“ popsal v novém rozhovoru Českých médiích funkci Stálé komise pro sdělovací prostředky její člen, senátor Mikuláš Bek. „My jsme v poslední době věnovali velkou pozornost různým systémům kontroly veřejnoprávních médií a vlastně jsme chtěli společně s kolegy z Poslanecké sněmovny otevřít debatu o tom, zda není na čase změnit ty procedury, kterými se u nás ustavují ty dozorující rady. Vedli jsme debatu o nějakých variantách toho postupu, který by nás přivedl k nějakému model, ve kterém by ta kontrola veřejnoprávních médií nebyla tak závislá na volebním cyklu Poslanecké sněmovny.“

Po dlouhých letech, kdy se senátoři a poslanci o mediálních zákonech mezi sebou nebavili, zástupci obou komor potvrzují, že diskuse skutečně začala. „Řada poslanců se stavěla k té debatě pozitivně. Na druhé straně – buďme realisté. Je jasné, že za necelé dva roky nás čekají volby a do té doby není úplně jisté, že se podaří tu debatu přetavit do konkrétní legislativní změny,“ vysvětlil Mikuláš Bek a dodal, „Já vidím problém v tom, že v České republice stoprocentně rozhoduje o obsazení těch rad Poslanecká sněmovna – vždycky v tom konkrétním obsazení, jak vypadá vládní většina.“ Vzhledem k zásadním změnám ve vlastnictví médií v České republice a rychle se měnícímu mediálnímu světu je, podle Mikuláše Beka, nutné něco udělat i v legislativě, „V dnešní době by bylo nanejvýš žádoucí, aby přímý politický vliv na ty dozorčí orgány byl mnohem menší. Ne, že by neměl být žádný, ale třeba by to byla třetina. To bych si představoval v ideálním světě, byť takhle radikální řešení nebylo předmětem dialogu s kolegy z Poslanecké sněmovny a neočekávám, že by byla reálná šance na tak radikální změnu.“

Politiky zajímají média mnohem víc než například vysoké školy. Mikuláš Bek jako bývalý rektor brněnské Masarykovy univerzity a bývalý místopředseda České konference rektorů má letité zkušenosti s tím, jak se potřeby vysokých škol dařilo – nedařilo promítnou do zákonů. Jako současný politik vnímá i změny v mediálním světě. „Obrovské krizi čelí tištěná média, která jsou soukromá. Možná před třiceti lety (na západě) se dalo očekávat, že vlastně privátní tištěná média splní celou řadu těch zpravodajských funkcí a že osloví klíčové skupiny a pomůžou jim artikulovat jejich politické zájmy,“ popsal Mikuláš Bek. „Ale dneska jsme svědky veliké krize. Když se všude šetří, klesají náklady, hledají se nové obchodní modely. A vlastně vlastnictví soukromých médií v České republice přestalo být cestou ke generování zisku, ale spíš si tím vlivní oligarchové pojišťují jakousi bezpečnostní situaci pro své podnikání tím, že kupují mediální domy bez toho, aby čekali, že jim přinesou zisk.“

Jak se dívá Mikuláš Bek na útoky některých poslanců na Českou televizi skrze její hospodaření? „V té dnešní situaci je tedy mnohem větší váha veřejnoprávních médií, která mohou úlohu prostředku artikulace politických témat splnit. Za téhle situace není na místě nějaká velká debata o velkém šetření na veřejnoprávních médiích, protože bychom celou tu krizi mediálního světa ještě prohlubovali,“ řekl senátor Mikuláš Bek. „Jsem rozhodným zastáncem role veřejnoprávních médií a jsem příznivcem toho, aby jejich financování bylo odděleno od státního rozpočtu. Součástí státního rozpočtu je financování státních médií v Rusku, ale ne financování veřejnoprávních médií v Německu nebo v Rakousku. Systém poplatků má své nevýhody z pohledu občanů je to jakási dodatečná daň. Ale zároveň tenhle systém má tu výhodu, že politici přímo nerozhodují o alokaci těch prostředků. A to je zdravé.“

Jakou cestou se zvyšují poplatky v Německu? Je většina českých poslanců a senátorů kvalifikována k tomu, aby posuzovala výši nákladů například na výrobu filmů a pořadů pro děti? Co mají veřejnoprávní média dělat po roce 2020? Potřebujeme v tomto ohledu vážnou debatu?  Kdo ji má organizovat – zaštiťovat? Ovlivňuje krize tištěných médií prostor pro kvalitní žurnalistiku? Jaké pořady sleduje Mikuláš Bek? Je nutné řešit komercionalizaci veřejnoprávních médií a odsuzovat pořady České televize, které kvalitně obhospodařují komerční televize?

Jak dopadly vysoké školy při vyjednávání o rozpočtu na rok 2020? Podporují politické reprezentace vysoké školství tak, jak vyhlašují? Může financování českých vysokých škol umožnit rovnocennou konkurenci s kvalitními vysokými školami v zahraničí? Investuje Česká republika do vzdělání?

Celý rozhovor Jana Mrzeny s docentem muzikologie, bývalým rektorem Masarykovy univerzity, senátorem Mikulášem Bekem můžete shlédnout zde!