logo Facebook
i slova jsou činy

Média veřejné služby poplatky dostávají, ať už se snaží nebo ne, upozorňuje ROMAN BRADÁČ

18. června 2020 13:58

Roman Bradáč v současnosti působí jako pedagog na pražské Metropolitní univerzitě, kde vyučuje žurnalistiku. Navazuje tím na svou dlouholetou profesní novinářskou dráhu. Působil v České televizi nejen v roli novináře, manažera, ale také byl několik let zahraničním zpravodajem tohoto média ve Spojených státech amerických. V letošním roce se jistým způsobem do České televize vrací, byl zvolen členem Rady České televize.

V oblasti zpravodajství začal působit před zhruba třiceti lety a konstatuje: „Zpravodajství se zásadně se změnilo, je jiná společnost, je více kanálů, je více platforem, jsou mobily, které dříve nebyly. Změnil se i divák, je mnohem náročnější.“

Česká televize vychází ze zákonů, které ji formovaly na počátku 90. Let. S tím souvisí rovněž onen pojem ´veřejná služba´, v jejíž definici se dodnes ne všichni shodnou. Roman Bradáč konstatuje: „Je to služba, která v mediálním prostředí vytváří prospěch pro stát,“ a dodává: „Pozice televize veřejné služby je ve složité situaci, má plnit svou zákonem danou úlohu. K tomu dostává koncesionářské poplatky, ale jestli se ona televize bude hodně nebo málo snažit, tak stejně ty peníze přijdou. A co je cílem oné televize? Informovat, vzdělávat, bavit – to je známé -, ale já k tomu dodávám bez ohledu na zisk.“

Jako svou prioritu vidí oblast ekonomiky, financování a to především s ohledem do budoucna, neboť má obavy, že by mohlo dojít v této oblasti k vážným problémům a zároveň je přesvědčen, že je zbytečné přemýšlet o navýšení koncesionářských poplatků.