logo Facebook
i slova jsou činy

Bez veřejnoprávních médií nemůže fungovat demokracie, tvrdí RADKA DENEMARKOVÁ

30. března 2021 08:30

Spisovatelka, jejíž knihy jsou přeloženy do více než dvaceti jazyků a častokráte si kladou palčivé otázky související se stavem společnosti, ať v současnosti či v historii, Radka Denemarková je přesvědčena, že „literatura je také komunikačním prostředkem. A vždy ve vykloubených dobách nabízí komunikační kódy, kdy lidé chápou skryté významy.“

Zvláštní důraz pak mají v zemích totalitních a diktátorských a sama spisovatelka uvádí příklad ze své zkušenosti, která se týkala její komunikace s novinářkou z Číny.

Během koronavirového období Radka Denemarková pobývala jak na Tchajwanu, tak ve Švýcarsku a má tedy srovnání, jak fungovala v daných zemích a v Česku média: „Českou republiku mám ráda, ale vychází z toho spíše negativně.“

Ovšem spíše než médií, která jsou zprostředkovateli, se to týká především představitelů vedení státu, kdy je dle ní nezbytné, aby předávali správné informace a vystupovali se svými fakty odborníci a vědci. Pohled na komunikaci české vlády Radka Denemarková hodnotí velmi kriticky slovy, „vláda se ukázala jako něco neskutečně amatérského.“

Její zkušenosti jí také vedou ke konstatování, že „jedno je ale jisté, bez veřejnoprávních médií nemůže fungovat demokracie, alarmující jsou také urážky novinářů“ a k současnému světu médií dodává: „Sociální média jsou velice zrádná, autoritářské režimy okamžitě pochopily, že to pro ně je cesta. Lež by měla být trestná.“