logo Facebook
i slova jsou činy

Pomoc vydavatelům nebyla prioritou české vlády, připomíná VÁCLAV MACH

20. dubna 2021 11:15

83% občanů České republiky čte tisk, ať denní či časopisecký. To je výstup z průzkumu týkajícího se třetího a čtvrtého čtvrtletí minulého roku. „V informování o koronavirové krizi měla média nezastupitelnou roli,“ konstatuje tak výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

Situace jednotlivých členů tohoto sdružení je obtížnou i proto, že první pokles tržeb se týkal poklesu inzerce, jako důsledku seškrtání marketingových výdajů firem. Dalším byl pokles počtu prodaných výtisků. „Dopočítat se reálné částky propadu na trhu je složité, určitě je to přes 2 mld. Kč,“ vysvětluje Mach.

„Zároveň redakce nepřestaly pracovat, přešly na mimořádná opatření. Neomezila se výroba v tiskárnách a nedotklo se to ani distribuce. Prodej byl částečně omezen například zrušením nedělní otevírací doby, což se dotklo těch tiskovin, které mají nedělní vydání,“ dodává.

Sektor tedy nebyl koronavirovou zasažen přímo, ale nepřímo. Ovšem podpůrné programy ze strany státu se ho nijak nedotkly. Většina ´koronavirových podpor´ nešla využít. Přesto, jak Václav Mach uvádí: „Probíhala z naší strany řada jednání, na nejrůznějších úrovních, od ministerstva kultury, přes ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a obchodu až po ministerstvo pro místní rozvoj. Ale pomoc vydavatelům nebyla prioritou české vlády.“

Při srovnání s počínáním vlád jiných evropských států je to  zarážející, pomoci se dočkali vydavatelé např. v Belgii či Dánsku. Unie vydavatelů navrhovala pomoc nejjednodušší, která by spočívala v přechodném snížení sazby DPH, ovšem dle stanoviska ministerstva financí tato cesta byla nemožná. Argument zněl: rozpor s evropskými pravidly. O to zvláštnější je pak fakt, že tento postup zvolilo sousední Rakousko a v řešení je i v Polsku.